Rok i okresy obrachunkowe (Okno ID-117)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Rok i okresy obrachunkowe

Opis: Zarządza okresami roku kalendarzowego

Pomocy: Określa kalendarz używany do kontroli czasu i raportowania. Można również określić niestandardowe kalendarze. (np. rok obrachunkowy do lipca do czerwca).TAB: Kalendarz

Opis: Definiuje kalendarz


Pomocy Definiuje kalendarz używany przez jednostkę.


Plik:Rok i okresy obrachunkowe - Kalendarz - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Calendar Kalendarz Nazwa kalendarza obrachunkowy Wskazuje kalendarz roku obrachunkowego. Można zostosować mnożnik kalendarza. Na przykład możesz potrzebować kalendarza zwykłego rozpoczynającego rok od 1 stycznia kończącego się na 31 grudnia a kalendarz obrachunkowy rozpoczynającego rok od 1 lipca kończącego się na 31 czerwca. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Rok

Opis: Definowanie roku kalendarzowego


Pomocy Definowanie roku kalendarzowego


Plik:Rok i okresy obrachunkowe - Rok - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Year Rok Rok obrachunkowy Rok obrachunkowy C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Kalendarz Nazwa kalendarza obrachunkowy Wskazuje kalendarz roku obrachunkowego. Można zostosować mnożnik kalendarza. Na przykład możesz potrzebować kalendarza zwykłego rozpoczynającego rok od 1 stycznia kończącego się na 31 grudnia a kalendarz obrachunkowy rozpoczynającego rok od 1 lipca kończącego się na 31 czerwca. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year Year The Fiscal Year The Year identifies the accounting year for a calendar. FiscalYear
character varying(10) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Periods Utwórz okresy Tworzy 12 standardowych okresów (Sty-Gru) null Processing
character(1)
Button
TAB: Okres

Opis: Definiuje okresy kalendarzowe


Pomocy Dla każdego roku kalendarzowego definiuje numer okresu, nazwę i datę rozpoczęcia. Każdy okres rozpoczyna się datę rozpoczęcia i kończy jednym dniem przed dniem następnego okresu rozpoczęcia.


Plik:Rok i okresy obrachunkowe - Okres - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Period Okres Okres kalendarzowy Okres wskazuje zakres dat w kalendarzu C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year Rok Rok obrachunkowy Rok obrachunkowy C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period No Numer okresu Pojedynczy numer okresu Wskazuje poszczegółny okres w roku. Każdy okres jest określony datą rozpoczęcia i zakończenia. Zakresy dat w kalendarzu i roku nie mogą na siebie zachodzić. PeriodNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia (łącznie) Pierwsza data lub data rozpoczęcia zakresu. StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
End Date Data końcowa Data ostatecznej efektywności (wszystko obejmująca) Data końca wskazuje ostateczną datę w tej grupie EndDate
timestamp without time zone
Date
Period Type Typ okresu Typ okresu Typ okresu (standardowy lub dostosowany). PeriodType
character(1) NOT NULL
List
Open/Close All Otwórz/Zamknij wszystkie Otwórz/Zamknij wszystkie podstawowe podstawowe dokumenty dla tego okresu null Processing
character(1)
Button
TAB: Kontrola okresu

Opis: Kontrola okresu


Pomocy Wyświetla status okresu (nigdy nie otwierany, otwarty, zamknięty).


Plik:Rok i okresy obrachunkowe - Kontrola okresu - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Period Control Kontrola okresu null null C_PeriodControl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period Okres Okres kalendarzowy Okres wskazuje zakres dat w kalendarzu C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document BaseType Typ logiczny dokumentu Typ logiczny dokumentu Wskazuje bazę lub punkt rozpoczęcia dokumentu. Powielone typy dokumentów mogą dzielić jeden typ dokumentu bazowego. DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Status Status okresu Rzeczywisty stan okresu Wskazuje rzeczywisty stan okresu. Na przykład: Zamknięty, Otwarty, Nigdy się nie otwiera. PeriodStatus
character(1)
List
Period Action Czas operacji Czas operacji Czas operacji. Na przykład "Zamknij okres" lub "Otwórz okres". PeriodAction
character(1) NOT NULL
List
Open/Close Otwórz/Zamknij null null Processing
character(1)
Button
TAB: Dni wolne

Opis: Definowanie dni wolnych od pracy


Pomocy Definiuje dni nie wchodzące do obliczeń dni płatności. Na przykład, termin zapłaty faktury ustanowiono na 10 dni. Data wystawienia faktury przypada na 2/17/2000, data wymagalności będzie 2/27/2000.Jeżeli dzień 27 będzie dniem wolnym od pracy, datą wymagalności będzie kolejny dzień, czyli 2/28/2000.


Plik:Rok i okresy obrachunkowe - Dni wolne - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Non Business Day Dzień wolny Dzień wolny od pracy Dzień wolny, nie zawiera się w nim żadnych transakcji. C_NonBusinessDay_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Kalendarz Nazwa kalendarza obrachunkowy Wskazuje kalendarz roku obrachunkowego. Można zostosować mnożnik kalendarza. Na przykład możesz potrzebować kalendarza zwykłego rozpoczynającego rok od 1 stycznia kończącego się na 31 grudnia a kalendarz obrachunkowy rozpoczynającego rok od 1 lipca kończącego się na 31 czerwca. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Date Data Data, kiedy działalność nie jest prowadzona Data zaprzestania prowadzenia działalności. Date1
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.