Confirmare expediţie recepţie (fereastră ID-330)

De la iDempiere rofereastră: Confirmare expediţie/recepţie

descriere: Confirmare expediţie sau recepţie de Material

Ajutor: Confirmarea expediţiei sau a recepţiei - Creată din 'Expediţie/Recepţie'TAB: Confirmare

descriere: Transport Material sau Confirmare Recepţie


Ajutor Confirmarea Recepţiei sau a Transportului-creat din Transport/ Recepţie


Fișier:Confirmare expediţie/recepţie - Confirmare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
           Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor).  Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
       
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Confirmation No Nr. confirmare Număr Confirmare null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Shipment/Receipt Expediţie/Recepţie Document Expediţie/Recepţie Material Expediţie/Recepţie de Material. M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Confirmation Type Tip confirmare Tipul documentului de confirmare null ConfirmType
character(2) NOT NULL
List
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Approved Aprobat Indică dacă documentul necesită aprobare Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Sumă aprobare Document Sumă aprobare Sumă aprobare pentru Flux ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Confirmation Procesează Confirmarea null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute În contestaţie Documentul este în contestaţie Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cancelled Anulată Tranzacţia a fost anulată null IsCancelled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Inventar Parametrii pentru o inventariere Inventarul indică un parametru unic pentru un inventar fizic. M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Create Package Crează Colet Crează colet pentru expediţie null CreatePackage
character(1)
Button
TAB: Linie

descriere: Expediţie de Material sau Linie Confirmare Recepţie


Ajutor Detalii de Confirmare. Cantităţile sunt în unităţile de măsură ale depozitării


Fișier:Confirmare expediţie/recepţie - Linie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Confirmare Expediţie/Recepţie Confirmare Expediţie sau Recepţie de Material Confirmarea Expediţiei sau a Recepţiei - Creată din 'Expediţie/Recepţie' M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Linie Expediţie/Recepţie Linie în documentul de Expediţie sau Recepţie Linie Expediţie/Recepţie indică o linie unică într-un document de Expediţie/Recepţie M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Target Quantity Cant. dispusă Cantitate dispusă Cantitatea dispusă spre livrare sau spre recepţionare. TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Cant. confirmată la recepţie Confirmarea cantităţii recepţionate Confirmarea cantităţii recepţionate ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Diferenţă Diferenţă de Cantitate null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Cant. rebutată Cantitatea rebutată, deteriorată care a fost constatată prin CTC null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Confirmation No Nr. confirmare Număr Confirmare null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Phys.Inventory Line Linie Inventar Linie unică într-un document de inventariere Linie Inventar indică linia dintr-un document de inventariere pentru această tranzacţie. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Linie Factură Linie detaliu factură Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.