Price List Schema (Okno ID-337)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Price List Schema

Opis: Maintain Price List Schema

Pomocy: Price List schema defines calculation rules for price listsTAB: Price List Schema

Opis: Price List Schema


Pomocy Price List schema defines calculation rules for price lists


Plik:Price List Schema - Price List Schema - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Ważny od Ważny od daty (łącznie) - pierwszy dzień Wskazuje pierwszy dzień zakresu dat. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Type Typ rabatu Typ rabatu Typ rabatu/upustu DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Renumber Przenumeruj Przenumeruj zapisy upustów null Processing
character(1)
Button
TAB: Cennik

Opis: Trade Discount Price List


Pomocy Pricelists are created based on Product Purchase and Category Discounts. The parameters listed here allow to copy and calculate pricelists.
The calculation:

  • Copy and convert price from referenced price list
  • result plus Surcharge Amount
  • result minus Discount
  • if resulting price is less than the original limit price plus min Margin, use this price (only if Margin is not zero)
  • if resulting price is more than the original limit price plus max Margin, use this price (only if Margin us not zero)
  • Round resulting price

The Formula is
NewPrice = (Convert(BasePrice) + Surcharge) * (100-Discount) / 100;
if MinMargin <> 0 then NewPrice = Max (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MinMargin);
if MaxMargin <> 0 then NewPrice = Min (NewPrice, Convert(OrigLimitPrice) + MaxMargin);


Example: (assuming same currency)
Original Prices: List=300, Standard=250, Limit=200;
New List Price: Base=List, Surcharge=0, Discount=0, Round


Plik:Price List Schema - Cennik - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Schema Schemat rabatów Schemat rabatów Schemat rabatów M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Conversion Date Data konwersji Data wyboru kursu wymiany Data wyboru kursu wymiany. Wybrany kurs wymiany wlauty musi zawierać datę z swoim zakresie czasowym. ConversionDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Kategoria produktu Kategoria produktu Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Classification Klasyfikacja Klasyfikacja dla grupowania Klasyfikacja używana dodatkowo do grupowania produktów. Classification
character varying(12)
String
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
List price Base Podstawa cennika Cena będąca postawą liczenia cen w cenniku Cena będąca postawą liczenia cen nowego cennika List_Base
character(1) NOT NULL
List
List price min Margin Minimalna marża dla produktu Minimalna marża dla produktu Wskazuje minimalną marżę na produkcie. Marża liczona jest przez odjęcie pierwotnego ograniczenia ceny od nowo obliczonej. Jeżeli pola ma wartośc 0,00, wówczas jest ignorowane. List_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Surcharge Amount Lista cena przeciążanie sumy List Price Surcharge Amount The List Price Surcharge Amount indicates the amount to be added to the price prior to multiplication List_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price max Margin Maksymalna marża Maksymalna marża na produkcie. Wskazuje maksymalną marżę dla produktu. Marża liczona jest przez odjęcie pierwotnego ograniczenia ceny od nowo obliczonej. Jeżeli pole zawiera wartość 0,00, wówczas jest ognorowane. List_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Discount % Rabat od cennika % Rabat od cennika % Wskazuje rabat procentowy, jaki będzie odjęty od ceny bazowej. Kwota ujemna oznacza, że procent będzie dodany do ceny bazowej. List_Discount
numeric NOT NULL
Number
List price Rounding Zaokrąglanie cennika Zasada zaokrąglania cennika Wskazuje w jaki sposób wartości w cenniku będą zaokrąglone List_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed List Price Stały cennik Stały cennik null List_Fixed
numeric
Amount
Standard price Base Standardowa cena bazowa Cena bazowa do obliczeń nowej ceny standardowej Cena bazowa do obliczeń nowej ceny standardowej Std_Base
character(1) NOT NULL
List
Standard price min Margin Standardowa marża minimalna Standardowa marża minimalna Wskazuje standardową marżę minimalną dla produktu. Marża jest liczona przez odjęcie pierwotnej ceny standardowej od nowo obliczonej ceny standardowej . Jeżeli pole ma wartość 0,00, wówczas jest ignorowane. Std_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Surcharge Amount Standardowa cena przeciążanie suma Amount added to a price as a surcharge The Standard Price Surcharge Amount indicates the amount to be added to the price prior to multiplication. Std_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard max Margin Standardowa marża maksymalna Standardowa marża maksymalna na produkcie Wskazuje standardową marżę maksymalną dla produktu. Marża jest liczona przez odjęcie pierwotnej ceny standardowej od nowo obliczonej ceny standardowej . Jeżeli pole ma wartość 0,00, wówczas jest ignorowane. Std_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Discount % Rabat od ceny standardowej % Rabat od ceny standardowej % Wskazuje rabat procentowy, jaki będzie odjęty od ceny bazowej. Kwota ujemna oznacza, że procent będzie dodany do ceny bazowej. Std_Discount
numeric NOT NULL
Number
Standard price Rounding Zaokrąglenie ceny standardowej Zaokrąglenie ceny standardowej Wskazuje w jaki sposób nastąpi zaokrąglenie ceny standardowej. Std_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Standard Price Stała cena standardowa Stała cena standardowa, nie liczona. null Std_Fixed
numeric
Amount
Limit price Base Podstawa ceny granicznej Cena bazowa służąca do obliczenia nowej. Wskazuje cenę używaną jako bazową przy liczeniu nowej, cennika. Limit_Base
character(1) NOT NULL
List
Limit price min Margin Minimalna marża na produkcie Wskazuje minimalną marżę na produkcie. Marża liczona jest przez odjęcie pierwotnego ograniczenia ceny od nowo obliczonej. Jeżeli pola ma wartośc 0,00, wówczas jest ignorowane. Wskazuje minimalną marżę na produkcie. Marża liczona jest przez odjęcie pierwotnego ograniczenia ceny od nowo obliczonej. Jeżeli pola ma wartośc 0,00, wówczas jest ignorowane. Limit_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Surcharge Amount Granica cena przeciążanie sumy Amount added to the converted/copied price before multiplying Indicates the amount to be added to the Limit price prior to multiplication Limit_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price max Margin Maksymalna marża Wskazuje maksymalną marżę dla produktu. Marża liczona jest przez odjęcie pierwotnego ograniczenia ceny od nowo obliczonej. Jeżeli pole zawiera wartość 0,00, wówczas jest ognorowane. Wskazuje maksymalną marżę dla produktu. Marża liczona jest przez odjęcie pierwotnego ograniczenia ceny od nowo obliczonej. Jeżeli pole zawiera wartość 0,00, wówczas jest ognorowane. Limit_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Discount % Granica preis zniżka % Discount in percent to be subtracted from base, if negative it will be added to base price Indicates the discount in percent to be subtracted from base, if negative it will be added to base price Limit_Discount
numeric NOT NULL
Number
Limit price Rounding Zaokrąglenie ceny Zaokrąglenie ceny w cenniku Wskazuje, czy będzie zastosowane zaokrąglenie do cen finalnych w cenniku. Limit_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Limit Price Stałe ograniczenie cenowe Stałe ograniczenie cenowe null Limit_Fixed
numeric
Amount


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.