Lokalizacja (Okno ID-121)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Lokalizacja

Opis: Utrzymywanie położeń / lokalizacji

Pomocy: Wskazuje adres danych w systemie. Do użytku wyłącznie przez użytkownika System Admin. Użytkownicy mają dostęp do wejść lokalizacji używając formatki lokalizacji lub zakładki w odpowiednim oknie (np. Wejście do zamówienia lub kontrahenta).TAB: Położenie

Opis: Połozenie / lokalizacja jedn. Ogranizacyjnej


Pomocy Połozenie / lokalizacja jedn. Ogranizacyjnej


Plik:Lokalizacja - Położenie - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address 1 Adres 1 Adres lokalizacji Adres lokalizacji jednostki. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Adres 2 Adres lokalizacji Dodatkowy adres jednostki. Używany przy lokalizacji budynków, numerze mieszkania oraz daje inne podobne informacje. Address2
character varying(60)
String
Address 3 Address 3 Address Line 3 for the location The Address 2 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address3
character varying(60)
String
Address 4 Address 4 Address Line 4 for the location The Address 4 provides additional address information for an entity. It can be used for building location, apartment number or similar information. Address4
character varying(60)
String
City Miasto Miasto Miasto danego kraju lub region City
character varying(60)
String
City Miasto Miasto Miasto C_City_ID
numeric(10)
Search
ZIP Kod pocztowy Kod pocztowy Kod pocztowy lub kod adresu jednostki Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
Inny kod pocztowy Inny kod pocztowy Postal_Add
character varying(10)
String
Region Województwo Województwo, stan lub region kraju Region definuje unikalne obszary dla kraju. Regionami moga być np. województwa lub stany C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu wydrukowana na dokumencie. RegionName
character varying(40)
String
Country Kraj Kraj Wskazuje kraj. Kazdy kraj musi zostać zdefiniowany, zanim będzie możliwe jego użycie. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.