Window, Tab & Field (Vindue ID-102)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Window, Tab & Field

Beskrivelse: Maintain Windows, Tabs & Fields

Hjælp: The Window, Tab & Field Window defines the presentation of tables and columns within each window.TAB: Vindue

Beskrivelse: Definition på vindueshoved


Hjælp Her defineres hvert vindue i systemet.


Fil:Window, Tab & Field - Vindue - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
WindowType Vinduestype Type eller klassificering af et vindue Her angives den type vindue, der skal defineres (Definér, Transaktion eller Forespørgsel) WindowType
character(1)
List
Sales Transaction Salgstransaktion Dette er en salgstransaktion Her angives, om dette er en salgstransaktion. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Color Farve Farve til baggrunde eller indikatorer null AD_Color_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Billede Systembillede null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Window Width Window Width null null WinWidth
numeric(10)
Integer
Window Height Window Height null null WinHeight
numeric(10)
Integer
Copy Window Tabs Kopiér faner null Kopiér alle faner og felter i vinduet Processing
character(1)
Button
TAB: Oversætt. vindue

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Window, Tab & Field - Oversætt. vindue - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Adgang

Beskrivelse: Adgang vindue


Hjælp Her defineres de roller, som har adgang til dette vindue.


Fil:Window, Tab & Field - Adgang - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rolle Ansvarsrolle Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Læs & skriv Feltet kan læses og skrives i Her angives, at feltet kan læses, og at du kan opdatere det. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Fane

Beskrivelse: Fanedefinitionen i et vindue rummer felter


Hjælp Her defineres hver fane i et vindue. Hver fane indeholder muligheder for at vælge felter.


Fil:Window, Tab & Field - Fane - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Tab Level Fane - niveau Fane - hierarkisk niveau (0 = øverst) Fanens hierarkiske niveau. Hvis niveauet er 0, er der tale om det øverste objekt. Objekter på niveau 1 er afhængige af niveau 0 osv. TabLevel
numeric(10) NOT NULL
Integer
Single Row Layout Enkeltrækkelayout Standardværdi til at vælge mellem layout med enkelte eller flere (gitter) poster Her angives, om standardværdien for visningstype i vinduet skal være enkelte rækker i modsætning til flere rækker. IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Advanced Tab Advanced Tab This Tab contains advanced Functionality The tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference. IsAdvancedTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Has Tree Med træ Vindue med trægraf Her angives, om vinduet vises med et grafisk træ. HasTree
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Tab Fanen Bogholderi Fanen indeholder bogføringsoplysninger Her angives, om vinduet indeholder bogføringsoplysninger. IsInfoTab
character(1)
Yes-No
Order Tab Fanen Rækkefølge Fanen bestemmer rækkefølgen null IsSortTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
TranslationTab Fanen Oversættelse Fanen indeholder oplysninger til oversættelse Her angives, om fanen indeholder oplysninger til oversættelse. IsTranslationTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Column Rækkefølge Kolonner, der bestemmer rækkefølgen Talkolonne i tabellen, der bestemmer rækkefølgen (visning, sortering osv.). AD_ColumnSortOrder_ID
numeric(10)
Table
Included Column Kolonne inkluderet Kolonne, der bestemmer, om en tabelkolonne er medtaget i sorteringen Hvis der er defineret en inkluderet kolonne, bestemmer den, om kolonnen er aktiv i sorteringen. Ellers antages sorteringskolonnens værdi at være lig med eller større end 1. AD_ColumnSortYesNo_ID
numeric(10)
Table
Link Column Primærkolonne Kolonne til flere nøgler Her angives, hvilken kolonne der er primærnøglen i situationer, hvor der optræder flere nøgler. AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Column Parent Column The link column on the parent tab. null Parent_Column_ID
numeric(10)
Table
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Display Logic Vis kodning Hvis feltet vises, bestemmer resultatet, om feltet faktisk vises >|<&> kontekst := alle globale eller vindueskontekstsværdier := strenge, logiske operatorer := AND eller OR med det forrige resultat fra venstre til højre Eksempel '@AD_Tabel_ID@=14 | @Sprog@!'GERGER' Da det altid er en strengsammenligning, er separatorerne valgfrie, men vises aht. fremtidig kompatibilitet DisplayLogic
character varying(2000)
String
Read Only Kun læs Feltet kan kun læses Her angives, at feltet kun kan læses. Du kan ikke foretage opdateringer. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Insert Record Insert Record The user can insert a new Record If not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only. IsInsertRecord
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Kodning (læs) Kodning, der bestemer, om feltet kun kan læses (er kun relevant, hvis feltet er Læs/skriv). null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
Commit Warning Låsningsadvarsel null null CommitWarning
character varying(2000)
Text
Sql WHERE SQL WHERE-sætning Godkendt WHERE-sætning Her angives den SQL WHERE-sætning, der skal bruges til at vælge poster WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY SQL SORTER EFTER-sætning Gyldig SORTER EFTER-sætning Her angives den SQL SORTER EFTER-sætning, der skal bruges til valget. OrderByClause
character varying(2000)
String
Image Billede Systembillede null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Fields Opret felter Opret felt fra tabel, som ikke endnu findes i fanen Ud fra tabellen i denne fane opretter proceduren de manglende felter ImportFields
character(1)
Button
Copy Tab Fields Kopiér faner null Kopiér felter til fane Processing
character(1)
Button
TAB: Oversætt. fane

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Window, Tab & Field - Oversætt. fane - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Fane Fane i et vindue Her angives en fane, som vises i et vindue. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Commit Warning Låsningsadvarsel null null CommitWarning
character varying(2000)
String
TAB: Feltrækkefølge

Beskrivelse: Rækkefølge af felter i en fane


Hjælp null


Fil:Window, Tab & Field - Feltrækkefølge - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
TAB: Grid Sequence

Beskrivelse: Defined field order for grid layout


Hjælp null


Fil:Window, Tab & Field - Grid Sequence - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
TAB: Felt

Beskrivelse: Feltdefinitioner i faner i vinduer


Hjælp Her defineres de felter, der vises i et vindue. Ændringer i fanen kræver genstart for at træde i kraft.


Fil:Window, Tab & Field - Felt - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Fane Fane i et vindue Her angives en fane, som vises i et vindue. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Included Tab Included Tab Included Tab in this Tab (Master Detail) You can include a Tab in a Tab. If displayed in single row record, the included tab is displayed as multi-row table. Included_Tab_ID
numeric(10)
Table
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Field Group Feltgruppe Logisk gruppering af felter Her angives den logiske gruppe, som feltet tilhører (Historik, Beløb, Antal). AD_FieldGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
Centrally maintained Centralt defineret Information defineres i tabellen Systemelement Her angives, om navn, beskrivelse og hjælptekst skal defineres i tabellen Systemelement eller tabellen Vindue. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Displayed Vises Bestemmer, om feltet skal vises Hvis feltet vises, vil feltets aktuelle kodning afgøre, om feltet rent faktisk vises. IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Grid Show in Grid null null IsDisplayedGrid
character(1)
Yes-No
Read Only Kun læs Feltet kan kun læses Her angives, at feltet kun kan læses. Du kan ikke foretage opdateringer. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Logic Vis kodning Hvis feltet vises, bestemmer resultatet, om feltet faktisk vises >|<&> kontekst := alle globale eller vindueskontekstsværdier := strenge, logiske operatorer := AND eller OR med det forrige resultat fra venstre til højre Eksempel '@AD_Tabel_ID@=14 | @Sprog@!'GERGER' Da det altid er en strengsammenligning, er separatorerne valgfrie, men vises aht. fremtidig kompatibilitet DisplayLogic
character varying(2000)
Text
Encrypted Krypteret visning Visningen krypteres med '*' - Uafhængigt af kryptering af datalagring Vis kryptering - alle tegn vises som '*'. Kryptering af datalagringen (dvs. du kan ikke rapportere data vha. rapportværktøjer) defineres i kolonnedefinitionen. IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10)
Integer
Grid Sequence No Grid Sequence No null null SeqNoGrid
numeric(10)
Integer
Record Sort No Postsort.nr. Angiver, i hvilken rækkefølge posterne vises Her angives posterne stigende rækkefølge SortNo
numeric(10)
Number
Obscure Obscure Type of obscuring the data (limiting the display) null ObscureType
character(3)
List
Heading only Kun hoved Felt uden kolonne. Kun etiketten vises Her angives, om det kun er etiketten, der skal vises på skærmen. IsHeading
character(1) NOT NULL
Yes-No
Field Only Kun felt Etiketten vises ikke Her angives, at kolonnen vises uden feltetiket. IsFieldOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Overwrite Reference Overwrite System Reference - optional Overwrite You can overwrite the Display Type, but only use this if you aware of the consequences. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table
Dynamic Validation Validering Valideringsregel Her angives en entydig valideringsregel. Reglerne bestemmer, om en postering er gyldig eller ej. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Referencenøgle Skal angives, hvis datatypen er Tabel eller Liste Her angives, hvor referenceværdier lagres. Det skal angives, hvis datatypen er Tabel eller Liste. AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Mandatory Overwrite Mandatory Overwrite Overwrite Field Mandatory status The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1)
List
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1)
List
Default Logic Standardkodning Standardhierarkiet for værdier adskilt af semikolon. Standardværdierne evaluerers alt efter definition, hvor den første IKKE NULL-værdi bliver kolonnens standardværdi. Værdierne adskilles af komma eller semikolon. a) Literaler:. 'Tekst' eller 123 b) Variabler - i formatet @Variabel@ - Log på f.eks. #Dato, #AD_Org_ID, #AD_Firma_ID - Regnskab opstilling: f.eks. $C_RegnOpstil_ID, $C_Kalender_ID - Globale standardværdier: f.eks. DatoFormat - Vinduesværdier (alle ValgLister, KrydsFelter, RadioKnapper og DatoBilag/DatoBogf) c) SQL-kode med: @SQL=VÆLG noget AS StandardVærdi FROM ... SQL-sætningen kan have variabler. Der kan ikke være andre værdier end SQL-sætningen. Standardværdien indgår kun, hvis der ikke er defineret brugerindstillinger. Standarddefinitioner ignoreres for række-kolonner såsom Nøgle, PARENT, Firma samt Knapper. DefaultValue
character varying(2000)
Text
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Display Length Vis længde Feltets tegnlængde Bruges primært til strengfelter. Længden betyder intet, hvis datatypen er - Heltal, Tal, Beløb (længde bestemmes af systemet) - JaNej (Krydsfelt) - Liste, Tabel, TableDir (længde på kombinationsfelter bestemmes ud fra det aktuelle indhold) DisplayLength
numeric(10)
Integer
Same Line Samme linje Vises på samme linje som forrige felt Her angives, at feltet vises på samme linje som forrige felt. IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position X-position Absolut X (vandret) position i 1/72-dels tomme Absolut X (vandret) position i 1/72-dels tomme XPosition
numeric(10)
Integer
Column Span Column Span Number of column for a box of field null ColumnSpan
numeric(10)
Integer
Number of Lines Number of Lines Number of lines for a field Number of lines for a field NumLines
numeric(10)
Integer
TAB: Oversættelse felt

Beskrivelse: Menuoversættelse - kan muligvis udelades


Hjælp Felter oversættes automatisk, hvis de er defineret centralt. Du behøver kun at oversætte felter, der ikke er defineret centralt.


Fil:Window, Tab & Field - Oversættelse felt - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Felt Felt i en databasetabel Her angives et felt i en databasetabel. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.