Marketing Campaign (Vindue ID-149)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Marketing Campaign

Beskrivelse: Maintain Marketing Campaigns

Hjælp: The Marketing Campaign Window defines the start and end date for a campaign. It also gives a running balance of the invoice amounts which referred to this campaign.TAB: Kampagne

Beskrivelse: Marketingskampagne


Hjælp Her defineres parametre i en kampagne. Det kan være start- og slutdato samt beløb i de fakturaer, der er blevet behandlet ifm. denne kampagne.


Fil:Marketing Campaign - Kampagne - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Channel Kanal Salgskanal Her angives en salgskanal, eller måde at sælge på. C_Channel_ID
numeric(10)
Table Direct
Start Date Startdato Første dag, effektivt og inkl. Her angives den første dato, eller åbningsdatoen, i et interval. StartDate
timestamp without time zone
Date
End Date Slutdato Sidste dato (inkl.) Slutdatoen er den sidste dato i intervallet. EndDate
timestamp without time zone
Date
Costs Omkostninger Omkostninger i regnskabsvalutaen Her angives omkostningerne ved en kampagne i organisationens regnskabsvaluta. Costs
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.