Dunning (Vindue ID-159)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Dunning

Beskrivelse: Maintain Dunning Levels

Hjælp: The Dunning Window defines the parameters that will be used when generating Dunning Letters. Each customer can be associated with a Dunning Code.TAB: Rykker

Beskrivelse: Definér rykkerregler


Hjælp Her defineres parametrene for rykkerniveau.


Fil:Dunning - Rykker - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create levels sequentially Create levels sequentially Create Dunning Letter by level sequentially If selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due. CreateLevelsSequentially
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Niveau

Beskrivelse: Definér rykkerniveau


Hjælp Her defineres timing og hyppighed af rykkerbrevene.


Fil:Dunning - Niveau - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Rykker Rykkerregler ved overskredne fakturaer Her angives regler og metoder vedr. rykning for manglende indbetalinger. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days after due date Dage efter forfald Dage efter forfald til rykker Her angives det antal dage efter betalingsforfald, der skal gå, før der påbegyndes rykkerprocedurer. DaysAfterDue
numeric(10) NOT NULL
Number
Show Not Due Show Not Due Show/print all invoices which are not due (yet). The dunning letter with this level includes all not due invoices. IsShowNotDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days between dunning Dage mellem rykkere Antal dage mellem rykkermeddelelser Her angives det antal dage, der skal gå mellem rykkermeddelelserne. DaysBetweenDunning
numeric(10) NOT NULL
Integer
Show All Due Show All Due Show/print all due invoices The dunning letter with this level includes all due invoices. IsShowAllDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge fee Adm.omkost Angiver, om der skal beregnes administrationsomkostninger ved overskredne fakturaer Her angives, om rykkerbrevet skal indeholde adminstrationsomkostninger ved overskredne fakturaer ChargeFee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fee Amount Adm.omkost.beløb Adm.omkost. i fakturavaluta Her angives administrationsomkostningerne i et rykkerbrev ved overskredne fakturaer. Feltet vises kun, hvis du har sat kryds ved Adm.omkostn. FeeAmt
numeric
Amount
Print Text Udskriv etiket Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondence. Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondencen. Du kan bruge op til 2000 tegn. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(2000)
Text
Dunning Print Format Rykkerudskriftsformat Udskriftsformat til rykkere Du skal definere et udskriftsformat for at udskrive bilaget. Dunning_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Credit Stop Credit Stop Set the business partner to credit stop If a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed). IsSetCreditStop
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set Payment Term Set Payment Term Set the payment term of the Business Partner If a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten. IsSetPaymentTerm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Term Betalingsbetingelse Betingelser for betaling af transaktionen Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Collection Status Collection Status Invoice Collection Status Status of the invoice collection process InvoiceCollectionType
character(1)
List
Is Statement Is Statement Dunning Level is a definition of a statement null IsStatement
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Oversætt.

Beskrivelse: Oversættelse rykkerniveau


Hjælp null


Fil:Dunning - Oversætt. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Rykkerniveau null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Sprog Sproget i programmet Her angives det sprog, der skal vises. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text Udskriv etiket Den etikettekst, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondence. Her angives det navn, der skal udskrives på et bilag eller i korrespondencen. Du kan bruge op til 2000 tegn. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Note Yderligere, brugerdefinerede oplysninger Her kan du angive brugerdefinerede oplysninger om posten Note
character varying(2000)
Text
Translated Oversat Kolonnen er oversat Her angives, om kolonnen er oversat. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.