Access Audit (Vindue ID-326)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Access Audit

Beskrivelse: Audit of Access to data or resources

Hjælp: Logging needs to be explicitly enabled / written.TAB: Access Audit

Beskrivelse: Log of Access to data or resources


Hjælp Logging needs to be explicitly enabled / written.


Fil:Access Audit - Access Audit - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Access Log Access Log Log of Access to the System null AD_AccessLog_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Table Tabel Tabel for felter Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Record ID Bogfør-ID Direkte, interne post-ID Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post Record_ID
numeric(10)
Button
Column Kolonne Kolonne i tabellen Kobling til databasekolonne i tabellen. AD_Column_ID
numeric(10)
Search
Remote Addr Fjernadr. Fjernadresse Her angives en alternativ eller ekstern adresse. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Fjernvært null null Remote_Host
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Reply Reply Reply or Answer null Reply
character varying(2000)
Text
TAB: Access Audit

Beskrivelse: Log of Access to data or resources


Hjælp Logging needs to be explicitly enabled / written.


Fil:Access Audit - Access Audit - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.