Uruchamianie iDempiere zainstalowanego za pomocą instalatora

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukaj

| Spis instrukcji |

Uruchamianie ręczne

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu serwera iDempiere możesz go uruchomić z pomocą:

su - idempiere # nie jest konieczne jeśli już jesteś zalogowany jako użytkownik idempiere
cd /opt/idempiere-server
idempiere

lub

sh idempiere-server.sh

lub

nohup sh idempiere-server.sh >> idempiere-server.log 2>&1 &

Instalowanie jako usługa

iDempiere może być zarejestrowany jako usługa w Linuksie, aby to zrobić, możesz skopiować dostarczone skrypty do folderu /etc/init.d tak jak opisano to poniżej:

sudo su -  # to musi być wykonywane jako root
cp /opt/idempiere-server/utils/unix/idempiere_Debian.sh /etc/init.d/idempiere
systemctl daemon-reload
update-rc.d idempiere defaults

Po zarejestrowaniu usługi iDempiere jako usługi, zostanie ona uruchomiona automatycznie po ponownym uruchomieniu serwera, a także może zostać uruchomiona / zatrzymana / ponownie uruchomiona / sprawdzona, wg procedur:

service idempiere status  # aby sprawdzić stan aplikacji
service idempiere restart  # ponownie uruchomić aplikację iDempiere
service idempiere stop   # aby zatrzymać aplikację iDempiere 
service idempiere start   # aby uruchomić ponownie aplikację iDempiere po zatrzymaniu

Zauważ, że powyższe instrukcje są specyficzne dla Ubuntu lub Debiana, w folderze / opt / idempiere-server / utils / unix istnieją również skrypty dla RedHat i Suse, ale instalacja w tym systemie może być nieco inna.

Rozwiązywanie problemów

Błąd podczas uruchamiania idempiere-server.sh na Mac OS

Jeśli spróbujesz uruchomić skrypt i napotkasz następujący błąd:

readlink: illegal option -- f
usage: readlink [-n] [file ...]
usage: dirname path
Unable to access jarfile /plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.*.jar

Musisz zdobyć pakiet coreutils, który zawiera narzędzia wiersza poleceń GNU. Jeśli posiadasz menedżera pakietów, takiego jak brew, możesz pobrać coreutils za jego pośrednictwem.

Następnie dodaj bin do ścieżki twojego terminala (bash lub zsh lub etc).

Np. export PATH="/usr/local/opt/coreutils/libexec/gnubin:$PATH"

Źródło informacji nt ww. rozwiązania: [1]


Ten przewodnik jest przekazany przez Carlos Ruiz z GlobalQSS. Możesz poprawić bezpośrednio lub zaproponować zmiany wykorzystując opcję Dyskusja dostępną w głównym menu wiki.

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.