Project (Lines Issues) (Vindue ID-286)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Project (Lines/Issues)

Beskrivelse: Maintain Sales Order and Work Order Details

Hjælp: The Project Window is used to maintain details of Projects Lines and Issues accross Phases/TasksTAB: Project

Beskrivelse: Maintain Sales Order Projects and Work Orders


Hjælp The Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project.


Fil:Project (Lines/Issues) - Project - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(2000)
Text
Set Project Type Set Project Type Set Project Type and for Service Projects copy Phases and Tasks of Project Type into Project C_ProjectType_ID
numeric(10)
Button
Standard Phase Standard Phase Standard Phase of the Project Type Phase of the project with standard performance information with standard work C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Contract Date Kontraktdato Dokumentets (planlagte) ikrafttrædelsesdato. Her bestemmes, hvornår dokumentet træder i kraft. Det vil normalt falde sammen med kontraktdatoen. Kontraktdatoen bruges i rapporter og rapportparametre. DateContract
timestamp without time zone
Date
Finish Date Afslutning den Planlagt afslutningsdato Her angives, hvornår projektet forventes afsluttet eller blev afsluttet. DateFinish
timestamp without time zone
Date
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Ordrereference Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). POReference
character varying(20)
String
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Version Prislisteudgave Angiver en entydig forekomst af en prisliste Hver prisliste kan findes i flere udgaver. De bruges typisk til at angive prislisternes gyldighedsdatoer. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Planned Amount Planlagt beløb Projektets planlagte beløb Her angives det forventede beløb i projektet eller på projektlinjen. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Planned Quantity Planlagt antal Projektets planlagte antal Her angives det forventede antal i projektet eller på projektlinjen. PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Planned Margin Planlagt fortjeneste Projektets planlagte fortjeneste Her angives det forventede fortjenestebeløb i projektet eller på projektlinjen. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Invoice Rule Invoice Rule Invoice Rule for the project The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task ProjInvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Committed Amount Bindende beløb Det juridisk bindende beløb Det bindende beløb bruges uafhængigt af det planlagte beløb. Du vil typisk bruge det planlagte beløb til dine realistiske vurderinger, som kan ligge højere eller lavere end det bindende beløb. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Quantity Committed Quantity The (legal) commitment Quantity The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Invoiced Amount Invoiced Amount The amount invoiced The amount invoiced InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Quantity Invoiced The quantity invoiced null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Project Balance Project Balance Total Project Balance The project balance is the sum of all invoices and payments ProjectBalanceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Copy Details Copy Details Copy Lines/Phases/Tasks from other Project null CopyFrom
character(1)
Button
Generate Order Dan ordre Dan ordre fra projekt Her dannes et nyt ordrebilag baseret på projektet. Der skal angives en prisliste til projektet. Når processen kører, bliver du bedt om at vælge et lager. GenerateTo
character(1)
Button
Close Project Close Project null null Processing
character(1)
Button
TAB: Linje

Beskrivelse: Definér projektlinjer


Hjælp Her defineres de linjer (produkt og/eller tjenester), der er tilknyttet dette projekt.


Fil:Project (Lines/Issues) - Linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Project Phase Phase of a Project null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Project Task Actual Project Task in a Phase A Project Task in a Project Phase represents the actual work. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Planlagt pris Projektlinjens planlagte pris Her angives den forventede pris på projektlinjen. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Planlagt antal Projektets planlagte antal Her angives det forventede antal i projektet eller på projektlinjen. PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Get Price Get Price for Project Line based on Project Price List null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Planlagt beløb Projektets planlagte beløb Her angives det forventede beløb i projektet eller på projektlinjen. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Udskrevet Angiver, om bilaget udskrives Her angives, om bilaget skal udskrives. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Planlagt fortjeneste Projektets planlagte fortjeneste Her angives det forventede fortjenestebeløb i projektet eller på projektlinjen. PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Bindende beløb Det juridisk bindende beløb Det bindende beløb bruges uafhængigt af det planlagte beløb. Du vil typisk bruge det planlagte beløb til dine realistiske vurderinger, som kan ligge højere eller lavere end det bindende beløb. CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Committed Quantity The (legal) commitment Quantity The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Invoiced Amount The amount invoiced The amount invoiced InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Quantity Invoiced The quantity invoiced null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Ordre Ordre Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Purchase Order Purchase Order null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Issues

Beskrivelse: Issues to the Project


Hjælp The lab lists the Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock.


Fil:Project (Lines/Issues) - Issues - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Process Now Kør nu null null Processing
character(1)
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Movement Date Lagerbevægelsesdato Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Movement Quantity Lagerbevægelsesantal Antal af et produkt, der blev flyttet Her angives det antal af et produkt, der blev flyttet. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Shipment/Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Expense Line Udgiftslinje Tids- og udgiftsrapportlinje null S_TimeExpenseLine_ID
numeric(10)
Search
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Accounting

Beskrivelse: Define Project Accounting


Hjælp The Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized.


Fil:Project (Lines/Issues) - Accounting - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Asset Projektaktiv Konto til projektaktiver Den konto, der bruges som den endelige aktivkonto i anlægsprojekter. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Igangværende arbejde Konto til igangværende arbejde Dette er kontoen, der bruges i anlægsprojekter, indtil projektet afsluttes. PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.