Potwierdzenie przewozu dostawy (Okno ID-330)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Potwierdzenie przewozu/dostawy

Opis: Potwierdzenie przewozu/dostawy materiałów

Pomocy: Potwierdzenie przewozu/dostawy materiałów - Tworzone z dokumentu przewozu/dostawyTAB: Confirmation

Opis: Material Shipment or Receipt Confirmation


Pomocy Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt


Plik:Potwierdzenie przewozu/dostawy - Confirmation - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Shipment/Receipt Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek Dokumenty potwierdzające załadunek M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Confirmation Type Typ potwierdzenia Typ potwierdzenia null ConfirmType
character(2) NOT NULL
List
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Approved Potwierdzony Dokumenty wymagają potwierdzenia Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Approval Amount Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Status dokumentu Bieżący status dokumentu Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Confirmation Complete Confirmation null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cancelled Unieważniony Transakcja została unieważniona null IsCancelled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Inwentarz materialny Parametry inwentarza Poszczególne parametry inwentarza jako składu materiałowego. M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Create Package Create Package null null CreatePackage
character(1)
Button
TAB: Line

Opis: Material Shipment or Receipt Confirmation Line


Pomocy Confirmation details


Plik:Potwierdzenie przewozu/dostawy - Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Potwierdzenie przewozu/paragon Potwiedzenie o przewozie materiałów statkiem Potwierdzenie przewozu lub paragon M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Target Quantity Docelowa ilość Docelowa ilość Ilość, jaka powinna być otrzymana. TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Potwierdzona ilość Potwierdzenie otrzymanej ilości Potwierdzenie otrzymanej ilości ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Różnica Różnice w ilości null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Ilość odrzucona Ilość produktu odrzucona ze względu na problemy z jakością null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Phys.Inventory Line Pozycja inwentarza Poszczególna pozycja w dokumencie inwentarza Pozycja inwentarza w dokumencie danej transakcji (jeśli została zastosowana). M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Pozycja faktury Pozycja faktury Pozycja faktury C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.