Import Inventory (Vindue ID-267)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Inventory

Beskrivelse: Import Inventory Transactions

Hjælp: Validate and Import Inventory TransactionsTAB: Inventory

Beskrivelse: Import Inventory


Hjælp Validate and Import Inventory Transactions. The Locator is primarily determined by the Locator Key, then the Warehouse and X,Y,Z fields.

A Physical Inventory is created per Warehouse and Movement Date. Fil:Import Inventory - Inventory - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Import Inventory Import Inventory Import Inventory Transactions null I_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Lageropgør. Parametre for lageropgørelse Her angives et entydig sæt parametre for lageropgørelse. M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Lageropg.linje Entydig linje i et lagerbilag Her angives en evt. lagerbilagslinje for transaktionen. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Document Type Name Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Lagerbevægelsesdato Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. MovementDate
timestamp without time zone
Date
Warehouse Key Warehouse Key Key of the Warehouse Key to identify the Warehouse WarehouseValue
character varying(40)
String
Aisle (X) Reol (X) X-dimension, f.eks. reol X-dimension angiver den reol, produktet ligger på. X
character varying(60)
String
Bin (Y) Sektion (Y) Y-dimension, f.eks. sektion Y-dimension angiver den sektion, produktet ligger i. Y
character varying(60)
String
Level (Z) Hylde (Z) Z-dimension, f.eks. hylde Z-dimension angiver det niveau, produktet ligger på. Z
character varying(60)
String
Locator Key Locator Key Key of the Warehouse Locator null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40)
String
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(30)
String
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Lot No Lot Lotnummer Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. Lot
character varying(20)
String
Serial No Serienr. Produktserienummer Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. SerNo
character varying(20)
String
Quantity book Bogført antal Bogført antal Her angives den linjeoptælling, der er gemt i systemet vedr. et produkt i lageret. QtyBook
numeric
Quantity
Quantity count Optalt antal Optalt antal Her angives den faktiske lageroptælling af et produkt i lageret. QtyCount
numeric
Quantity
Internal Use Qty Internal Use Qty Internal Use Quantity removed from Inventory Quantity of product inventory used internally (positive if taken out - negative if returned) QtyInternalUse
numeric
Quantity
Charge Name Charge Name Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Current Cost Price Aktuel kostpris Den kostpris, der anvendes i øjeblikket null CurrentCostPrice
numeric
Amount
Import Inventory Import Inventory Import Physical Inventory The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.