Import Payroll Movement (Vindue ID-53108)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Payroll Movement

Beskrivelse: Import Payroll Movement

Hjælp: nullTAB: Import Payroll Movement

Beskrivelse: Import Payroll Movement


Hjælp null


Fil:Import Payroll Movement - Import Payroll Movement - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character varying(1) NOT NULL
String
Payroll Movement Payroll Movement null null HR_Movement_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Name Process Name Name of the Process null ProcessName
character varying(60)
String
Payroll Process Payroll Process null null HR_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Concept Value Concept Value Value of the Concept null ConceptValue
character varying(40)
String
Payroll Concept Payroll Concept null null HR_Concept_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Handelspartnernøgle Handelspartnerens nøgle null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Quantity
Amount Beløb Beløb i en defineret valuta Her angives beløbet på bilagslinjen. Amount
numeric
Number
Service date Tjenestedato Dato for levering af tjenesten Her angives den dato, hvor tjenesten blev leveret. ServiceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(255)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Import Payroll Movement Import Payroll Movement Import Payroll Movement null Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.