Okno użytkownika (Okno ID-229)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Okno użytkownika

Opis: Define User Window Customization

Pomocy: Zaspokojenie potrzebTAB: Ustawienia okien

Opis: null


Pomocy null


Plik:Okno użytkownika - Ustawienia okien - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6)
Table
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Tylko do odczytu Tylko do odczytu Tylko do odczytu. Nie można uaktualnić. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
User updatable Można zmienić Pole może być uaktualnione przez użytkownika Pole może być uaktualnione przez użytkownika IsUserUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ustawienia zakładek

Opis: null


Pomocy null


Plik:Okno użytkownika - Ustawienia zakładek - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Window Okna użytkownika Okna definiowane przez użytkownika Okna definiowane przez użytkownika AD_UserDef_Win_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Zakładka Zakładka w oknie Zakładka wskazuje zakładkę, jaka wyświetla się w oknie. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multi Row Only Multi Row Only This applies to Multi-Row view only null IsMultiRowOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Single Row Layout Układ jednoliniowy Default for toggle between Single- and Multi-Row (Grid) Layout The SIngle Row Layout checkbox indicates if the default display type for this window is a single row as opposed to multi row IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Tylko do odczytu Tylko do odczytu Tylko do odczytu. Nie można uaktualnić. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Tylko czyta Logika określ czy pole jest wyłącznie czytane (pisze, gdy pole jest czytać-pisać). null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
TAB: Ustawienia pól

Opis: null


Pomocy null


Plik:Okno użytkownika - Ustawienia pól - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Tab Zakładki użytkownika Zakładki definiowane przez użytkownika Zakładki definiowane przez użytkownika AD_UserDef_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Pole Pole w tabeli bazy danych Pole identyfikuje pole w tabeli bazy danych AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Displayed Wyświetlane Określa, jeśli pole jest wyświetlane Jeżeli pole jest wyświetlane, pole Wyświetl logikę określi czas operacji. IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Length Długość wyświetlana Długość wyświetlania w znakach Długość wyświetlania jest głównie dla String fields. Długość nie wpływa, jeśli typ daty pola jest - Interger, Ilość, Konto (length determined by the system) - YesNo (Checkbox) - List, Table, TableDir (length of combo boxes are determined by their DisplayLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Display Logic Logika wyświetlania Jeśli pole jest wyświetlane, rezultat determinuje gdy pole jest właśnie wyświetlane >|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the prevoius result from left to right E DisplayLogic
character varying(2000) NOT NULL
String
Read Only Tylko do odczytu Tylko do odczytu Tylko do odczytu. Nie można uaktualnić. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Można zmienić Określa, czy pole może uaktualnione Określa, czy pole może uaktualnione przez użytkownika. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Same Line W tej samej linii Czy ma być wyświetlony w tej samej linii co porzednie pole Czy ma być wyświetlony w tej samej linii co porzednie pole IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Nr do sortowania elementów Określa w jakiej kolejności wydruki są wyświetlane The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Logic Domyślna logika Hierarchia wartości odmowy, podzielona The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #A DefaultValue
character varying(2000)
String


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.