Plan kont (Okno ID-125)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Plan kont

Opis: Zarządza planem kont - aby zmiany uaktywnić należy zalogować się ponownie.

Pomocy: Określa sposób księgowania, składniki z których zbudowane jest konto. Utwórz i uaktywnij składniki w celu księgowania szczegółów kontrahentowi, produktom, lokalizacji. Przejrzyj, zmień Dziennik Główny, jak również domyślne konta. Konta rzeczywiste używane w tranakcjach zależą od jednostki wykonania. Większość informacji jest wyrwana z kontekstu.TAB: Plan kont

Opis: Definowanie planu kont


Pomocy Definowanie planu kont


Plik:Plan kont - Plan kont - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP Ogólnie akceptowane podstawy księgowania Ogólnie akceptowane podstawy księgowania Wskazuje pryncypia konta jakie układ księgowy będzie przestrzegał GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type Commitment Type Create Commitment and/or Reservations for Budget Control The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Reservation is created when posting Requisitions. This is used for budgetary control. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual Na podstawie księgowania Wskazuje, czy operacje księgowane są na podstawie dokumentów księgowych czy przepływów środków pieniężnych Wskazuje, czy plan kont będzie oparty o dokumenty księgowe czy będzie oparty o przepływy środków pieniężnych. Metoda oparta o dokumenty księgowe rozpoznaje przychód w momencie dostarczenia(wystawienia faktury) produktu lub usługi. Metoda oparta o ruch środków pieniężnych rozpoznaje przychód w momencie otrzymania zapłaty. IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Metoda wyceny Metoda wyceny Metoda wyceny kosztu (standardowego, średniego). CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type Typ kosztu Typ kosztu null M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level Costing Level The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS Adjust COGS Adjust Cost of Good Sold For Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control Automatyczna kontrola okresu Wybranie opcji powoduje automatyczne otwieranie i zamykanie okresów Przy automatycznej kontroli okresu, okresy są otwierane i zamykane na podstawie aktualnej daty. Przy aktywowaniu ręcznej kontroli, należy dokładnie otwierać i zamykać okresy. AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Okres Okres kalendarzowy Okres wskazuje zakres dat w kalendarzu C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days Przeszłe dni Ilość dni do początku (na podstawie daty systemu) Rzeczywisty okres liczony jest na podstawie daty systemu i zawsze może przejść do wszystkich dni w okresie rzeczywistym. Przeszłe dni pozwalają przejść do minionych okresów. Na przykład, dzisiaj jest 15 maja, a przeszłe dni ustawiono na 30, więc można cofnąć się do 15 kwietnia. Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days Przyszłe dni Ilość dni do końca (na podstawie daty systemu). Rzeczywisty okres liczony jest na podstawie daty systemu i zawsze może przejść do wszystkich dni w okresie rzeczywistym. Przyszłe dni pozwalają przejść do przyszłych okresów. Na przykład, dzisiaj jest 15 kwietnia, a przyszłe dni ustawiono na 30, więc można przejść do 15 maja. Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator Sperator elementu Sperator elementu konta Wskazuje separator drukowany pomiędzy elementami w strukturze. Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias Używaj aliasu konta Zdolność wyboru (częściowego) kombinacji kont przez alias Wskazuje, że kombinacji konta mogą być wybierane używając alias zdefiniowanego użytkownika lub skrótu HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount Upusty handlowe Generate postings for trade discounts If the invoice is based on an item with a list price, the amount based on the list price and the discount is posted instead of the net amount.

Example: Quantity 10 - List Price: 20 - Actual Price: 17 If selected for a sales invoice 200 is posted to Produc

IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Tax Correction Type of Tax Correction Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment Explicit Cost Adjustment Post the cost adjustment explicitly If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization Only Organization Create posting entries only for this organization When you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Allow Negative Posting Allow to post negative accounting values null IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default Create GL/Default Copy matching account element values from existing Accounting Schema Create the GL and Default accounts for this accounting schema and copy matching account element values. Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Post if Clearing Equal This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same null IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No
TAB: Account Schema Element

Opis: Define the elements of your Account Key


Pomocy The Account Schema Element Tab defines the elements that comprise the account key. A name is defined which will display in documents. Also the order of the elements and if they are balanced and mandatory are indicated.


Plik:Plan kont - Account Schema Element - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Acct.Schema Element Konto null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Typ Typ elementu (konto lub zdefiniowany użytkownik) Typ elementu wskazuje czy jest to Element konta czy element zdefiniowanego użytkownika ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element Składowa konta Konto Identyfikuje typ konta. Powszechnie znane jako wykres kont. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced Zrównoważony/zbilansowany null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Obowiązkowe Wejście danych wymagane w kolumnie Wskazuje, czy pole jest wymagane, by zapisać raport w bazie danych. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization Organizacja Jednostka organizacyjna w ramach firmy Jednostka firmy - przykład sklep, dział. Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element Nazwa konta Nazwa konta Jest pojedynczym identyfikatorem instancji konta. Na przykład nazwa konta może wynosić 10001, 20020 i 32312. Gdy użytkownik określa nazwy kont dla wydziałów mogą wyglądać następująco PR, Admin albo Sprzedaż. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address Adres Lokalizacja lub adres Lokalizacja/adres jednostki C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Księga główna

Opis: Księga główna


Pomocy The General Ledger Tab defines error and balance handling to use as well as the necessary accounts for posting to General Ledger.


Plik:Plan kont - Księga główna - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing Użycie niepewności balansująca null TODO UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct Niepewne równoważenie konta null %TODO% SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing Uzyj obecnego salda null null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct Konto Rozliczenie różnic kursowych Konto Rozliczenie różnic kursowych używane przy wystąpieniu różnic kursowych. Konto Rozliczenie różnic kursowych używane przy wystąpieniu różnic kursowych (przy zaokrągleniu). CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct Płatności wewnątrzne na konto Płatności wewnątrzne na konto Wskazuje konto środków pieniężnych, jakie inna jednostka jest winna. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct Płatności wewnątrzne z konta Płatności wewnętrzne z / Konto wpływów Wskazuje konto, które reprezentuje pieniądze winne tej organizacji od innej organizacji IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset PPV Offset Konto odchyleń marży Konto odchyleń marży PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Commitment Offset Budgetary Commitment Offset Account The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Commitment Offset Sales Budgetary Commitment Offset Account for Sales The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Domyślne

Opis: Konta domyślne


Pomocy The Defaults Tab displays the Default accounts for an Accounting Schema. These values will display when a new document is opened. The user can override these defaults within the document.


Plik:Plan kont - Domyślne - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables Należności klienta Należności klienta Wskazuje konto, na którym zapisuje się należności klienta. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment Rozrachunki - zaliczki Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Zapłata zniżka wydatku Payment Discount Expense Account Indicates the account to be charged for payment discount expenses PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Rzecz bez wartości Account for Receivables write-off The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Towary/usługi nie dostarczone Konto oznaczające zafakturowany przychód ze sprzedaży bez wydania towaru/dostarczenia usługi. Konto oznaczające zafakturowany przychód ze sprzedaży bez wydania towaru/dostarczenia usługi. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z dostawcami Wskazuje konto używane do księgowania rozrachunków z dostawcam (zobowiązania). V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Rozrachunki z dostawcami usług Rozrachunki z dostawcami usług Konto księgowania rozrachunków z tytułu usług. Używane, gdy wyróżnione zostaną Zobowiązania wobec dostawców produktów oraz usług. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Rozrachunki z dostawcami - zaliczki Rozrachunki z dostawcami - zaliczki Wskazuje konto do księgowania zaliczek od dostawców. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Zapłata zniżka dochodu Payment Discount Revenue Account Indicates the account to be charged for payment discount revenues PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Konto dla niezafakturowanych materiałów (?) Account for not-invoiced Material Receipts The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset Koszt wytworzenia produktów Koszt wytworzenia produktów Koszt wytworzenia produktów. Konto używane przy wycenie wartości produktu w inwentarzu. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Koszty wydziałowe bezpośrednie Koszty wydziałowe bezpośrednie Wskazuje konto używane do księgowania kosztów związanych z danym produktem. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Przychód ze sprzedaży produktów Przychód ze sprzedaży produktów Przychód ze sprzedaży produktów P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Koszty sprzedaży Koszty sprzedaży Wskazuje konto używane przy księgowaniu kosztów związanych ze sprzedaża produktów/towarów. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Wariancja ceny zakupu Różnica pomiędzy standardowym kosztem a ceną zakupu. Wariancja ceny zakupu używana jest przy liczeniu kosztu standardowego. Pokazuje różnicę pomiędzy kosztem standardowym o ceną na zamówieniu własnym. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Przychód Różnica między kosztami a ceną na fakturze. Wskazjuje na różnicę między bieżącymi kosztami a sumą z faktury. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Otrzymany upust Kwota otrzymanego upustu Kwota otrzymanych zniżek mówi o kwotach otrzymanych zniżek i upustów od dostawców. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Przyznany upust Przyznany upust Kwota przyznanego upustu mówi o przyznanych zniżkach w fakturach sprzedaży P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Warehouse Differences Warehouse Differences Account The Warehouse Differences Account indicates the account used recording differences identified during inventory counts. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset Inwestycje finansowe Inwestycje finansowe Konto inwestycji finansowych. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Inwestycje rozpoczęte Inwestycje rozpoczęte Inwestycje rozpoczęte PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset Blokada kwoty na rachunku Blokada kwoty na rachunku Blokada kwoty na rachunku B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Środki pieniężne w drodze Środki pieniężne w drodze Środki pieniężne w drodze B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash Kasa Kasa Kasa B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection Wybór płatności Wybór płatności null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Odsetki Konto odsetek Konto księgowe na które będą księgowane odsetki B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Przychód z oprocentowania rachunku w banku Przychód z oprocentowania rachunku w banku Przychód z oprocentowania rachunku w banku B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due Podatek należny Account for Tax you have to pay The Tax Due Account indicates the account used to record taxes that you are laible to pay T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Podatek MA Account for Tax you can reclaim The Tax Credit Account indicates the account used to record taxes that can be reclaimed T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Podatek wydatku Account for paid tax you cannot reclaim The Tax Expense Account indicates the account used to record the taxes that have been paid that cannot be reclaimed T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account Konto kosztowów Konto kosztowów Wskazuje konto księgowania kosztów płaconych dostawcom. Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Rozliczenie różnic kursowych - zysk Rozliczenie różnic kursowych - zysk Konto Rozliczenie różnic kursowych zapisuje zysk z tytułu różnic kursu walutowego, który nie został jeszcze zrealizowany. UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct Rozliczenie różnic kursowych - strata Rozliczenie różnic kursowych - strata Konto Rozliczenie różnic kursowych zapisuje stratę z tytułu różnic kursu walutowego, która nie została jeszcze zrealizowana. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Gain Acct Różnice kursowe -zysk Różnice kursowe - zysk Zrealizowany zysk na różnicach kursowych RealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Loss Acct Różnice kursowe - strata Różnice kursowe - strata Zrealizowana strata na różnicach kursowych. RealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Asset Aktywa - gotówka Cash Book Asset Account The Cash Book Asset Account identifies the account to be used for recording payments into and disbursements from this cash book CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Gotówka książka różnic Cash Book Differences Account The Cash Book Differences Account identifies the account to be used for recording any differences that affect this cash book CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Transfer gotówki Transfer gotówki Transfer gotówki CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Gotówka książka wydatku Cash Book Expense Account The Cash Book Expense Account identifies the account to be used for general, non itemized expenses CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Gotówka książka recepty Cash Book Receipts Account The Cash Book Receipt Account identifies the account to be used for general, non itemized cash book receipts CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Add or Copy Accounts Copy Accounts Copy and overwrite all accounts to system defaults (DANGEROUS!!!) null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.