Transfer Asset Entry (Okno ID-53046)

Z iDempiere pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaOkno: Transfer Asset Entry

Opis: Create Transfer Asset Entry

Pomocy: The Transfer Asset Entry window allows you to create and post asset transfers to the GLTAB: Create Asset Transfer Entry

Opis: null


Pomocy null


Plik:Transfer Asset Entry - Create Asset Transfer Entry - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(510) NOT NULL
String
Entry Type Entry Type null null A_Entry_Type
character varying(3) NOT NULL
List
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1) NOT NULL
List
GL Category Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego, to opcjonalny sposób grupowania księgowań GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Data wystawienia dokumentu Data wystawienia dokumentu Data wystawienia dokumentu. Może ale nie musi pokrywać się z datą księgowania. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Okres Okres kalendarzowy Okres wskazuje zakres dat w kalendarzu C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import FA Journal Import FA Journal Import FA Batch/Journal/Line The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts