Wymagania wstępne instalacji

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukaj

| Spis instrukcji

Aby uruchomić iDempiere, musisz mieć odpowiednią wersję Java JDK (nie JRE) i odpowiednią bazę danych (obsługiwane są PostgreSQL i Oracle).

Poniższa instrukcja opiera sie na następujących wersjach:

 • Ubuntu 16.04.4 64 bits
 • PostgreSQL 9.6.8
 • PostgreSQL contrib (for UUID support)
 • OpenJDK 1.8.0_162

Ponadto ten przewodnik może być używany w innych systemach operacyjnych (nawet Windows), należy zadbać o poprawną instalację odpowiednich pakietów i używanie odpowiednich poleceń.

Instalacja Ubuntu

Należy odwiedzić stronę http://www.ubuntu.com/download i zapoznać się z rozdziałem "Downloaded and installed Ubuntu Server 16.04.4 LTS"

Instalacja PostgreSQL 9.6.8

iDempiere może współpracować z bazą danych Oracle 11G or 12C oraz z PostgreSQL >= 9.1. Na potrzeby tej instrukcji używamy bazy danych PostgreSQL 9.6.8 - zobacz http://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/

echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-9.6 postgresql-contrib-9.6
sudo service postgresql start
sudo update-rc.d postgresql defaults

Ustawienie hasła dla użytkownika postgres

Aby utworzyć bazę danych, instalator musi znać hasło użytkownika postgres, domyślnie ten użytkownik nie ma hasła w Ubuntu (instalator Windows prosi o podanie hasła). W przypadku, gdy nie ma użytkownika "postgres" w twojej bazie danych PostgreSQL, musisz utworzyć go ręcznie, wykonując następujące kroki:

 1. Połącz się z instancją bazy danych za pomocą programu psql.
 2. Utwórz użytkownika 'postgres' za pomocą komendy "CREATE USER postgres".
 3. Ustaw rolę użytkownika za pomocą polecenia "ALTER USER postgres SUPERUSER CREATEDB".

Następnie możesz przejść do następujących kroków.

Zapamiętaj hasło, które tutaj przypiszesz, ponieważ będzie ono wymagane w procesie instalacji:

Wykonaj kroki (zamień twoje_własne_hasło na twoje własne):

sudo su - postgres
psql -U postgres -c "alter user postgres password 'twoje_własne_hasło'"
logout

Instalacja OpenJDK 1.8.0_162

sudo apt-get install openjdk-8-jdk

Stworzyłeś już wstępne warunki, aby wykorzystać instalator iDempiere. Więcej tutaj

Rozwiązywanie problemów

Linux

Po instalacji postgres musisz sprawdzić poprawną konfigurację /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf. Te dwa wpisy muszą być skonfigurowane tak, aby używać hasła (md5):

local  all     all                md5
host  all     all     127.0.0.1/32     md5

UWAGA: niektóre przewodniki sugerują konfigurację zaufania - ale to stwarza problem bezpieczeństwa na serwerze postgres.

Windows

Większość problemów związanych z instalacją w systemie Windows wynika z nieskonfigurowanych zmiennych środowiskowych:

 • ŚCIEŻKA musi być skonfigurowana tak, aby dostępne były polecenia psql i jar
 • Zmienna środowiskowa JAVA_HOME musi być skonfigurowana


Ten przewodnik jest przekazany przez Carlos Ruiz z GlobalQSS. Możesz poprawić bezpośrednio lub zaproponować zmiany wykorzystując opcję Dyskusja dostępną w głównym menu wiki.

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.