Performance Measure (Vindue ID-215)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Performance Measure

Beskrivelse: Define your Performance Measures

Hjælp: The Performance Measure Window allows you to define the rules and restrictions for performance measurement. You can, for example, restrict performance measurement to sales for a certain product category for a defined time frame.TAB: Måling

Beskrivelse: Resultat måling


Hjælp Her defineres det datointerval og den metode, der skal bruges til resultatmåling.


Fil:Performance Measure - Måling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Measure Data Type Measure Data Type Type of data - Status or in Time Status represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.

Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintained

MeasureDataType
character(1) NOT NULL
List
Measure Type Måling - type Bestemmer, hvordan resultatet defineres. Her angives, hvordan det faktiske mål bestemmes. Én måling kan f.eks. være manuel, mens en anden beregnes. MeasureType
character(1) NOT NULL
List
Manual Actual Faktisk (manuel) Manuelt indtastet faktisk værdi Her angives en manuelt indtastet, faktisk målingsværdi. ManualActual
numeric
Number
Note Note Note til manuel indtastning Noten gør det muligt at tilføje yderligere oplysninger om en manuel indtastning. ManualNote
character varying(2000)
Text
Measure Calculation Målingsberegning Beregningsmetode til resultatmåling Her angives metoden til resultatmåling. PA_MeasureCalc_ID
numeric(10)
Table Direct
Calculation Class Måling (UNDERVISNINGSTIME) Java UNDERVISNINGSTIME til måling og implementering ifm. grænseflade. Her angives den Java UNDERVISNINGSTIME, der skal bruges til resultatmålinger. CalculationClass
character varying(60)
String
Ratio Ratio Performance Ratio Calculation instruction set for a performance ratio PA_Ratio_ID
numeric(10)
Table Direct
Request Type Henvend. type Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Type Project Type Type of the project Type of the project with optional phases of the project with standard performance information C_ProjectType_ID
numeric(10)
Table Direct
Benchmark Benchmark Performance Benchmark Data Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...) PA_Benchmark_ID
numeric(10)
Table Direct
Reporting Hierarchy Reporting Hierarchy Optional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used. Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report.

Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business.

PA_Hierarchy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Resultat opfyld.

Beskrivelse: Resultat opfyld.


Hjælp Her defineres de opgaver, der skal opfyldes. Resultatet måles i procent af den opfyldte opgaver.


Fil:Performance Measure - Resultat opfyld. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Measure Måling Konkret resultatmåling Her angives en konkret, målbar resultatindikator. Det kan være salg, kroner, kundeemner osv. PA_Measure_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Serie Metode til organisering af poster; laveste nummer kommer først Serien angiver posternes rækkefølge SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Date Bilagsdato Dato på bilaget Her angives den dato, hvor bilaget blev oprettet. Det kan evt. falde sammen med bogføringsdatoen. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(2000)
Text
Achieved Opfyldt Målet er opfyldt Her angives, om resultatet er opfyldt. IsAchieved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Actual Faktisk (manuel) Manuelt indtastet faktisk værdi Her angives en manuelt indtastet, faktisk målingsværdi. ManualActual
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.