Physical Inventory (Vindue ID-168)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Physical Inventory

Beskrivelse: Enter Physical Inventory

Hjælp: The Physical Inventory Window allows you to generate inventory count lists. These counts can then be processed which will update the actual inventory with the new counts. Normally you would create inventory count lines automaticelly. If you create them manually, make sure that the book value is correct.TAB: Lager optælling

Beskrivelse: Definér lageroptælling


Hjælp Her defineres parametrene til manuel optælling og lagerjustering.


Fil:Physical Inventory - Lager optælling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Perpetual Inventory Løbende lageropgørelse Regler for dannelse af løbende lageropgørelse Her angives den regel for løbende lageropgørelse, som har genereret denne lageropgørelse. M_PerpetualInv_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Lagerbevægelsesdato Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Inventory Count List Opret lageroptællingsliste Opret lageroptællingsliste Lageroptællingslinjerne blev dannet. Du kan tilføje nye linjer eller slette linjer. GenerateList
character(1)
Button
Update Quantity Opdater antal Det bogførte antal opdateres med det aktuelle bogførte antal Her opdateres det bogførte antal med det aktuelle bogførte antal. UpdateQty
character(1)
Button
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Approval Amount Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Inventory Count Kør lageroptælling Kør lageroptælling, og opdater lager null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Lager optæl.linje

Beskrivelse: Lageroptællingslinje


Hjælp Her defineres optællingerne af de enkelte produkter i lageret.


Fil:Physical Inventory - Lager optæl.linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Phys.Inventory Lageropgør. Parametre for lageropgørelse Her angives et entydig sæt parametre for lageropgørelse. M_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10)
Integer
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity count Optalt antal Optalt antal Her angives den faktiske lageroptælling af et produkt i lageret. QtyCount
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity book Bogført antal Bogført antal Her angives den linjeoptælling, der er gemt i systemet vedr. et produkt i lageret. QtyBook
numeric NOT NULL
Quantity
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Inventory Type Inventory Type Type of inventory difference The type of inventory difference determines which account is used. The default is the Inventory Difference account defined for the warehouse. Alternatively, you could select any charge. This allows you to account for Internal Use or extraordinary inventory losses. InventoryType
character(1) NOT NULL
List
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Attributes

Beskrivelse: Product Instance Attribute Material Allocation


Hjælp null


Fil:Physical Inventory - Attributes - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Phys.Inventory Line Lageropg.linje Entydig linje i et lagerbilag Her angives en evt. lagerbilagslinje for transaktionen. M_InventoryLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Lagerbevægelsesantal Antal af et produkt, der blev flyttet Her angives det antal af et produkt, der blev flyttet. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.