Performance Goal (Okno ID-212)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Performance Goal

Opis: Define Performance Goals

Pomocy: The Performance Goal Window allows you to define performance goalsTAB: Performance Goal

Opis: Performance Goal


Pomocy The Performance Goal Tab defines specific goals for performance.


Plik:Performance Goal - Performance Goal - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Note Notatka Dodatkowa informacja o użytkowniku Dodatkowe wejście użytkownika w danym zapisie. Note
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Schema Color Schema Performance Color Schema Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronze-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be between 0 and unlimited (i.e. above 100%). PA_ColorSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Parent Goal Parent Goal Parent Goal You can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal.

The measures are automatically rolled up

PA_GoalParent_ID
numeric(10)
Table
Measure Target Mierz cel Wskazuje cel do pomiaru. Używane przy porównaniu z miarą bieżącą. Wskazuje cel do pomiaru. Używane przy porównaniu z miarą bieżącą. MeasureTarget
numeric NOT NULL
Number
Measure Miara Konkretny miara The Measure identifies a concrete, measurable indincator of performance. For example, sales dollars, prospects contacted PA_Measure_ID
numeric(10)
Table Direct
Date From Data od Data rozpoczęcia zakresu dat Data rozpoczęcia zakresu dat DateFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Date To Data do Data końcowa zakresu dat Data końcowa zakresu dat DateTo
timestamp without time zone
Date+Time
Measure Scope Measure Scope Performance Measure Scope The scope of the goal can be broken down for initial display.

Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12

MeasureScope
character(1) NOT NULL
List
Measure Display Measure Display Measure Scope initially displayed null MeasureDisplay
character(1)
List
Chart Type Chart Type Type fo chart to render null ChartType
character varying(2) NOT NULL
List
Measure Actual Pomiar rzeczywisty Pomiar rzeczywisty Wskazuje rzeczywistą osiągniętą wartość celu. Używane są przy określeniu czy osiągnięty został cel. MeasureActual
numeric
Number
Date last run Data ostatniego przebiegu Data ostatniego przebiegu procesu Data ostatniego przebiegu procesu DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Performance Goal Osiągnięcie celu Osiągnięcie celu od 0..1 Osiągnięcie celu od 0..1 GoalPerformance
numeric
Number
Relative Weight Waga Waga Względna waga pozwala uwzględnić prawdopodobienśtwo sukcecu. Przykładowo jeżeli jest jedna na 10 szansa, na niepowodzenie projektu w danym cyklu, należy umieścić wagę 0,1. RelativeWeight
numeric
Number
TAB: Restriction

Opis: Performance Goal Restriction


Pomocy Restriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined. Example: The performance is only measured for HQ The measure must support the data, otherwise it is ignored.


Plik:Performance Goal - Restriction - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Goal Cel Przedstawienie celu Przedstawienie celu PA_Goal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Restriction Type Restriction Type Goal Restriction Type Enter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2) GoalRestrictionType
character(1) NOT NULL
List
Organization Organizacja Jednostka organizacyjna w ramach firmy Jednostka firmy - przykład sklep, dział. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Kategoria produktu Kategoria produktu Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.