System Issue Report (Vindue ID-363)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: System Issue Report

Beskrivelse: Automatically created or manually entered System Issue Reports

Hjælp: System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.TAB: System Issue

Beskrivelse: Automatically created or manually entered System Issue Reporting


Hjælp System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.


Fil:System Issue Report - System Issue - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Release No Release No Internal Release Number null ReleaseNo
character varying(10) NOT NULL
String
Version Version Tabeldefinitionens version Her angives versionen af denne tabeldefinition. Version
character varying(40) NOT NULL
String
Vanilla System Vanilla System The system was NOT compiled from Source - i.e. standard distribution You may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source. IsVanillaSystem
character(1)
List
Release Tag Release Tag Release Tag null ReleaseTag
character varying(60)
String
Source Source Issue Source Source of the Issue IssueSource
character(1)
List
Window Vindue Vindue til indtastning eller visning Her angives et entydigt vindue i systemet. AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Process Proces Proces eller rapport Her angives en entydig proces eller rapport i systemet. AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Special Form Specialformular Specialformular Her angives en entydig specialformular i systemet. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Summary Issue Summary Issue Summary null IssueSummary
character varying(2000) NOT NULL
String
Reproducible Reproducible Problem can re reproduced in Gardenworld The problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld. IsReproducible
character(1)
List
Comments Kommentarer Kommentarer eller yderligere oplysninger Feltet gør det muligt at angive yderligere oplysninger. Comments
character varying(2000)
Text
Logger Logger Logger Name null LoggerName
character varying(60)
String
Source Method Source Method Source Method Name null SourceMethodName
character varying(60)
String
Source Class Source Class Source Class Name null SourceClassName
character varying(60)
String
Line Line Line No null LineNo
numeric(10)
Integer
Stack Trace Stack Trace System Log Trace null StackTrace
character varying(2000)
Text
Error Trace Error Trace System Error Trace Java Trace Info ErrorTrace
character varying(2000)
Text
Response Text Response Text Request Response Text Text block to be copied into request response text ResponseText
character varying(2000)
Text
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Known Issue Known Issue Known Issue null R_IssueKnown_ID
numeric(10)
Search
Request Document No Request Document No Adempiere Request Document No null RequestDocumentNo
character varying(30)
String
Request Henvendelse Henvendelse fra handelspartner eller kundeemne Her angives en entydig henvendelse fra en handelspartner eller et kundeemne. R_Request_ID
numeric(10)
Search
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Project Issue Project Implementation Projects null R_IssueProject_ID
numeric(10)
Search
Support EMail Support EMail EMail address to send support information and updates to If not entered the registered email is used. SupportEMail
character varying(60)
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Registered EMail Brugernavn Bruger, der er ansvarlig for systemet Den ansvarlige person for systemet UserName
character varying(60) NOT NULL
String
Issue System Issue System System creating the issue null R_IssueSystem_ID
numeric(10)
Search
IssueUser IssueUser User who reported issues null R_IssueUser_ID
numeric(10)
Search
DB Address DB Address JDBC URL of the database server null DBAddress
character varying(255)
String
Local Host Local Host Local Host Info null Local_Host
character varying(120)
String
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(255)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(255)
String
Remote Host Fjernvært null null Remote_Host
character varying(120)
String
Remote Addr Fjernadr. Fjernadresse Her angives en alternativ eller ekstern adresse. Remote_Addr
character varying(60)
String
Operating System Operating System Operating System Info null OperatingSystemInfo
character varying(255)
String
Java Info Java Info Java Version Info null JavaInfo
character varying(255)
String
Database Database Database Information null DatabaseInfo
character varying(255)
String
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report or Update Issue Report or Update Issue Report Issue to Adempiere null Processing
character(1)
Button
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.