Cashbook (Vindue ID-197)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Cashbook

Beskrivelse: Maintain Cashbook

Hjælp: The Cashbook Window defines the bank and account against which cash transactions will be processed.TAB: Kassebog

Beskrivelse: Definér kassebog


Hjælp Her defineres en entydig kassebog i en organisation.


Fil:Cashbook - Kassebog - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Cash Book Kassebog Kassebog til registrering af småudlæg Her angives en entydig kassebog. Kassebogen bruges til at registrere kassetransaktioner. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Bogføring

Beskrivelse: Bogføring kassebog


Hjælp Her defineres bogføringsparametre til transaktioner, der omfatter kassebogen.


Fil:Cashbook - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cash Book Kassebog Kassebog til registrering af småudlæg Her angives en entydig kassebog. Kassebogen bruges til at registrere kassetransaktioner. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Asset Kassebogsaktiv Konto til kassebogsaktiv Her angives den konto, der skal bruges ifm. registrering af betalinger til og udbetalinger fra denne kassebog. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Kassebogsdifference Konto til kassebogsdifferencer Her angives den konto, der skal bruges ifm. registrering af differencer, der har indflydelse på denne kassebog. CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Kontantoverførsel Clearingkonto til kontantoverførsler Konto til fakturaer, der er betalt kontant CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Kassebogsudgift Konto til kassebogsudgifter Her angives den konto, der skal bruges ifm. generelle, generiske udgifter. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Kassebogskvittering Konto til kassebogskvitteringer Her angives den konto, der skal bruges ifm. generelle, generiske kassebogskvitteringer. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.