Aktivera svenska

Från iDempiere sv
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Första stegen att aktivera svenska språket är:

 • Logga in som SuperUser med lösenordet System.
 • Välj "Select role" och vid rollvalet välj System
 • Sök efter fönstret "Language" och bläddra fram språket Svenska.
Search language
 • Välj följande:
  • System Language = true
  • Login locale = true
  • Print Paper = A4 Portrait
 • Gör tvärtom på språket es_CO (Spanska / Colombia), dvs gör så att man inte kan välja det.

Vi rekommenderar att base language skall vara engelska. Detta av den enkla orsaken att om man ändrar base language och därmed ändrar alla termer till svenska utan att man har en bakåt-koppling mot de engelska termerna, så förlorar man snabbt möjligheten att "prata samma språk" som resten av iDempiere-communityn.

 • Tryck på "Language Maintenance" och välj "Add missing translations". Detta gör att basspråket (engelska) kopieras över till svenska så att man därefter kan köra översättningen.
 • För att minska antalet översättningar kan man på "es_CO" / Spanska (Colombia) ta bort dessa översättningar med "Language Maintenance och "Delete translation".

Om man nu loggar ut skall språken "Svenska" och "Engelska" vara tillgängliga. Den enda skillnaden mellan svenska och engelska är i det här läget bara datumformat / talformat och liknande.

Översättning till svenska

I dagsläget finns det en del halvfärdiga översättningar till svenska. Problemet med dessa översättningar är att terminologin haltar och i vissa fall är felöversatta. Innan det finns en heltäckande översättning och en konsekvent terminologi kan en framkomlig väg vara att översätta just de fönster som behöver översättas. Generellt arbetar vanliga användare i en begränsad del av systemet (t ex säljorder, inleveranser, inköpsorder, kundfakturor, leverantörsfakturor, betalningar) och dessa kan med mindre ansträngning översättas relativt fort.