Dunning Run (Vindue ID-321)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Dunning Run

Beskrivelse: Manage Dunning Runs

Hjælp: Manage Dunning RunsTAB: Dunning Run

Beskrivelse: Manage Dunning Run


Hjælp Manage Dunning Run


Fil:Dunning Run - Dunning Run - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dunning Date Rykkerdato Dato for rykker null DunningDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Dunning Rykker Rykkerregler ved overskredne fakturaer Her angives regler og metoder vedr. rykning for manglende indbetalinger. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Rykkerniveau null null C_DunningLevel_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Create Dunning Run Create Dunning Run Create Dunning Run Entries based on the Dunning Level criteria null Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send Send null null SendIt
character(1)
Button
TAB: Entry

Beskrivelse: Dunning Run Entry


Hjælp Maintain details of the dunning letter to a business partner


Fil:Dunning Run - Entry - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Rykkerkørsel Rykkerkørsel null C_DunningRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Rykkerniveau null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Amount Beløb Beløb Beløb Amt
numeric NOT NULL
Amount
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(2000)
Text
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Line

Beskrivelse: Dinning Run Line


Hjælp Maintain the information of the dunning letter line


Fil:Dunning Run - Line - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Entry Rykkerkørselspost Rykkerkørselspost null C_DunningRunEntry_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Betaling Betalingsmarkør Betalingen er en entydig markør til denne betaling. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Invoice Payment Schedule Fakturabetalingsskema Fakturabetalingsskema Her angives, hvornår betalingsafdrag forfalder. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Beløb Beløb Beløb Amt
numeric NOT NULL
Amount
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Åbn beløb Åbn varebeløb null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Converted Amount Omregnet beløb Omregnet beløb Dette er resultatet af at multiplicere udgangsbeløbet med kursen på slutvalutaen. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Days due Forfaldsdage Antal forfaldsdage (hvis negativ = forfalder om antal dage) null DaysDue
numeric(10) NOT NULL
Integer
Times Dunned Times Dunned Number of times dunned previously null TimesDunned
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fee Amount Adm.omkost.beløb Adm.omkost. i fakturavaluta Her angives administrationsomkostningerne i et rykkerbrev ved overskredne fakturaer. Feltet vises kun, hvis du har sat kryds ved Adm.omkostn. FeeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Interest Amount Rentebeløb Rentebeløb Her angives alle renter, der er påløbet eller modtaget iht. kontoudtoget. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Total Amount Beløb i alt Beløb i alt Her angives det samlede bilagsbeløb. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.