Αντιπαραβολή Παραστατικού Τράπεζας (παράθυρο ID-302)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Αντιπαραβολή Παραστατικού Τράπεζας

περιγραφή: Αλγόριθμος για να αντιπαραβάλει πληροφορίες παραστατικού τράπεζας σε συναλλασσόμενους, τιμολόγια και πληρωμές

Βοήθεια: Ένας αλγόριθμος για να βρεθούν συναλλασσόμενοι, τιμολόγια, πληρωμές σε εισηγμένα Τραπεζικά ΠαραστατικάTAB: Bank Statement Matcher

περιγραφή: Algorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments


Βοήθεια An algorithm to find Business Partners, Invoices, Payments in imported Bank Statements. The class need to implement the interface org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterface


Αρχείο:Αντιπαραβολή Παραστατικού Τράπεζας - Bank Statement Matcher - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Bank Statement Matcher Bank Statement Matcher Algorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments An algorithm to find Business Partners, Invoices, Payments in imported Bank Statements. The class needs to implement org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterface C_BankStatementMatcher_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Classname Classname Java Classname The Classname identifies the Java classname used by this report or process. Classname
character varying(60) NOT NULL
String
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts