Pack Out (Okno ID-50003)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Pack Out

Opis: Create 2pack package

Pomocy: nullTAB: Export Package

Opis: null


Pomocy null


Plik:Pack Out - Export Package - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Client null null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization null null AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name of Package Name of Package Name of Package null Name
character varying(60) NOT NULL
String
Package Version Package Version null null PK_Version
character varying(20) NOT NULL
String
EMail Address Email Adres email The Email indicates the Electronic Mail ID for this User EMail
character varying(30)
String
Description of Package Description of Package null null Description
character varying(1000)
Memo
Instructions Instructions null null Instructions
character varying(1000)
Memo
Date From Data od Data rozpoczęcia zakresu dat Data rozpoczęcia zakresu dat DateFrom
timestamp without time zone
Date
Export Package Export Package null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Package Details

Opis: null


Pomocy null


Plik:Pack Out - Package Details - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Client null null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization null null AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Package Build ID Package Build ID null null AD_Package_Exp_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric
Integer
Type Type null null Type
character varying(10) NOT NULL
List
Entity Type Entity Type System Entity Type The entity type determines the ownership of Application Dictionary entries. The types "Dictionary" and "Adempiere" should not be used and are maintained by Adempiere (i.e. all changes are reversed during migration to the current definition). AD_EntityType_ID
numeric(10)
Search
Menu Menu null null AD_Menu_ID
numeric(10)
Table Direct
File Name Nazwa pliku Nazwa miejscowego pliku lub URL Nazwa pliku w miejscowej wyszukiwarce przestrzeni lub URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(255)
String
Source File Directory Source File Directory Current location of source file null File_Directory
character varying(255)
String
Target_Directory Target_Directory null null Target_Directory
character varying(255)
String
Destination_FileName Destination_FileName null null Destination_FileName
character varying(255)
String
Destination_Directory Destination_Directory null null Destination_Directory
character varying(255)
String
Table Table null null AD_Table_ID
numeric(10)
Search
DBType DBType null null DBType
character varying(22)
List
SQLStatement SQLStatement null null SQLStatement
character varying(2000)
Memo
Old Package Code Old Package Code null null AD_Package_Code_Old
character varying(2000)
Memo
New Package Code New Package Code null null AD_Package_Code_New
character varying(2000)
Memo
Form Form null null AD_Form_ID
numeric(10)
Search
Process Process null null AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Workflow Workflow null null AD_Workflow_ID
numeric(10)
Search
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Workbench Workbench null null AD_Workbench_ID
numeric(10)
Search
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Report View Widok wydruku Widok do tworzenia wydruku. Widok do tworzenia wydruku. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Search
Import Format Format importu null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Dynamic Validation Walidacja Zasady sprawdzania poprawności Wskazuje pojedynczą zasadę walidacji. Zasady te definiują w jaki sposób wprowadzanie danych jest określane jako obowiązujące/ważne lub nieobowiązujące/nieważne. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table
Message Wiadomość Wiadomość systemu Wiadomość informacyjna lub o błędzie. AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Format Format wydruku Format wydruku The print format determines how data is rendered for print AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Release No Numer uwolnienia Wewnętrzny numer uwolnienia. null ReleaseNo
character varying(20)
List
Notes Notes null null Description
character varying(1000)
Memo
Reference Odniesienie System odniesienia (Wybierz listę) Odniesienie wskazuje typ pola odniesienia AD_Reference_ID
numeric(10)
Table Direct
Model Validator Model Validator null null AD_ModelValidator_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.