Partner Relation (Fönster ID-313)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Partner Relation

Beskrivning: Maintain Business Partner Relations

Hjälp: Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices.TAB: Relation

Beskrivning: Business Partner Relation


Hjälp Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. If the Location of the Business partner is not defined, the rule applies to all location of that Business Partner


Fil:Partner Relation - Relation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Partner Relation Partner Relation Business Partner Relation Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. C_BP_Relation_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Partner Related Partner Related Business Partner The related Business Partner Acts on behalf of the Business Partner - example the Related Partner pays invoices of the Business Partner - or we pay to the Related Partner for invoices received from the Business Partner C_BPartnerRelation_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Related Partner Location Related Partner Location Location of the related Business Partner null C_BPartnerRelation_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Ship Address Levereransadress Affärspartners adress att leverera gods till Kryssruta levereransadress visar att denna adress är adressen som ska användas för att leverera beställningar till för denna affärspartner. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Fakturaadress Denna adress är faktureringsadress Om kryssrutan för faktureringsadress är ikryssad, innebär det att adressen är denna affärspartners faktureringsadress. IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Betalar från denna adress Denna adress betalar affärspartnern från och hit ska påminnelser/kravbrev skickas Kryssruta betala från denna adress visar om affärspartner betalar från denna adress och om påminnelser/kravbrev ska skickas hit. IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Utbetalningsadress Adress att skicka betalningar till Visar om den här adressen är den som ska användas för utbetalningar för denna affärspartner. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.