Tabele i kolumny (Okno ID-100)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Tabele i kolumny

Opis: Utrzymuje tabele i kolumny

Pomocy: Określa wszystkie tabele z ich kolumnami.TAB: Tabela

Opis: Definicje tabel


Pomocy Definicje tabel


Plik:Tabele i kolumny - Tabela - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Table Name Nazwa tabeli Nazwa tabeli w bazie danych Nazwa tabeli w bazie danych TableName
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
View Widok Widok Bardziej widok niż tabela. Widok jest zawsze traktowany przez system jako wyłącznie do czytania. IsView
character(1) NOT NULL
Yes-No
Data Access Level Poziom dostępu danych Wymagany poziom dostępu Wskazuje wymagany poziom dostępu do wydruku lub procesu. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Utrzymuj dziennik zmian Utrzymuje dziennik zmian Utrzymywany jest dziennik wszystkich zmian. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Type Typ replikacji Typ replikacji Typ replikacji danych określa kierunek replikacji danych. Odniesienie oznacza, że dane w systemie można wyłącznie czytać. Miejscowe oznacza, że dane w systemie nie można replikować do innych systemów. Integruj oznacza, że dane w systemie są synchronizowane z innym systemem. ReplicationType
character(1) NOT NULL
List
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
PO Window Okno zamówienia własnego Okno zamówienia własnego Okno zamówienia własnego PO_Window_ID
numeric(10)
Table
Records deletable Można usuwać Czy można usuwać rekordy Czy można usuwać rekordy z bazy danych. Jeżeli nie można, można zaniechać wyboru oflagowania. IsDeleteable
character(1) NOT NULL
Yes-No
High Volume Wysoki obrót Użyj wyszukiwarki zamiast Listy wyboru. Wskazuje, że wyświetlony będzie ekran wyszukiwania zamiast listy wyboru w celu wyboru rekordów z tabeli. IsHighVolume
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Create Columns from DB Twórz kolumny bazy danych Tworzny kolumny istniejące w bazie, których nie ma zdefinowanych w systemie jako Kolumny Jeżeli dodałeś kolumny w bazie danych do tej tabeli, to polecenie utworzy jego definicje w słowniku systemowym. Uwaga: kolumny moga zostać usuniete jeżeli ich typ nie jest ustawion na "Użytkownik". ImportTable
character(1)
Button
Copy Columns from Table Copy Columns from Table Create Dictionary Columns for a Table taking another as base null CopyColumnsFromTable
character varying(1)
Button
Centrally maintained Centralnie utrzymywany Informacja zarządzana przez Element Systemu Wskazuje czy Nazwa, Opis i Pomoc jest zarządzana przez tabelę Elementu Systemu czy tabelę Okna. IsCentrallyMaintained
character(1)
Yes-No
TAB: Table Translation

Opis: Table Translation


Pomocy Note that many Table names will be overwritten / translated automatically


Plik:Tabele i kolumny - Table Translation - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Kolumna

Opis: Definicje kolumn w tabelach


Pomocy Definicje kolumn w tabelach


Plik:Tabele i kolumny - Kolumna - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name Nazwa kolumny w bazie Nazwa kolumny w bazie danych Nazwa kolumny w bazie danych. ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
Column SQL Column SQL Virtual Column (r/o) You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.

Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days

ColumnSQL
character varying(2000)
String
System Element Tekst Formularz Teksty umożliwia centralne zarządzanie tekstami pomocy dla kolumn i pól Formularz Teksty umożliwia centralne zarządzanie tekstami pomocy dla kolumn i pól AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Version Wersja Wersja opisu tabeli Wersja opisu tabeli Version
numeric NOT NULL
Amount
Length Długość Długość kolumny w bazie danych Długość określa długość kolumny jak zdefiniowano w bazie danych FieldLength
numeric(10)
Integer
Reference Odniesienie System odniesienia (Wybierz listę) Odniesienie wskazuje typ pola odniesienia AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Dynamic Validation Walidacja Zasady sprawdzania poprawności Wskazuje pojedynczą zasadę walidacji. Zasady te definiują w jaki sposób wprowadzanie danych jest określane jako obowiązujące/ważne lub nieobowiązujące/nieważne. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Value Format Format wartości Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digit

VFormat
character varying(60)
String
Autocomplete Autocomplete Automatic completion for textfields The autocompletion uses all existing values (from the same client and organization) of the field. IsAutocomplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Process Proces Process lub wydruku Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Wartośc odniesienia Wymagane określenie, jeśli typ danych to Tabela lub Lista Wartość odniesienia wskazuje gdzie wartości odniesienia są przechowywane. Musi być określone, jeśli typ danych jest Tabelą lub Listą AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Min. Value Minimalna wartość pola Minimalna wartośc pola Minimalna wartośc pola ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value Maksymalna wartość pola Maksymalna wartość pola Maksymalna wartość pola ValueMax
character varying(20)
String
Default Logic Domyślna logika Hierarchia wartości odmowy, podzielona The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #A DefaultValue
character varying(2000)
Text
Key column Klucz główny Kolumna jest kluczem w tabeli Kluczowa kolumna musi być również ponumerowana 0 w polu opisu i może być ukryta. IsKey
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent link column Kolumna łącząca z rekordem nadrzędnym This column is a link to the parent table (e.g. header from lines) - incl. Association key columns The Parent checkbox indicates if this column is a link to the parent table IsParent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Obowiązkowe Wejście danych wymagane w kolumnie Wskazuje, czy pole jest wymagane, by zapisać raport w bazie danych. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Można zmienić Określa, czy pole może uaktualnione Określa, czy pole może uaktualnione przez użytkownika. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Encryption Column Encryption Test and enable Column Encryption To enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled.

The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)
Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Button
Always Updateable Uaktualniany Kolumna jest zawsze aktualniana nawet jeśli zapis nie jest aktywny lub przetwarzany. Kolumna jest zawsze aktualniana nawet jeśli zapis nie jest aktywny lub przetwarzany. Użyteczne zwłaszcza przy komentarzach. IsAlwaysUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Tylko czyta Logika określ czy pole jest wyłącznie czytane (pisze, gdy pole jest czytać-pisać). null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Mandatory Logic Mandatory Logic null null MandatoryLogic
character varying(2000)
Text
Identifier Identyfikator Kolumna jest częścią identyfikatora wydruku Kolumna jest częścią identyfikatora lub klucza do tabeli. IsIdentifier
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10)
Integer
Callout Procedura Function Calls separated by semicolons; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System/User; 2nd: Enter/Leave; 3rd: _ Unserscore, - then Function Name Function Calls separated by semicolons; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System/User; 2nd: Enter/Leave; 3rd: _ Unserscore, - then Function Name Callout
character varying(255)
String
Selection Column Kolumna wyboru Kolumna jes używana do odnalezienia wierszy w oknie Jeżeli wybrane, dana kolumna wybrana w pierwszej zakładce jest użyta do wyboru wierszy IsSelectionColumn
character(1) NOT NULL
Yes-No
Selection Column Sequence Selection Column Sequence Selection Column Sequence For ordering sequence of selection column SeqNoSelection
numeric(10)
Integer
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Allow Logging Allow Logging Determine if a column must be recorded into the change log null IsAllowLogging
character(1)
Yes-No
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Synchronize Column Synchronizacja kolumny Change database table definition from application dictionary When selected, the database column definition is updated based on your entries in the Column definition of the Application Dictionary. IsSyncDatabase
character(1)
Button
TAB: Column Translation

Opis: Column Translation


Pomocy Do not translate - overwritten / translated automatically


Plik:Tabele i kolumny - Column Translation - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column Kolumna Kolumna w tabeli Połącz z kolumną bazy danych tabeli AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Used in Field

Opis: null


Pomocy null


Plik:Tabele i kolumny - Used in Field - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Tab Zakładka Zakładka w oknie Zakładka wskazuje zakładkę, jaka wyświetla się w oknie. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Pole Pole w tabeli bazy danych Pole identyfikuje pole w tabeli bazy danych AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
TAB: Table Script Validator

Opis: null


Pomocy null


Plik:Tabele i kolumny - Table Script Validator - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Event Model Validator Event Model Validator null null EventModelValidator
character varying(4) NOT NULL
List
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.