Arbetsflödesaktivitet (Fönster ID-298)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Arbetsflödesaktivitet

Beskrivning: Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter.

Hjälp: nullTAB: Aktivitet

Beskrivning: Arbetsflödesaktiviteter


Hjälp Arbetsflödesaktiviteten är den faktiska noden i arbetsflödets bearbetningsinstans.


Fil:Arbetsflödesaktivitet - Aktivitet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Arbetsflödesnod, steg eller process Arbetsflödesnod, pekar ut ett unikt steg eller process i arbetsflödet. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritet Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en förfrågan är Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en efterfråga är. Priority
numeric(10)
Integer
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Status arbetsflöde Status i utförandet av arbetsflödet. null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait End Wait End of sleep time End of suspension (sleep) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Arbetsflödesansvarig Ansvarig för arbetsflödets utförande Det yttersta ansvaret för ett arbetsflöde har en aktuell användare. Den arbetsflödesansvarige tillåts att definiera vägar för att hitta den aktuelle användaren. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Meddelande Systemmeddelande Information och felmeddelande AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity null null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktiviteten är den reella arbetsflödesnoden i ett arbetsflödes process. AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.