Workflow (Vindue ID-113)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Workflow

Beskrivelse: Maintain Workflow

Hjælp: The Workflow Window defines Workflows in the system, the access level for the Workflow and the Nodes or Steps within the Workflow.TAB: Arbejdsplan

Beskrivelse: Definér arbejdsplan


Hjælp Her defineres arbejdsplaner i systemet.


Fil:Workflow - Arbejdsplan - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
text
Text Long
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Type Workflow Type Type of Workflow The type of workflow determines how the workflow is started. WorkflowType
character(1) NOT NULL
List
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Document Value Logic Document Value Logic Logic to determine Workflow Start - If true, a workflow process is started for the document You can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)".

Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record).

DocValueLogic
character varying(2000)
String
Data Access Level Dataadgangsniveau Nødvendigt adgangsniveau Angiver det nødvendige adgangsniveau for denne post eller proces. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. Her angives vigtigheden af henvendelsen. Priority
numeric(10)
Integer
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Gyldig til Gyldig til og med dato (sidste dag) Her angives den sidste dag i et datointerval ValidTo
timestamp without time zone
Date
Publication Status Publication Status Status of Publication Used for internal documentation PublishStatus
character(1) NOT NULL
List
Version Version Tabeldefinitionens version Her angives versionen af denne tabeldefinition. Version
numeric(10) NOT NULL
Integer
Author Author Author/Creator of the Entity null Author
character varying(20) NOT NULL
String
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Node Start Node Workflow Node, step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Processor Workflow Processor Workflow Processor Server Workflow Processor Server AD_WorkflowProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Unit Duration Unit Unit of Duration Unit to define the length of time for the execution DurationUnit
character(1)
List
Duration Limit Duration Limit Maximum Duration in Duration Unit Maximum (critical) Duration for time management purposes (e.g. starting an escalation procedure, etc.) in Duration Units. Limit
numeric(10)
Integer
Duration Duration Normal Duration in Duration Unit Expected (normal) Length of time for the execution Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Cost Cost information null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Working Time Workflow Simulation Execution Time Amount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration Unit WorkingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Waiting Time Waiting Time Workflow Simulation Waiting time Amount of time needed to prepare the performance of the task on Duration Units WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Validate Workflow Validate Workflow Validate thet the workflos is correct (limited checking) ValidateWorkflow
character(1)
Button
Valid Gyldig Elementet er gyldigt Validering af elementet forløb uden problemer. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Oversætt. arb.plan

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Workflow - Oversætt. arb.plan - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller kombination af opgaver Her angives en entydig arbejdsplan i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
text
Text Long
TAB: Adgang

Beskrivelse: Adgang arb.plan


Hjælp Her defineres de roller, som har adgang til denne arbejdsplan.


Fil:Workflow - Adgang - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller kombination af opgaver Her angives en entydig arbejdsplan i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Læs & skriv Feltet kan læses og skrives i Her angives, at feltet kan læses, og at du kan opdatere det. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Block

Beskrivelse: Workflow Transaction Execution Block


Hjælp A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back.


Fil:Workflow - Block - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller kombination af opgaver Her angives en entydig arbejdsplan i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Gren

Beskrivelse: Definér grene i arbejdsplan


Hjælp Her defineres hver gren eller trin i arbejdsplanen.


Fil:Workflow - Gren - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller kombination af opgaver Her angives en entydig arbejdsplan i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
text
Text Long
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Centralt defineret Information defineres i tabellen Systemelement Her angives, om navn, beskrivelse og hjælptekst skal defineres i tabellen Systemelement eller tabellen Vindue. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Workflow Responsible Responsible for Workflow Execution The ultimate responsibility for a workflow is with an actual user. The Workflow Responsible allows to define ways to find that actual User. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritet Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. Her angives vigtigheden af henvendelsen. Priority
numeric(10)
Integer
Start Mode Start Mode Workflow Activity Start Mode How is the execution of an activity triggered. Automatic are triggered implicitly by the system, Manual explicitly by the User. StartMode
character(1)
List
Finish Mode Finish Mode Workflow Activity Finish Mode How the system operated at the end of an activity. Automatic implies return when the invoked applications finished control - Manual the user has to explicitly terminate the activity. FinishMode
character(1)
List
Join Element Join Element Semantics for multiple incoming Transitions Semantics for multiple incoming Transitions for a Node/Activity. AND joins all concurrent threads - XOR requires one thread (no synchronization). JoinElement
character(1) NOT NULL
List
Split Element Split Element Semantics for multiple outgoing Transitions Semantics for multiple outgoing Transitions for a Node/Activity. AND represents multiple concurrent threads - XOR represents the first transition with a true Transition condition. SplitElement
character(1) NOT NULL
List
Action Handling Angiver den handling, der skal udføres Feltet har en rullemenu, hvor du kan vælge den handling, der skal udføres for denne post. Action
character(1) NOT NULL
List
Image Billede Systembillede null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Specialformular Specialformular Her angives en entydig specialformular i systemet. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Attribute Value Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String
EMail Recipient EMail Recipient Recipient of the EMail null EMailRecipient
character(1)
List
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Mail Template Mail skabelon Tekstskabelon til mail Her angives mailskabelonen til svarmeddelelser. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Limit Duration Limit Maximum Duration in Duration Unit Maximum (critical) Duration for time management purposes (e.g. starting an escalation procedure, etc.) in Duration Units. Limit
numeric(10) NOT NULL
Integer
OS Task Opgave Markør for opgave Her angives en entydig opgave i systemet. AD_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Arbejdsplan Arbejdsplan eller opgaver Her angives en entydig arbejdsplan. En arbejdsplan er en gruppering af relaterede opgaver i en bestemt rækkefølge, som evt. kan indeholde godkendelser Workflow_ID
numeric(10)
Table
Subflow Execution Subflow Execution Mode how the sub-workflow is executed null SubflowExecution
character(1)
List
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Action Bilagshandling Bilagets resultatstatus Den aktuelle status fremgår af feltet Bilagsstatus. Mulighederne vises i en rullemenu. DocAction
character(2)
List
Wait Time Wait Time Time in minutes to wait (sleep) Time in minutes to be suspended (sleep) WaitTime
numeric(10)
Integer
Dynamic Priority Unit Dynamic Priority Unit Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityUnit
character(1)
List
Dynamic Priority Change Dynamic Priority Change Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityChange
numeric
Number
Duration Duration Normal Duration in Duration Unit Expected (normal) Length of time for the execution Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Cost Cost information null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Working Time Workflow Simulation Execution Time Amount of time the performer of the activity needs to perform the task in Duration Unit WorkingTime
numeric(10)
Integer
Waiting Time Waiting Time Workflow Simulation Waiting time Amount of time needed to prepare the performance of the task on Duration Units WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Parameter

Beskrivelse: Workflow Node Parameter


Hjælp Parameter for the execution of the Workflow Node


Fil:Workflow - Parameter - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Workflow Node Parameter Workflow Node Parameter Workflow Node Execution Parameter Parameter for the execution of the Workflow Node AD_WF_Node_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Gren Gren, trin eller proces i arbejdsplanen Her angives en entydig fase eller proces i arbejdsplanen. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameter Procesparameter null null AD_Process_Para_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Attribute Name Name of the Attribute Identifier of the attribute AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Attribute Value Value of the Attribute Adempiere converts the (string) field values to the attribute data type. Booleans (Yes-No) may have the values "true" and "false", the date format is YYYY-MM-DD AttributeValue
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Oversætt. gren

Beskrivelse: Oversættelse gren


Hjælp null


Fil:Workflow - Oversætt. gren - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Gren Gren, trin eller proces i arbejdsplanen Her angives en entydig fase eller proces i arbejdsplanen. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
text
Text Long
TAB: Næste grene

Beskrivelse: Næste grene


Hjælp Her defineres rækkefølgen eller grenene eller trinene i en arbejdsplan.


Fil:Workflow - Næste grene - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Gren Gren, trin eller proces i arbejdsplanen Her angives en entydig fase eller proces i arbejdsplanen. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Næste gren Næste gren i arbejdsplanen Her angives det næste trin eller opgave i arbejdsplanen. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Std User Workflow Standard Manual User Approval Workflow If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transition Code Transition Code Code resulting in TRUE of FALSE The transition is executed, if the code results in TRUE (or is empty) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Forrige grene

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Workflow - Forrige grene - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Gren Gren, trin eller proces i arbejdsplanen Her angives en entydig fase eller proces i arbejdsplanen. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Næste gren Næste gren i arbejdsplanen Her angives det næste trin eller opgave i arbejdsplanen. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Transition Code Transition Code Code resulting in TRUE of FALSE The transition is executed, if the code results in TRUE (or is empty) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Std User Workflow Standard Manual User Approval Workflow If selected, only documents with an open status (drafted, in progress, approved, rejected, invalid) and standard user actions (prepare, complete, approve, reject) are allowed to continue. Use this to prevent having to define details on how automatic processes (unlock, invalidate, post, re-activate) and when the document is closed for normal user action (completed, waiting, closed, voided, reversed). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Condition

Beskrivelse: Workflow Node Transition Condition


Hjælp Optional restriction of transition of one node to the next. The (string) value is converted to the datatype. Booleans (Yes-No) are represented by "true" and "false", the date format is YYYY-mm-DD


Fil:Workflow - Condition - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Transition Condition Transition Condition Workflow Node Transition Condition Optional restriction of transition of one node to the next AD_WF_NextCondition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Transition Node Transition Workflow Node Transition The Next Nodes Tab defines the order or Nodes or Steps in a Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
And/Or AND/OR Logisk operation: AND eller OR null AndOr
character(1) NOT NULL
List
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation Operation null null Operation
character(2) NOT NULL
List
Value Value Condition Value null Value
character varying(40) NOT NULL
String
Value To Til-værdi Til-værdi null Value2
character varying(40)
String
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.