Report View (Vindue ID-180)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Report View

Beskrivelse: Maintain Report Views

Hjælp: The Report View Window defines the views used when generating reports. This window is for System Admin use only.TAB: Rapport visning

Beskrivelse: Definér rapportvisning


Hjælp Her defineres de visninger, der skal bruges ved dannelse af rapporter.


Fil:Report View - Rapport visning - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Report View Rapportvisning Visning, der bruges til at danne denne rapport Her angives den visning, der skal bruges til at danne rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Objekttype Type af katalogopslag. Bestemmer ejerskab og synkronisering Opslagstyperne "Katalog", "Adempiere" og "System" kan evt. synkroniseres automatisk og tilpasninger slettes eller overskrives. Mht. tilpasninger skal du kopiere opslaget og vælge "Bruger"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sql WHERE SQL WHERE-sætning Godkendt WHERE-sætning Her angives den SQL WHERE-sætning, der skal bruges til at vælge poster WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY SQL SORTER EFTER-sætning Gyldig SORTER EFTER-sætning Her angives den SQL SORTER EFTER-sætning, der skal bruges til valget. OrderByClause
character varying(2000)
String
TAB: Rapport visn. kolonne

Beskrivelse: Rapport visn. kolonne


Hjælp Her defineres kolonner, som skal ignoreres ved dannelsen af SELECT-sætningen.


Fil:Report View - Rapport visn. kolonne - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Report view Column Rapport visn. kolonne null null AD_ReportView_Col_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View Rapportvisning Visning, der bruges til at danne denne rapport Her angives den visning, der skal bruges til at danne rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Column Funktionskolonne Ophæv kolonne med funktion Her angives, at kolonnen ophæves med en funktion. FunctionColumn
character varying(60) NOT NULL
String
SQL Group Function SQL GROUP-funktion Funktionen danner en GRUPPÉR EFTER-sætning Her angives, at funktionen danner en GRUPPÉR EFTER-sætning i den resulterende SQL. IsGroupFunction
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.