Έκπτωτικό Σχήμα (παράθυρο ID-233)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Έκπτωτικό Σχήμα

περιγραφή: Συντηρήστε το εμπορικό Έκπτωτικό Σχήμα

Βοήθεια: Το εμπορικό Έκπτωτικό Σχήμα υπολογίζει το ποσοστό εμπορικής έκπτωσηςTAB: Discount Schema

περιγραφή: Trade Discount Schema


Βοήθεια Trade discount schema calculates the trade discount percentage


Αρχείο:Έκπτωτικό Σχήμα - Discount Schema - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discount Type Discount Type Type of trade discount calculation Type of procedure used to calculate the trade discount percentage DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Script Script Dynamic Java Language Script to calculate result Use Java language constructs to define the result of the calculation Script
character varying(2000)
Text
B.Partner Flat Discount B.Partner Flat Discount Use flat discount defined on Business Partner Level For calculation of the discount, use the discount defined on Business Partner Level IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Flat Discount % Flat Discount % Flat discount percentage null FlatDiscount
numeric
Number
Quantity based Quantity based Trade discount break level based on Quantity (not value) The calculation of the trade discount level is based on the quantity of the order and not the value amount of the order IsQuantityBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accumulation Level Accumulation Level Level for accumulative calculations null CumulativeLevel
character(1)
List
Renumber Renumber Renumber Discount entries null Processing
character(1)
Button
TAB: Discount Break

περιγραφή: Trade discount based on breaks (steps)


Βοήθεια null


Αρχείο:Έκπτωτικό Σχήμα - Discount Break - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount Schema Discount Schema Schema to calculate the trade discount percentage After calculation of the (standard) price, the trade discount percentage is calculated and applied resulting in the final price. M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Break Value Break Value Low Value of trade discount break level Starting Quantity or Amount Value for break level BreakValue
numeric NOT NULL
Number
B.Partner Flat Discount B.Partner Flat Discount Use flat discount defined on Business Partner Level For calculation of the discount, use the discount defined on Business Partner Level IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Break Discount % Break Discount % Trade Discount in Percent for the break level Trade Discount in Percent for the break level BreakDiscount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.