Ημερολογιακό Έτος και Περίοδος (παράθυρο ID-117)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ημερολογιακό Έτος και Περίοδος

περιγραφή: Συντηρήστε τις Περιόδους Ημερολογιακών Ετών

Βοήθεια: Το Ημερολογιακό Έτος και οι Περίοδοι ορίζουν τα ημερολόγια που θα χρησιμοποιηθούν για έλεγχο των περιόδων και αναφορές. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μη-πρότυπα ημερολόγια (πχ οικονομικό έτος από Ιούλιο μέχρι Ιούνιο)TAB: Calendar

περιγραφή: Define your calendar


Βοήθεια The Calendar Tab defines each calendar that will be used by an Organization.


Αρχείο:Ημερολογιακό Έτος και Περίοδος - Calendar - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Calendar Calendar Accounting Calendar Name The Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Year

περιγραφή: Define Calendar Year


Βοήθεια The Year Window is used to define each year for the specified calendar.


Αρχείο:Ημερολογιακό Έτος και Περίοδος - Year - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Year Year Calendar Year The Year uniquely identifies an accounting year for a calendar. C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Calendar Accounting Calendar Name The Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year Year The Fiscal Year The Year identifies the accounting year for a calendar. FiscalYear
character varying(10) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Periods Create Periods Create 12 standard calendar periods. Creates 12 calendar month long standard periods from the specified start date. If no start date is specified, 1st of Jan will be used. The period name will be generated from the start date of each period using the java SimpleDateFormat pattern provided. Processing
character(1)
Button
TAB: Period

περιγραφή: Define Calendar Periods


Βοήθεια The Period Tab defines a Period No, Name and Start Date for each Calendar Year. Each period begins on the defined Start Date and ends one day prior to the next period's Start Date.


Αρχείο:Ημερολογιακό Έτος και Περίοδος - Period - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Period Period Period of the Calendar The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year Year Calendar Year The Year uniquely identifies an accounting year for a calendar. C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period No Period No Unique Period Number The Period No identifies a specific period for this year. Each period is defined by a start and end date. Date ranges for a calendar and year cannot overlap. PeriodNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date Start Date First effective day (inclusive) The Start Date indicates the first or starting date StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
End Date End Date Last effective date (inclusive) The End Date indicates the last date in this range. EndDate
timestamp without time zone
Date
Period Type Period Type Period Type The Period Type indicates the type (Standard or Adjustment) of period. PeriodType
character(1) NOT NULL
List
Open/Close All Open/Close All Change Period Status for all Period Controls of this Period null Processing
character(1)
Button
TAB: Period Control

περιγραφή: Define Period Control


Βοήθεια The Period Control Tab displays the status of a Period (Never Opened, Opened, Closed).


Αρχείο:Ημερολογιακό Έτος και Περίοδος - Period Control - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Period Control Period Control null null C_PeriodControl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period Period Period of the Calendar The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document BaseType Document BaseType Logical type of document The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Status Period Status Current state of this period The Period Status indicates the current status for this period. For example 'Closed', 'Open', 'Never Opened'. PeriodStatus
character(1)
List
Period Action Period Action Action taken for this period The Period Action indicates the action to be taken for this period. For example 'Close Period' or 'Open Period'. PeriodAction
character(1) NOT NULL
List
Open/Close Open/Close Change Period Status null Processing
character(1)
Button
TAB: Non Business Day

περιγραφή: Define Non Business Days


Βοήθεια The Non Business Days Tab defines those days to exclude when calculating the due date for given payment terms. For example, if an invoice terms was Net 10 days and the Invoice Date was 2/17/2000 the due date would be 2/27/2000. If 2/27/2000 was defined as a non business day then the due date on the Invoice would be 2/28/2000.


Αρχείο:Ημερολογιακό Έτος και Περίοδος - Non Business Day - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Non Business Day Non Business Day Day on which business is not transacted The Non Business Day identifies a day that should not be considered a day when business is transacted C_NonBusinessDay_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Calendar Accounting Calendar Name The Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60)
String
Date Date Date when business is not conducted The Date field identifies a calendar date on which business will not be conducted. Date1
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts