Waluty (Okno ID-115)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Waluty

Opis: Zarządza walutami

Pomocy: Określa każdą walutę użytą w dokumentach lub przy sporządzaniu sprawozdań. Można określić używaną walutę na poziomie systemu i dodać waluty na poziomie firmy wyłącznie w celach statystycznych.TAB: Waluta

Opis: Definowanie walut


Pomocy Definowanie walut, w której dokonujesz transakcji lub raportujesz.


Plik:Waluty - Waluta - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
EMU Entry Date Data wejscia do Europejskiej Unii Monetarnej Data kiedy waluta dołączyła/dołączy do Europejskiej Unii Monetarnej Określa datę kiedy waluta weszła lub wejdzie do Europejskiej Unii Monetarnej EMUEntryDate
timestamp without time zone
Date
EMU Rate Kurs Europejskiej Unii Monetarnej Oficjalny wskaźnik w stosunku do Euro Wskaźnik Europejskiej Unii Monetarnej określa oficjalny wskaźnik, jaki jest używany przy zamianie tej waluty na Euro EMURate
numeric
Number
The Euro Currency Waluta Euro Waluta Euro Waluta Euro IsEuro
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMU Member Członek Europejskiej Unii Monetarnej Waluta kraju członkowskiego Europejskiej Unii Monetarnej Waluta kraju członkowskiego Europejskiej Unii Monetarnej IsEMUMember
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Currency Code Kod ISO ISO 4217 Kod waluty Więcej szczegółów - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3) NOT NULL
String
Symbol Symbol Symbol waluty (opcja dostępna tylko podczas drukowania) Symbol waluty, jaki będzie na wydruku. CurSymbol
character varying(10)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Precision Standardowa precyzja Zasada zaokrąglania kwot Miejsca dziesiętne w dokumentach przy operacjach księgowych będą zaokrąglane. StdPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Costing Precision Precyzja kosztu Zaokrąglenie użyte przy kalkulacji kosztu Liczby dziesiętne są zaokrąglane podczas kalkulacji kosztów. CostingPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Tłumaczenia

Opis: null


Pomocy null


Plik:Waluty - Tłumaczenia - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255) NOT NULL
String
Symbol Symbol Symbol waluty (opcja dostępna tylko podczas drukowania) Symbol waluty, jaki będzie na wydruku. CurSymbol
character varying(10)
String
TAB: Ksiegowość

Opis: Currency Accounting


Pomocy The Accounting Tab defines the accounting parameters used for transactions including a currency. Please nore that if not defined, the default accounts of the Accounting Schema are used!


Plik:Waluty - Ksiegowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Realized Gain Acct Realized Gain Acct Realized Gain Account The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. RealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Realized Loss Acct Realized Loss Acct Realized Loss Account The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. RealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Account for currency revaluation The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Account for currency revaluation The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Przeliczniki walut

Opis: Przeliczniki walut


Pomocy Przeliczniki walut na waluty księgownia lub raportowania. Zauważ, że jedynie używa się wskaźnika powielonego, a wskaźnik podziału używany jest przy wizualizacji.


Plik:Waluty - Przeliczniki walut - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Conversion Rate Wg kursu Kurs użyty do przeliczenia walut Określa wskaźnik (mnoży lub dzieli) używany przy zamianie waluty źródłowej na walutę księgowania. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency To Waluta docel. Waluta docelowa Waluta docelowa, do jakiej odnosi się ten kurs C_Currency_ID_To
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Ważny od Ważny od daty (łącznie) - pierwszy dzień Wskazuje pierwszy dzień zakresu dat. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Ważny do Ważny do daty (łącznie) - ostatni dzień Wskazuje ostatni dzień zakresu dat. ValidTo
timestamp without time zone
Date
Multiply Rate Mnóż proporcję Rate to multiple the source by to calculate the target To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Współczynnik podziału Konwertuje liczbę źródłową do docelowej. Źródłowa jest dzielona Konwertuje liczbę źródłową do docelowej. Źródłowa jest dzielona. Jeżeli włączymy współczynnik podziału, współczynnik mnożeni będzie zastosowany automatycznie. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.