Import Payment (Vindue ID-280)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Payment

Beskrivelse: Import Payments

Hjælp: nullTAB: Payment

Beskrivelse: Import Payments


Hjælp null


Fil:Import Payment - Payment - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Import Payment Import Payment Import Payment null I_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Bank Account No Bank Account No Bank Account Number null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Bankkonto Konto i bank Her angives en konto i banken. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Kvittering Dette er en salgstransaktion (kvittering) null IsReceipt
character(1)
Yes-No
Document Type Name Document Type Name Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Date Transaktionsdato Transaktionsdato Her angives datoen for transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Invoice Document No Document Number of the Invoice null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code ISO-kode Valutaens ISO 4217-kode Flere oplysninger på http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Betalingsbeløb Beløb, der betales Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura. PayAmt
numeric
Amount
Discount Amount Rabatbeløb Beregnet rabatbeløb Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Afskrivningsbeløb Beløb, der skal afskrives Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt. WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Over-/underbetaling Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb. IsOverUnderPayment
character(1)
Yes-No
Over/Under Payment Over-/underbetalingsbeløb Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Betalingsmiddel Betalingsmetode Her angives betalingsmetoden (clearing, kort, check). TenderType
character(1)
List
Credit Card Betalingskort Kort (Visa, MC, AMEX) Denne rullemenu bruges til at vælge det relevante betalingskort. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Transaktionstype Type af korttransaktion Her angives den type transaktion, der skal formidles til kortudstederen. TrxType
character(1)
List
Number Nummer Kortnummer Her angives kortnummeret uden mellemrum. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Exp. Month Udl.måned Udløbsmåned Her angives kortets udløbsmåned. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Udl.år Udløbsår Her angives kortets udløbsår. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Routing No Bankregistreringsnr. Bankregistreringsnummer Bankregistreringsnummeret (f.eks. ABA i USA) bruges til at fordele checks og til elektroniske transaktioner. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Kontonr. Kontonummer Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen AccountNo
character varying(20)
String
Check No Checknr. Checknummer Her angives checkens nummer. CheckNo
character varying(20)
String
Micr MICR Kombination af registreringsnr., kontonr. og checknr. MICR-nummeret er en kombination af bankregistreringsnummeret, kontonummeret og checknummeret. Micr
character varying(20)
String
Account Name Kontonavn Navn på kortholder eller kontohaver Navn på kortholder eller kontohaver. A_Name
character varying(60)
String
Account Street Konto - gade Gadeadresse tilhørende kortholder eller kontohaver Gadeadresse tilhørende kortholder eller kontohaver. A_Street
character varying(60)
String
Account City Konto - by By, hvor kortholder eller kontohaver bor Her angives den by, hvor kortholder eller kontohaver bor. A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Postnummer Postnummer tilhørende kortholder eller kontohaver Postnummer tilhørende kortholder eller kontohaver. A_Zip
character varying(20)
String
Account State Konto - stat Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i. A_State
character varying(40)
String
Account Country Xal_Post_ID null null A_Country
character varying(40)
String
Driver License Kørekort Betalingslegitimation - kørekort Kørekort, der bruges som identifikation. A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No CPR-nr. Betalingslegitimation - CPR-nummer CPR-nummer, der bruges som identifikation. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Konto - e-mail E-mail-adresse Her angives e-mail-adresse tilhørende kortholder eller kontohaver. A_EMail
character varying(60)
String
Voice authorization code Stemmeautorisationskode Stemmeautorisationskode fra kortudsteder Her angives koden, der blev modtaget fra kortudstederen. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Starttransaktions-ID Starttransaktions-ID Starttransaktions-ID bruges til at tilbageføre transaktioner og angiver, at transaktionen er blevet tilbageført. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1)
Yes-No
Result Resultat Resultat af transmission Her angives resultatet på transmissionen til kortudstederen. R_Result
character varying(20)
String
Response Message Meddelelse Svarmeddelelse Her angives meddelelsen, der kom fra kortudstederen som resultat af transmissionen. R_RespMsg
character varying(60)
String
Reference Reference Betalingsreference Her angives den returnerede reference fra kortudstederen ifm. en betaling. R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Autorisationskode Returneret autorisationskode Her angives den returnerede kode fra den elektroniske transmission. R_AuthCode
character varying(20)
String
Import Payments Import Payments Import Payments The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.