Księgowania (Okno ID-162)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Księgowania

Opis: Fakty księgowe

Pomocy: Zapytanie o szczegóły księgowania transakcji.TAB: Księgowość

Opis: null


Pomocy null


Plik:Księgowania - Księgowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Dokument Podgląd dokumentu księgowego Podgląd dokumentu księgowego Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Period Okres Okres kalendarzowy Okres wskazuje zakres dat w kalendarzu C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
PostingType Rodzaj kwoty Rodzaj zaksięgowanej kwoty The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated PostingType
character(1) NOT NULL
List
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Konto Używane konto Konto używane przez system. Account_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sub Account Sub Account Sub account for Element Value The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Projekt Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampania Kampania marketingowa Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Lokalizacja z Skąd pochodzi produkt Skąd pochodzi produkt C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To Lokalizacja do Dokąd przeniesiono produkt Dokąd przeniesiono produkt C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Activity Działalność Działalność Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Użytkownik 1 Użytkownik określający element 1 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Użytkownik 2 Użytkownik określający element 2 Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. User2_ID
numeric(10)
Table
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
GL Category Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego, to opcjonalny sposób grupowania księgowań GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Budget Budżet Budżet Księgi Głównej Budżet Księgi Głównej określa budżet zdefiniowanego użytkownika. Może być to użyte w zapisach jako porównanie do twoich bieżących kwot GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Podatek Identyfikator podatku Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lokalizator Lokalizator magazynu Numer identyfikacyjny lokalizatora to miejsce, gdzie w magazynie przechowywany jest produkt. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Source Debit WN źródła WN źródła Wskazuje kwotę WN pozycji w walucie źródłowej. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit MA źródła MA źródła Wskazuje kwotę MA pozycji w walucie źródłowej. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit WN Kwota po stronie WN Kwota obrotu po stronie WN przeliczone na walutę jednostki. AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit MA Kwota po stronie MA Kwota obrotu po stronie MA przeliczone na walutę jednostki. AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric
Quantity


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.