Επιβεβαίωση Αποστολής Παραλαβής (παράθυρο ID-330)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Επιβεβαίωση Αποστολής/Παραλαβής

περιγραφή: Επιβεβαίωση Δελτίου Αποστολής ή Παραλαβής Εμπορεύματος

Βοήθεια: Επιβεβαίωση Αποστολής ή Παραλαβής - Δημιουργημένη από την Αποστολή/ΠαραλαβήTAB: Confirmation

περιγραφή: Material Shipment or Receipt Confirmation


Βοήθεια Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt


Αρχείο:Επιβεβαίωση Αποστολής/Παραλαβής - Confirmation - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Shipment/Receipt Shipment/Receipt Material Shipment Document The Material Shipment / Receipt M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Confirmation Type Confirmation Type Type of confirmation null ConfirmType
character(2) NOT NULL
List
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Ποσό Έγκρισης Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Confirmation Process Confirmation null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cancelled Cancelled The transaction was cancelled null IsCancelled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Phys.Inventory Parameters for a Physical Inventory The Physical Inventory indicates a unique parameters for a physical inventory. M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Create Package Create Package Create Package for Shipmet null CreatePackage
character(1)
Button
TAB: Line

περιγραφή: Material Shipment or Receipt Confirmation Line


Βοήθεια The quantities are in the storage Unit of Measure!


Αρχείο:Επιβεβαίωση Αποστολής/Παραλαβής - Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Material Shipment or Receipt Confirmation Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Shipment/Receipt Line Line on Shipment or Receipt document The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Target Quantity Target Quantity Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Confirmed Quantity Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Difference Difference Quantity null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Scrapped Quantity The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Phys.Inventory Line Phys.Inventory Line Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts