Commission (Vindue ID-207)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Commission

Beskrivelse: Maintain Commissions and Royalties

Hjælp: Define how and when you want the commissions to be calculated and to whom to pay it. The Commissions Window allows you define how commissions and royalties will be paid. You can pay multiple commissions for the same order or invoice (e.g. to the person entering the transaction, to the person responsible for sale of the product (category) and or business partner (group).TAB: Provision

Beskrivelse: Definér provisonsregel


Hjælp Definér, hvornår der skal udbetales provision og til hvem. For hver periode starter du beregningen af provision, efter at transaktionen for perioden er afsluttet eller lukket.


Fil:Commission - Provision - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Commission Provision Provisionsmarkør Dette er en entydig markør til sæt provisionsregler. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner / Sales Rep Handelspartner/sælger Angiver en handelspartner (sælger), som modtager provision Handelspartneren kan være en leverandør eller en sælger C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge Gebyr Ekstra bilagsgebyrer Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). C_Charge_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calculation Basis Beregningsgrundlag Grundlaget for beregning af provisionen Her angives det grundlag, der skal bruges ved provisionsberegning. DocBasisType
character(1) NOT NULL
List
Frequency Type Hyppighedstype Beregningens hyppighed Hyppighedstypen bruges ved beregning af start- og slutdatoen i beregningen. FrequencyType
character(1) NOT NULL
List
Copy Lines Kopiér fra Kopiér linjer fra eksisterende provision null CreateFrom
character(1)
Button
List Details Vis detaljer Vis bilagsdetaljer Her angives, at detaljerne i hver bilagslinje vil blive vist. ListDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generate Commission Dan provision Dan provision null Processing
character(1)
Button
Date last run Senest kørt den Dato, hvor processen senest blev kørt Her angives det seneste tidspunkt, processen blev kørt. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Provision linje

Beskrivelse: Definér din provisionsberegningsregel


Hjælp Definér udvælgelseskriterier til udbetaling af provision. Hvis du ikke afgrænser med parametre, f.eks. bestemte handelspartnere (grupper) eller produkter (kategorier) osv., vil alle transaktioner i perioden blive brugt til beregning af provisionen. Når du har omregnet fra transaktions- til provisionsvalutaen, er formlen for beregning af provision: (omregnet beløb - subtraktionsbeløb) * beløbsfaktor + (faktisk antal - subtraktionsantal) * antalsfaktor Du kan bestemme, at kun positive beløb (omregnet beløb - subtraktionsbeløb) og positive antal (faktisk antal - subtraktionsantal) skal indgå i beregningen.


Fil:Commission - Provision linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Provision Provisionsmarkør Dette er en entydig markør til sæt provisionsregler. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Commission only specified Orders Kun provision for angivne ordrer Kun provision for ordrer og fakturaer, hvor denne sælger optræder Sælgere angives på ordrer og fakturaer. Hvis du vælger funktionen, medtages kun ordrer og fakturaer vedr. denne sælger i beregning af provisionen. CommissionOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butikker, indkøbscentre. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Group HPartner gruppe Handelspartnergruppe-ID Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Sales Region Distrikt Salgsdistriktsområde Her angives et bestemt salgsområde. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Betalingsbetingelse Hvordan du betaler fakturaen Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen PaymentRule
character varying(1)
List
Subtract Quantity Subtraktionsantal Antal, der skal subtraheres ved beregning af provisioner Her angives det antal, der skal trækkes fra før multiplicering QtySubtract
numeric NOT NULL
Number
Multiplier Quantity Multipliceringsantal Værdi, som antallene skal multipliceres med for at danne provisioner. Her angives det beløb, som de akkumulerede antal skal multipliceres med ifm. provisionskørslen. QtyMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Subtract Amount Subtraktionsbeløb Subtraktionsbeløb ifm. generering af provisioner Her angives det beløb, der skal trækkes fra det samlede beløb før multiplicering. AmtSubtract
numeric NOT NULL
Amount
Multiplier Amount Multipliceringsbeløb Multipliceringsbeløb ifm. generering af provisioner Her angives det beløb, som det samlede, provisionsgenererede beløb skal multipliceres med. AmtMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Positive only Kun positive Dan ikke negative provisioner Her angives, at hvis resultatet af subtraktionen er negativ, skal det ignoreres. Det indebærer, at der ikke dannes negative provisioner. IsPositiveOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.