Wymiary księgowe (Okno ID-283)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Wymiary księgowe

Opis: Zarządza nieksięgowe wymiary drzewa

Pomocy: Zarządza nieksięgowymi drzewami segmentu. Księgowe drzewa segmentu (tak samo jak wymiary określone przez użytkownika) są zarządzane w oknie Kont. Zauważ, że nie można tworzyć nowych jednostek w danym oknie, jeżeli nie posiadasz domyślnego ustawienia dla wszystkich obowiązujących wartości.TAB: Organization Dimension

Opis: Maintain Organizationt Accounting Dimension Tree


Pomocy Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values!


Plik:Wymiary księgowe - Organization Dimension - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Sales Region Dimension

Opis: Maintain Sales Region Accounting Dimension Tree


Pomocy Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values!


Plik:Wymiary księgowe - Sales Region Dimension - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acitivity Dimension

Opis: Maintain Acitivity Accounting Dimension Tree


Pomocy Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values!


Plik:Wymiary księgowe - Acitivity Dimension - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Project Dimension

Opis: Maintain Project Accounting Dimension Tree


Pomocy Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values!


Plik:Wymiary księgowe - Project Dimension - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Committed Amount Kwota zobowiązań Kwota zobowiązań Kwota zobowiązań niezależna od planowanej. Można użyć planowanej kwoty do rzeczywistych obliczeń, które mogą być wyższe lub niższe od rzeczywistej kwoty zobowiązań. CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Generate Order Generowanie zamówień Generowanie zamówień z projektów Wygenerowanie zamówień na podstawie projektu. GenerateTo
character(1)
Button
Finish Date Data końcowa Data (lub planowana data) ukończenia Wskazuje kiedy projekt ma być ukończony lub był ukończony DateFinish
timestamp without time zone
Date
Contract Date Data kontraktu Data dokumentu Określa czy dokument stał się ważny. Zwykle zależy to od daty kontaktu. Używana jest ona do raportowania oraz przy parametrach raportu. DateContract
timestamp without time zone
Date
Commitment Zobowiązuje Czy dokument jest zobowiązaniem prawnym. Wskazuje czy dokument jest prawnym zobowiązaniem. IsCommitment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Nr obcy zamówienia Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). POReference
character varying(20)
String
Planned Margin Planowana marża Planowana marża dla projektu Planowana marża dla projektu PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Planned Quantity Planowana ilość Planowana ilość dla projektu Planowana ilość dla projektu lub pozycji projektu PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Planned Amount Planowana wartość Planowana wartość dla projektu Planowana wartość dla projektu PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price List Version Wersja cennika Instancja cennika Każdy cennik może mieć wiele wersji. Najczęściej używana się dat obowiązywania danego cennika. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Note Notatka Dodatkowa informacja o użytkowniku Dodatkowe wejście użytkownika w danym zapisie. Note
character varying(2000)
Text
Close Project Close Project null null Processing
character(1)
Button
Project Category Kategoria projektu Kategoria projektu Kategoria projektu określa zachowanie projektu: ogólnie - zwykłe księgowanie, np. Sprzedaż wstępna lub ogólne śledzenie; Usługi - zwykłe księgowanie, np. Usługi/Zarządzanie projektami; Porządek pracy - tworzy transakcje Projektu/zawód WIP - możliwość wysłania materiałów; Aktywa - tworzy transakcje Projekt aktywów - możliwość wysłania materiałów. ProjectCategory
character(1)
List
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Commitment is Ceiling Opłata za przechowanie Opłata za przechowanie Kwota i ilość zobowiązania jest pobieraną kwotą i ilością maksymalną. Nie pobierana, gdy ich wartość wynosi 0. IsCommitCeiling
character(1) NOT NULL
Yes-No
Committed Quantity Zobowiązana ilość Zobowiązana ilość Zobowiązana ilość jest niezależna od planowanej kwoty. Używa się planowanej kwoty do realnych szacunków, które mogą różnić się od kwoty zobowiązanej. CommittedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Project Balance Stan projektu Stan projektu Suma wszystkich faktur i płatności. ProjectBalanceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana. null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Standard Phase Faza standardowa Faza standardowa typu projektu Faza projektu z informacją o standardowym przetworzeniu o standardowej pracy. C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Copy Details Copy Details Copy Lines/Phases/Tasks from other Project null CopyFrom
character(1)
Button
Invoiced Amount Kwota zafakturowana Kwota zafakturowana Kwota zafakturowana InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set Project Type Set Project Type Set Project Type and for Service Projects copy Phases and Tasks of Project Type into Project C_ProjectType_ID
numeric(10)
Button
TAB: Business Partner Dimension

Opis: Maintain Business Partner Accounting Dimension Tree


Pomocy Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values!


Plik:Wymiary księgowe - Business Partner Dimension - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Product Dimension

Opis: Maintain Product Accounting Dimension Tree


Pomocy Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values!


Plik:Wymiary księgowe - Product Dimension - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Kategoria produktu Kategoria produktu Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Campaign Dimension

Opis: Maintain Marketing Campaign Accounting Dimension Tree


Pomocy Please note that you will not be able to create new entities in this window if you have not default set for all mandatory values!


Plik:Wymiary księgowe - Campaign Dimension - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Start Date Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia (łącznie) Pierwsza data lub data rozpoczęcia zakresu. StartDate
timestamp without time zone
Date
End Date Data końcowa Data ostatecznej efektywności (wszystko obejmująca) Data końca wskazuje ostateczną datę w tej grupie EndDate
timestamp without time zone
Date
Costs Koszty Koszty w walucie Koszty kampanii jednostki w walucie księgowania. Costs
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Channel Kanał Kanał sprzedaży/dystrybucji Sposób lub kanał sprzedaży. C_Channel_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.