Kraje, województwa, miasta (Okno ID-122)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Kraje, województwa, miasta

Opis: Zarządza krajami, województwami i miastami

Pomocy: Określa różne jednostki używane w polu adresu. Definiuje format adresu tak samo jak związanego województwa z krajem i miast w województwami lub krajami. Kraje określa się zwykle tylko na poziomie systemu.TAB: Kraj

Opis: Definowanie krajów


Pomocy Definiuje kraje, w których prowadzi się biznes. Wprowadzone wartości mają odniesienie w lokalizacji wydruków wobec kontrahenta.


Plik:Kraje, województwa, miasta - Kraj - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Country Code Kod ISO kraju Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Szczególy na stronie: http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Country has Region Województwa Czy kraj ma zdefiniowane województwa/regiony Kraj ma region jest wybierana jeśli zdefiniowany kraj jest podzielony na regiony. Jeżeli go wybrano, można wejść do tabeli regionów. HasRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Region Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu wydrukowana na dokumencie. RegionName
character varying(60)
String
Address Print Format Format wydruku adresu Format wydruku do drukowania adresów Format wydruku adresów. Można uzywać następującej notacji @C@=Miasto @P@=Kod pocztowy @A@=Adres @R@=Rejon/województwo DisplaySequence
character varying(20) NOT NULL
String
Reverse Address Lines Reverse Address Lines Print Address in reverse Order If NOT selected the sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format.

IsAddressLinesReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Capture Sequence Capture Sequence null The Capture Sequence defines the fields to be used when capturing an address on this country. The following notations are used: @CO@=Country, @C@=City, @P@=Postal, @A@=PostalAdd, @R@=Region, @A1@=Address 1 to @A4@=Address 4. Country is always mandatory, add a bang ! to make another field mandatory, for example @C!@ makes city mandatory, @A1!@ makes Address 1 mandatory. CaptureSequence
character varying(60)
String
Local Address Format Local Address Format Format for printing this Address locally The optional Local Address Print format defines the format to be used when this address prints for the Country. If defined, this format is used for printing the address for the country rather then the standard address format.
The following notations are used: @C@=City  @P@=Postal  @A@=PostalAdd  @R@=Region
DisplaySequenceLocal
character varying(20)
String
Reverse Local Address Lines Reverse Local Address Lines Print Local Address in reverse Order If NOT selected the local sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the local sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the local address format.

IsAddressLinesLocalReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Postal Code Format Format kodu pocztowego Format kodu pocztowego; Może zawierać stałe elementy formatu, zmienne: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digit

ExpressionPostal
character varying(20)
String
Additional Postal code Dodatkowy kod pocztowy Posiada dodatkowy kod pocztowy Wskazuje czy ten adres używa dodatkowego kodu pocztowego. Jeżeli wybrano dodatkowe pole wyświetla się na wejście dodatkowy kod pocztowy. HasPostal_Add
character(1) NOT NULL
Yes-No
Additional Postal Format Dodatkowy format pocztowy Format wartości; Może zawierać stałe elementy formatu, zmienne: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digit

ExpressionPostal_Add
character varying(20)
String
Phone Format Format telefonu Format telefonu; Może zawierać stałe elementy formatu, zmienne: "_lLoOaAcCa09" Validation elements:
	(Space) any character

_ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digit

ExpressionPhone
character varying(20)
String
Media Size Media Size Java Media Size The Java Media Size. Example: "MediaSize.ISO.A4" (the package javax.print.attribute.standard is assumed). If you define your own media size, use the fully qualified name.

If the pattern for your language is not correct, please create a Adempiere support request with the correct information

MediaSize
character varying(40)
String
Bank Routing No Format Bank Routing No Format Format of the Bank Routing Number null ExpressionBankRoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Format Bank Account No Format Format of the Bank Account null ExpressionBankAccountNo
character varying(20)
String
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6)
Table
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Use Postcode Lookup Use Postcode Lookup Does this country have a post code web service Enable the IsPostcodeLookup if you wish to configure a post code lookup web service IsPostcodeLookup
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Cities out of List Allow Cities out of List A flag to allow cities, currently not in the list, to be entered null AllowCitiesOutOfList
character(1)
Yes-No
Lookup URL Lookup URL The URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data Enter the URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data LookupUrl
character varying(100)
String
Lookup Client ID Lookup Client ID The ClientID or Login submitted to the Lookup URL Enter the ClientID or Login for your account provided by the post code web service provider LookupClientID
character varying(50)
String
Lookup Password Lookup Password The password submitted to the Lookup URL Enter the password for your account provided by the post code web service provider LookupPassword
character varying(50)
String
Lookup ClassName Lookup ClassName The class name of the postcode lookup plugin Enter the class name of the post code lookup plugin for your postcode web service provider LookupClassName
character varying(255)
String
TAB: Tłumaczenia

Opis: null


Pomocy null


Plik:Kraje, województwa, miasta - Tłumaczenia - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Kraj Kraj Wskazuje kraj. Kazdy kraj musi zostać zdefiniowany, zanim będzie możliwe jego użycie. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Region Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu wydrukowana na dokumencie. RegionName
character varying(60)
String
TAB: Województwo

Opis: Definowanie województw/regionów


Pomocy Definiuje regiony w ramach kraju.


Plik:Kraje, województwa, miasta - Województwo - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Region Województwo Województwo, stan lub region kraju Region definuje unikalne obszary dla kraju. Regionami moga być np. województwa lub stany C_Region_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Kraj Kraj Wskazuje kraj. Kazdy kraj musi zostać zdefiniowany, zanim będzie możliwe jego użycie. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1)
Yes-No
TAB: Miasta

Opis: Definiowanie miast


Pomocy Definiowanie miast w danym państwie i regionie


Plik:Kraje, województwa, miasta - Miasta - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
City Miasto Miasto Miasto C_City_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Kraj Kraj Wskazuje kraj. Kazdy kraj musi zostać zdefiniowany, zanim będzie możliwe jego użycie. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Województwo Województwo, stan lub region kraju Region definuje unikalne obszary dla kraju. Regionami moga być np. województwa lub stany C_Region_ID
numeric(10)
Table
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Kod pocztowy Kod pocztowy Kod pocztowy lub kod adresu jednostki Postal
character varying(10)
String
Area Code Numer kierunkowy Numer kierunkowy Numer kierunkowy AreaCode
character varying(10)
String
Locode Locode Location code - UN/LOCODE UN/Locode is a combination of a 2-character country code and a 3-character location code, e.g. BEANR is known as the city of Antwerp (ANR) which is located in Belgium (BE).

See: http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm

Locode
character varying(10)
String
Coordinates Współrzędne Miejsce współrzednych Kolumna zawiera umiejscowienie współrzędnych geograficznych (szerokość, długość). Aby uniknąć niepotrzebnego użycia cech niestandardowych i przestrzeni, używa się następującej standardowej prezentacji 0000N 0000W 0000S 0000E, gdzie dwie ostatnie cyfry odnoszą się do minut, a dwa lub trzy pierwsze cyfry oznaczają stopnie. Coordinates
character varying(15)
String


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.