Instalacja z wykorzystaniem instalatora

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukaj

| Spis instrukcji

Tworzenie użytkownika

Zaleca się uruchamianie serwera iDempiere jako użytkownika utworzonego w tym celu, zwykle idempiere, Nie zaleca się uruchamiania jako root.

Zatem stwórzmy najpierw użytkownika:

adduser idempiere

Instalacja Servera

 • Rozpakuj pobrany lub utworzony instalator serwera, na przykład:
unzip idempiereServer.gtk.linux.x86_64.zip
 • Przenieś folder do /opt
mv idempiere.gtk.linux.x86_64/idempiere-server /opt
rmdir idempiere.gtk.linux.x86_64
chown -R idempiere:idempiere /opt/idempiere-server

Środowisko graficznie (GUI)

Odtąd lepiej jest uruchomić wszystko jako użytkownik idempiere:

su - idempiere # nie jest konieczne, jeśli jesteś już użytkownikiem idempiere
cd /opt/idempiere-server

Możesz uruchomić:

sh setup.sh

lub

sh setup-alt.sh
 • Możesz wypełnić parametry, jak pokazano na zrzucie ekranu, lub według własnych preferencji, a szczególnie musisz zadbać o następujące ustawienia:
  • iDempiere Home: To jest folder repozytorium
  • Web Port / SSL: uważaj, aby nie używać portu, który jest już używany przez inną aplikację, w portach linuksowych z numerem poniżej 1000 nie mogą być używane przez użytkowników innych niż root. Na przykład port 8080 jest używany przez Oracle-XE
  • DB Already Exists: podczas wspólnej instalacji musisz pozostawić tę flagę niezaznaczoną, ponieważ baza danych zostanie utworzona później
  • Database Name: tutaj wpisujemy nazwę bazy danych, którą chcemy utworzyć
  • DB Admin Password: należy wypełnić wstawiając hasło postgre ustawione w prerequisites
  • Database User: jest to użytkownik, który ma zostać utworzony, zaleca się zachowanie go jako domyślnego idempiere
  • Database Password: wypełnij tutaj hasłem, które chcesz przypisać do bazy danych


I wreszcie naciśnij przycisk Zapisz, jeśli coś nie powiedzie się, przycisk Zapisz zostanie wyłączony, a opcja błędu zostanie zaznaczona na czerwono, aby ponownie włączyć przycisk Zapisz, należy po zmianach używać przycisku Test, aż znikną wszystkie komunikaty błędów. Jedyny "dopuszczalny błąd" to wyświetlane na czerwono brak hasła bazy danych, gdyż baza danych nadal nie jest stworzona.

Różnice dla Oracle

Dla wykorzystania Oracle niektóre pola muszą być wypełnione nieco inaczej:

  • Database Name: tutaj musisz wpisać nazwę instancji Oracle (zwykle xe lub orcl)
  • DB Admin Password: musi być wypełnione hasłem SYSTEMowym, które ustawiłeś podczas instalacji Oracle
  • Database User: w Oracle możesz zdefiniować swojego preferowanego użytkownika tutaj
  • Database Password: wypełnij tutaj ustawiając hasło, które chcesz przypisać do tej bazy danych

Środowisko tekstowe (konsola)

su - idempiere # nie jest konieczne, jeśli jesteś już użytkownikiem idempiere
cd /opt/idempiere-server
sh console-setup.sh

lub

sh console-setup-alt.sh

Tą opcję wykorzystujemy, gdy nie posiadasz zainstalowanego środowiska graficznego. W tym przypadku parametry są wyświetlane na ekranie i musisz je wypełnić bezpośrednio za pomocą klawiatury.

Zaimportuj bazę danych

Jest to domyślny sposób importowania bazy danych dla Oracle (11g or 12c) i PostgreSQL 9.1 lub nowszej:

Po skonfigurowaniu serwera (jest to warunek wstępny), możesz uruchomić:

su - idempiere # nie jest konieczne, jeśli jesteś już użytkownikiem idempiere
cd /opt/idempiere-server
cd utils
sh RUN_ImportIdempiere.sh

"Uwaga: Aby powyższy skrypt importowania działał, musisz upewnić się, że masz jar </ tt> i psql </ tt> lub pliki wykonywalne Oracle na swojej ścieżce."

Aktualizacja bazy danych

W celu synchronizacji bazy danych z kodem źródłowym wymagane jest uruchomienie następującego skryptu:

su - idempiere # nie jest konieczne, jeśli jesteś już użytkownikiem o nazwie idempiere
cd /opt/idempiere-server
cd utils
sh RUN_SyncDB.sh

Zarejestruj kod wersji w bazie danych

W celu przydzielenia bazy danych za pomocą kodu wersji uruchomionego na serwerze zalecane jest (lub wymagane w zależności od konfiguracji) uruchomienie następującego skryptu:

su - idempiere # nie jest konieczne, jeśli jesteś już użytkownikiem o nazwie idempiere
cd /opt/idempiere-server
sh sign-database-build-alt.sh


Ten przewodnik jest przekazany przez Carlos Ruiz z GlobalQSS. Możesz poprawić bezpośrednio lub zaproponować zmiany wykorzystując opcję Dyskusja dostępną w głównym menu wiki.

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.