Product (Vindue ID-140)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Product

Beskrivelse: Maintain Products

Hjælp: The Product Window defines all products used by an organization. These products include those sold to customers, used in the manufacture of products sold to customers and products purchased by an organization.TAB: Produkt

Beskrivelse: Definér produkt


Hjælp Her defineres hvert produkt og identificeres til brug i prislister og ordrer.


Fil:Product - Produkt - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No Versionsnr. Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU (Stock Keeping Unit) er en brugerdefineret lagerenhed, der kan bruges til f.eks. et supplerende stregkodesystem eller din egen opsætning. SKU
character varying(30)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Klassificering Klassificering af gruppering Klassificering kan bruges ifm. valgfri gruppering af produkter. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Afgift kategori Afgift kategori Med afgiftskategorien kan du samle afgifter med fælles træk, f.eks. punktafgifter eller moms. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Registrering indtægter Metode til registrering af indtægter Her angives, hvordan indtægter skal registreres vedr. dette produkt. C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Company Agent Indkøber Indkøber/virksomhedsagent Indkøbsagent i bilaget SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type Produkttype Produkttype Typen af produkt har også indflydelse på bogføringen. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Mail Template Mail skabelon Tekstskabelon til mail Her angives mailskabelonen til svarmeddelelser. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Weight Vægt Produktets vægt Her angives produktets vægt i firmaets vægtenhed Weight
numeric
Amount
Volume Volumen Produktets volumen Her angives produktets volumen i firmaets volumenenhed Volume
numeric
Amount
Freight Category Freight Category Category of the Freight Freight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selected M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Shipment Drop Shipment Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Stocked På lager Produkt, som lagerføres af organisationen Her angives, om produktet lagerføres af organisationen. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Phantom Phantom Component Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Shelf Width Hyldebredde Den nødvendige hyldebredde Her angives den bredde på en hylde, som produktet kræver ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Hyldehøjde Den nødvendige hyldehøjde Her angives den højde på en hylde, som produktet kræver ShelfHeight
numeric
Amount
Shelf Depth Hyldedybde Den nødvendige hyldedybde Her angives den dybde på en hylde, som produktet kræver ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Kolli pr. palle Kolli pr. palle Her angives det antal enheder af produktet, som indgår i en palle. UnitsPerPallet
numeric
Costs+Prices
Bill of Materials Stykliste Stykliste Her angives, om produktet består af en stykliste. IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified Bekræftet Styklistekonfigurationen er bekræftet Her angives, om produktets konfiguration er blevet bekræftet. Er relevant ifm. produkter, der består af styklister. IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Print detail records on invoice Udskriv detaljeposter på faktura Udskriv detaljerede styklisteelementer på fakturaen Her angives, at produkter med styklisteelementer skal udskrives på fakturaen i modsætning til dette produkt. IsInvoicePrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print detail records on pick list Udskriv detaljeposter på valgliste Udskriv detaljerede styklisteelementer på valglisten Her angives, at produkter med styklisteelementer skal udskrives på valglisten i modsætning til dette produkt. IsPickListPrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Purchased Købes Et produkt, som indkøbes af organisationen Her angives, om produktet indkøbes af organisationen. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Sælges Produkt, som sælges af organisationen Her angives, om produktet sælges af organisationen. IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Udgået Produktet føres ikke længere Her angives et produkt, som ikke længere føres. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type Udgiftstype Udgiftsrapporttype null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Ressource Ressource null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type Subscription Type Type of subscription Subscription type and renewal frequency C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude Auto Delivery Exclude from automatic Delivery The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually.

But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL Billed-URL Billedets URL Billedets URL. Billedet lagres ikke i databasen, men indlæses ved kørsel. Billedet kan være i formatet GIF, JPEG eller PNG. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Beskrivelsens URL Beskrivelsens URL null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days Garantidage Antal dage, som produktet er garanteret eller disponibelt Hvis værdien er 0, er der ingen begrænsning på rådighed eller garanti; ellers beregnes garantidatoen ved at lægge dage til leveringsdatoen. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days Min Guarantee Days Minimum number of guarantee days When selecting batch/products with a guarantee date, the minimum left guarantee days for automatic picking. You can pick any batch/product manually. GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set Attribute Set Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Values The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Copy from product Copy from product Copy prices etc from other product null CopyFrom
character(1)
Button
Featured in Web Store Featured in Web Store If selected, the product is displayed in the initial or any empty search In the display of products in the Web Store, the product is displayed in the initial view or if no search criteria are entered. To be displayed, the product must be in the price list used. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
TAB: BOM

Beskrivelse: Bill of Material product lines


Hjælp The Bill of Materials tab defines those products that are generated from other products. A Bill of Material (BOM) is one or more Products or BOMs.

Available Quantity: - Stored BOMs have to be created via "Production" - The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated - The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab

Price: - BOMs must be listed in Pricelists - If the price is 0.00, the price is dynamically calculated

Printing: - Usually, only the BOM information is printed - For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details - In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated


Fil:Product - BOM - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(80) NOT NULL
String
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
Text
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Change Notice Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(22)
String
Revision Revision null null Revision
character varying(10)
String
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Gyldig til Gyldig til og med dato (sidste dag) Her angives den sidste dag i et datointerval ValidTo
timestamp without time zone
Date
BOM Type BOM Type Type of BOM The type of Bills of Materials determines the state BOMType
character(1)
List
BOM Use BOM Use The use of the Bill of Material By default the Master BOM is used, if the alternatives are not defined BOMUse
character(1)
List
BOM & Formula BOM & Formula BOM & Formula null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Copy BOM Lines From Copy BOM Lines From Copy BOM Lines from an exising BOM Copy BOM Lines from an exising BOM. The BOM being copied to, must not have any existing BOM Lines. CopyFrom
character(1)
Button
TAB: Components

Beskrivelse: Components


Hjælp Components of Bill fo Material


Fil:Product - Components - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Component Type Component Type Component Type for a Bill of Material or Formula The Component Type can be:

1.- By Product: Define a By Product as Component into BOM 2.- Component: Define a normal Component into BOM 3.- Option: Define an Option for Product Configure BOM 4.- Phantom: Define a Phantom as Component into BOM 5.- Packing: Define a Packing as Component into BOM 6.- Planning : Define Planning as Component into BOM 7.- Tools: Define Tools as Component into BOM 8.- Variant: Define Variant for Product Configure BOM

ComponentType
character(2)
List
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Change Notice Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range

The Valid From and Valid To dates indicate the valid time period to use the BOM in a Manufacturing Order.

ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Gyldig til Gyldig til og med dato (sidste dag) Her angives den sidste dag i et datointerval ValidTo
timestamp without time zone
Date
Is Qty Percentage Is Qty Percentage Indicate that this component is based in % Quantity Indicate that this component is based in % Quantity IsQtyPercentage
character(1)
Yes-No
Is Critical Component Is Critical Component Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component IsCritical
character(1)
Yes-No
Quantity in % Quantity in % Indicate the Quantity % use in this Formula Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula:

1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM 2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula.

QtyBatch
numeric
Number
Quantity Quantity Indicate the Quantity use in this BOM Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula:

1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM 2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula.

QtyBOM
numeric
Number
Scrap % Scrap % Indicate the Scrap % for calculate the Scrap Quantity Scrap is useful to determinate a rigth Standard Cost and management a good supply. Scrap
numeric
Number
Quantity Assay Quantity Assay Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order Assay
numeric
Quantity
Issue Method Issue Method There are two methods for issue the components to Manufacturing Order Method Issue: The component are delivered one for one and is necessary indicate the delivered quantity for each component.

Method BackFlush: The component are delivered based in BOM, The delivered quantity for each component is based in BOM or Formula and Manufacturing Order Quantity.

Use the field Backflush Group for grouping the component in a Backflush Method.

IssueMethod
character(1) NOT NULL
List
Backflush Group Backflush Group The Grouping Components to the Backflush When the components are deliver is possible to indicated The Backflush Group this way you only can deliver the components that are for this Backflush Group. BackflushGroup
character varying(20)
String
Lead Time Offset Lead Time Offset Optional Lead Time offset before starting production Optional Lead Time offset before starting production LeadTimeOffset
numeric(10)
Integer
Feature Feature Indicated the Feature for Product Configure Indicated the Feature for Product Configure Feature
character varying(30)
String
Forecast Forecast Indicated the % of participation this component into a of the BOM Planning The BOM of Planning Type are useful to Planning the Product family.

For example is possible create a BOM Planning for an Automobile

10% Automobile Red 35% Automobile Blue 45% Automobile Black 19% Automobile Green 1% Automobile Orange

When Material Plan is calculated MRP generate a Manufacturing Order meet to demand to each of the Automobile

Forecast
numeric
Quantity
BOM & Formula BOM & Formula BOM & Formula null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Stykliste

Beskrivelse: Produktlinjer i en stykliste


Hjælp Her defineres de produkter, som dannes vha. andre produkter. En stykliste er ét eller flere produkter eller styklister. Disponibelt antal: - Gemte styklister skal dannes via "Produktion" - Det tilgængelige antal af ikke-gemte styklister beregnes dynamisk - Egenskaben "Gemt" defineres under fanen "Produkt" Pris: - Styklister skal opføres på prislister - Hvis prisen er 0,00, beregnes prisen dynamisk Udskrivning: - Typisk udskrives kun styklisteoplysninger - Mht. fakturaer, følgesedler og pluklister kan du vælge at udskrive detaljer - Antallet fremgår af detaljerne - ligesom prisen, hvis den beregnes dynamisk.


Fil:Product - Stykliste - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
BOM Type BOM Type Type of BOM The type of Bills of Materials determines the state BOMType
character(1)
List
BOM Product Stykliste (produkt) Stykliste (produkt) Her angives et element, der indgår i en stykliste. M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity Styklisteantal Antal i stykliste Her angives produktantallet i produktets enhed (multiplicering). BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost Standardomkostninger Standardomkostninger Standardomkostninger (planl.) CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum Stand.omkost.beløb (sum) Standardomkostninger ifm. fakturabeløbssum (interne) Løbende, akkumuleret beløb til beregning af difference i standardomkostninger ud fra (den faktiske) fakturapris. CostStandardCumAmt
null
Amount
TAB: Erstatning

Beskrivelse: Definér erstatning


Hjælp Her defineres produkter, som kan bruges som erstatning for det valgte produkt.


Fil:Product - Erstatning - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute Erstatning Produkt, som kan bruges i stedet for et andet Her angives et produkt, der skal bruges som erstatning for det nuværende. Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Related

Beskrivelse: Related Product


Hjælp Related Product - e.g. for promotions


Fil:Product - Related - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Related Product Type Related Product Type null null RelatedProductType
character(1) NOT NULL
List
Related Product Related Product Related Product null RelatedProduct_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Genopfyld

Beskrivelse: Definér genopfyldning


Hjælp Her defineres typen af genopfyldningsantal. Det bruges ved automatisk bestilling.


Fil:Product - Genopfyld - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type Genopfyldn.type Metode til genbestilning af et produkt Her angives, om produktet skal genbestilles manuelt eller ved overskridelse af mindste-/maksimumbeholdning. ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level Min.beholdning Mindstebeholdningen af produktet Angiver mindstebeholdningen af produktet på lager. Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level Maks. beholdning Den maksimale lagerbeholdning af produktet Angiver den maksimale beholdning af produktet på lager. Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Source Warehouse Optional Warehouse to replenish from If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Qty Batch Size Qty Batch Size null null QtyBatchSize
numeric
Quantity
TAB: Indkøb

Beskrivelse: Indkøb


Hjælp Her defineres priser og regler for hvert produkt (kolliantal, UPC, mindste ordreantal).


Fil:Product - Indkøb - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating Lev.vurdering Metode til vurdering af leverandører Her angives, hvordan leverandøren vurderes (et højere tal = højere vurdering). QualityRating
numeric
Integer
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor Aktuel leverandør Brug denne leverandør til prisfastsættelse og genopfyldning af lager Her angives, om priser skal bruges, og om produktet er i genbestilling fra leverandøren. IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(20)
String
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective Pris træder i kraft Prisens ikrafttrædelsesdato Her angives den dato, prisen skal gælde. Det gør det muligt at indtaste fremtidige priser på produkter, som træder i kraft efter dit eget valg. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price Rekv.pris Pris baseret på en rekvisition Her angives prisen på et produkt iht. rekvisition. PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Licensindtægtsbeløb (Inkluderet) Beløb for copyright osv. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price Seneste rekv.pris Pris fra seneste rekvisition på dette produkt Her angives den seneste pris, der blev betalt (iht. rekvisition) for dette produkt. PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price Seneste fakturapris Prisen på seneste faktura for produktet Her angives seneste betalte pris (iht. fakturaen) for dette produkt. PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty Mindste ordreant. Mindste ordreantal i relevant enhed Her angives det mindste antal, som dette produkt kan bestilles i. Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty Ordrekolliant. Kollistørrelse i enhed (f.eks. ordresæt på 5 enheder) Her angives antallet af enheder i hver kolli af produktet. Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time Lovet leveringstid Lovede dage mellem ordre og levering Her angives antallet dage mellem ordredatoen og den dato, hvor levering blev lovet. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time Faktisk leveringstid Faktiske dage mellem ordren og leveringen Her angives det antal dage, der er gået fra, at ordren blev afgivet, og til at ordren blev leveret. DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order Omkostning pr. ordre Fast omkostning pr. ordre Her angives den faste omkostning, der skal opkræves, når der afgives en ordre på dette produkt. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key Leverandørs produktnr. Leverandørens produktnr. Her angives det nummer, som leverandøren af produktet bruger. VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category Leverandørkategori Leverandørens produktkategori Her angives den kategori, som leverandøren af produktet bruger. VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer Producent null null Manufacturer
character(30)
String
Discontinued Udgået Produktet føres ikke længere Her angives et produkt, som ikke længere føres. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
TAB: Business Partner

Beskrivelse: Business Partner specific Information of a Product


Hjælp Note that some information is for reference only! The


Fil:Product - Business Partner - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Partner Product Key Leverandørs produktnr. Leverandørens produktnr. Her angives det nummer, som leverandøren af produktet bruger. VendorProductNo
character varying(30)
String
Partner Category Leverandørkategori Leverandørens produktkategori Her angives den kategori, som leverandøren af produktet bruger. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Producent null null Manufacturer
character varying(30)
String
Quality Rating Lev.vurdering Metode til vurdering af leverandører Her angives, hvordan leverandøren vurderes (et højere tal = højere vurdering). QualityRating
numeric
Number
Min Shelf Life % Min Shelf Life % Minimum Shelf Life in percent based on Product Instance Guarantee Date Minimum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life ((Guarantee Date-Today) / Guarantee Days) less than the minimum shelf life, unless you select "Show All" ShelfLifeMinPct
numeric(10) NOT NULL
Integer
Min Shelf Life Days Min Shelf Life Days Minimum Shelf Life in days based on Product Instance Guarantee Date Minimum Shelf Life of products with Guarantee Date instance. If > 0 you cannot select products with a shelf life less than the minimum shelf life, unless you select "Show All" ShelfLifeMinDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Pris

Beskrivelse: Prisfastsættelse af produkter


Hjælp Her vises liste-, standard- og mindstepriser for hver prisliste, som et produkt indgår i.


Fil:Product - Pris - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version Prislisteudgave Angiver en entydig forekomst af en prisliste Hver prisliste kan findes i flere udgaver. De bruges typisk til at angive prislisternes gyldighedsdatoer. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Standardpris Standardpris Her angives standard eller normalpris på et produkt i denne prisliste. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Mindstepris Laveste pris på et produkt Her angives den laveste pris på et produkt i prislistens valuta. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Download

Beskrivelse: Maintain Product Downloads


Hjælp Define downloads for a product. If the product is an asset, the user can download the data.


Fil:Product - Download - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Download URL Download URL URL of the Download files Semicolon separated list of URLs to be downloaded or distributed DownloadURL
character varying(120) NOT NULL
URL
TAB: Bogføring

Beskrivelse: Definér bogføringsparametre


Hjælp Her defineres de standardværdier, der skal bruges, når du danner regnskabstransaktioner for ordrer og fakturaer, som indeholder dette produkt.


Fil:Product - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset Produktaktiv Konto til produktaktiv (lager) Her angives den konto, der skal bruges til at værdiansætte et produkt i lageret. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Produktomkostning Konto til produktomkostninger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere udgifter ifm. dette produkt. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Vareforbrug til produkt Konto til vareforbrug Her angives den konto, der skal bruges til at registrere omkostninger ifm. dette produkt. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Købsprisafvigelse Forskel på stand.omkost. og købsprisafvig. Købsprisafvigelsen bruges ved standardkostberegning. Den afspejler forskellen på standardomkostningerne og rekvisitionsprisen. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Fakturaprisafvigelse Difference mellem omkostninger og fakturapris. Fakturaprisafvigelsen afspejler forskellen mellem løbende omkostninger og fakturaprisen. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Opnået varerabat Konto til opnået varerabat Her angives kontoen til opnåede varerabatter i leverandørfakturaer. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Ydet varerabat Konto til ydet varerabat Her angives kontoen til ydede varerabatter i salgsfakturaer. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Produktindtægt Konto til produktindtægter (salgskonto) Her angives den konto, der skal bruges til at registrere salgsindtægter fra dette produkt. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Transaktion

Beskrivelse: Transaktioner vedr. produkter på lager


Hjælp Her vises de transaktioner, der er blevet behandlet ifm. dette produkt.


Fil:Product - Transaktion - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Inventory Transaction Lagertransaktion null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Movement Quantity Lagerbevægelsesantal Antal af et produkt, der blev flyttet Her angives det antal af et produkt, der blev flyttet. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date Lagerbevægelsesdato Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type Lagerbevægelsestype Metode til flytning i lager Her angives bevægelsestype (ind, ud, produktion osv.). MovementType
character(2) NOT NULL
List
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Lageropg.linje Entydig linje i et lagerbilag Her angives en evt. lagerbilagslinje for transaktionen. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Lagerbevægelseslinje Lagerbevægelseslinje Her angives en evt. lagerbevægelseslinje for transaktionen. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line Produktion linje Bilagslinje, der repræsenterer en produktion Her angives en evt. produktionsbilagslinje for transaktionen. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
TAB: Oversættelse

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Product - Oversættelse - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Located at

Beskrivelse: Where are my units located?


Hjælp null


Fil:Product - Located at - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Date last inventory count Seneste lageroptælling den Dato, hvor der senest blev udført lageroptælling Her angives det seneste tidspunkt, der blev udført lageroptælling. DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
On Hand Quantity Disponibelt antal Disponibelt antal Her angives det disponible produktantal på lageret. QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
PO Quantity Bestilt antal Bestilt antal Her angives det bestilte produktantal. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
On Order Quantity Reserveret antal Reserveret antal Her angives det nuværende, reserverede produktantal til andre ordrer. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: UOM Conversion

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Product - UOM Conversion - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UoM To Til-enhed Slut- eller resultatenhed Her angives den resulterende enhed i et omregningspar. C_UOM_To_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Multiply Rate Multipliceringssats Sats, der bruges til multiplicering, for at opnå resultatet. Resultatet fåes ved at multiplicere standardværdien med satsen. Hvis du har angivet en multipliceringssats, beregnes divisionssatsen automatisk. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Divisionssats Resultatet fåes ved at dividere standardværdien Resultatværdien fåes ved at dividere standardværdien med divisionssatsen. Hvis du angiver en sats, beregnes multipliceringssatsen automatisk. DivideRate
numeric NOT NULL
Number
TAB: Costs

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Product - Costs - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Kalkulationsmetode Angiver, hvordan omkostninger skal kalkuleres Her angives, hvordan omkostninger skal kalkuleres (standard eller gennemsnit) CostingMethod
null
List
Current Cost Price Aktuel kostpris Den kostpris, der anvendes i øjeblikket null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Fremtidig kostpris null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Procent Tilbageholdelsesprocent Her angives den procent, der bruges ifm. tilbageholdelse. Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
null
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.