Web Store (Okno ID-350)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Web Store

Opis: Define Web Store

Pomocy: Define the web store setup.TAB: Web Store

Opis: Define Web Store


Pomocy Define the web store settings. The web server context must be unique and determines the settings used in the actual transaction. The selected warehouse determines the organization. The email settings are tested with the client email settings.


Plik:Web Store - Web Store - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
URL URL URL URL określa adres online kontrahenta. URL
character varying(120) NOT NULL
URL
Web Context Web Context Web Server Context - e.g. /wstore Unique Web Server Context for this Web Store - will set context-root in application.xml.

The web context usually starts with / and needs to be a valid context name (not checked).

WebContext
character varying(20) NOT NULL
String
Stylesheet Stylesheet CSS (Stylesheet) used Base Stylesheet (.css file) to use - if empty, the default (standard.css) is used. The Style sheet can be a URL. Stylesheet
character varying(60)
String
Sales Representative Sprzedawca Sprzedawca Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy Magazyn/punkt serwisowy M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Web Store Info Informacje w sklepie WWW Informacje w nagłówku sklepu WWW Wyświetl domyślnie informacje HTML w nagłówku sklepu WWW. WebInfo
character varying(2000)
Text
Web Store EMail Web Store EMail EMail address used as the sender (From) The EMail address is used to send mails to users of the web store WStoreEMail
character varying(60)
String
Web Order EMail Web Order EMail EMail address to receive notifications when web orders were processed When processig a web order, a confirmation is sent to the EMail addess of the customer from the request EMail address copying this email address when entered. WebOrderEMail
character varying(60)
String
WebStore User WebStore User User ID of the Web Store EMail address User ID to connect to the Mail Server WStoreUser
character varying(60)
String
WebStore Password WebStore Password Password of the Web Store EMail address Password to connect to the Mail Server WStoreUserPW
character varying(20)
String
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Menu Orders Menu Orders Show Menu Orders null IsMenuOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Shipments Menu Shipments Show Menu Shipments null IsMenuShipments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Invoices Menu Invoices Show Menu Invoices null IsMenuInvoices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Assets Menu Assets Show Menu Assets null IsMenuAssets
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Payments Menu Payments Show Menu Payments null IsMenuPayments
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu RfQs Menu RfQs Show Menu RfQs null IsMenuRfQs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Requests Menu Requests Show Menu Requests null IsMenuRequests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Registrations Menu Registrations Show Menu Registrations null IsMenuRegistrations
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Interests Menu Interests Show Menu Interests null IsMenuInterests
character(1) NOT NULL
Yes-No
Menu Contact Menu Contact Show Menu Contact null IsMenuContact
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Parameter 1 Web Parameter 1 Web Site Parameter 1 (default: header image) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - By default, it is positioned on the upper left side with 130 pixel width. WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web Parameter 2 Web Site Parameter 2 (default index page) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - By default, it is positioned after the header on the web store index page. WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 Web Parameter 3 Web Site Parameter 3 (default left - menu) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - By default, it is positioned at the end in the menu column with 130 pixel width. WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web Parameter 4 Web Site Parameter 4 (default footer left) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - By default, it is positioned on the left side of the footer with 130 pixel width. WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Parametr nr 5 sklepu WWW (domyślna stopka) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Parametr nr 6 sklepu WWW The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Store Translation

Opis: null


Pomocy null


Plik:Web Store - Store Translation - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web Store A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Store Info Informacje w sklepie WWW Informacje w nagłówku sklepu WWW Wyświetl domyślnie informacje HTML w nagłówku sklepu WWW. WebInfo
character varying(2000)
Text
EMail Header EMail Header Header added to EMails The header is added to every email. EMailHeader
character varying(2000)
Text
EMail Footer EMail Footer Footer added to EMails The footer is added to every email. EMailFooter
character varying(2000)
Text
Web Parameter 1 Web Parameter 1 Web Site Parameter 1 (default: header image) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam1 - By default, it is positioned on the upper left side with 130 pixel width. WebParam1
character varying(2000)
Text
Web Parameter 2 Web Parameter 2 Web Site Parameter 2 (default index page) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam2 - By default, it is positioned after the header on the web store index page. WebParam2
character varying(2000)
Text
Web Parameter 3 Web Parameter 3 Web Site Parameter 3 (default left - menu) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam3 - By default, it is positioned at the end in the menu column with 130 pixel width. WebParam3
character varying(2000)
Text
Web Parameter 4 Web Parameter 4 Web Site Parameter 4 (default footer left) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam4 - By default, it is positioned on the left side of the footer with 130 pixel width. WebParam4
character varying(2000)
Text
Web Parameter 5 Web Parameter 5 Parametr nr 5 sklepu WWW (domyślna stopka) The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam5 - By default, it is positioned in the center of the footer. WebParam5
character varying(2000)
Text
Web Parameter 6 Web Parameter 6 Parametr nr 6 sklepu WWW The parameter could be used in the JSP page for variables like logos, passwords, URLs or entire HTML blocks. The access is via ctx.webParam6 - By default, it is positioned on the right side of the footer. WebParam6
character varying(2000)
Text
TAB: Web Store Message

Opis: Definine Web Store Messages


Pomocy null


Plik:Web Store - Web Store Message - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Web Store Web Store A Web Store of the Client null W_Store_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Type Message Type Mail Message Type null MailMsgType
character(2) NOT NULL
List
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Message EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text
TAB: Message Translation

Opis: null


Pomocy null


Plik:Web Store - Message Translation - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255) NOT NULL
Text
Message Message EMail Message Message of the EMail Message
character varying(2000) NOT NULL
Text
Message 2 Message 2 Optional second part of the EMail Message Message of the EMail Message2
character varying(2000)
Text
Message 3 Message 3 Optional third part of the EMail Message Message of the EMail Message3
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.