Import wyciągów bankowych (Okno ID-277)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import wyciągów bankowych

Opis: Import wyciągów bankowych

Pomocy: nullTAB: Bank Statement

Opis: Import Bank Statement


Pomocy null


Plik:Import wyciągów bankowych - Bank Statement - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Import wyciągów Import wyciągów null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Wyciąg bankowy Wyciąg bankowy rachunku bankowego Wyciąg bankowy rachunku bankowego za określony okres czasu. W wyciągu znajdzie się zapis wszystkich transakcji. C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Pozycja na wyciągu Pozycja na wyciągu bankowym Wskazuje poszczególną operację (płatność, wyciąg z konta, opłata) na koncie za dany okres czasu. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Routing No Numer banku dealera Numer banku dealera null RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Nr rachunku bankowego Nr rachunku bankowego null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Data przelewu Data dokonania przelewu Data dokonania przelewu StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Odnośnik Numer klienta lub dostawcy w ośrodku kontrahenta Odnośnik wydrukowany na zamówieniach i fakturach pozwala kontrahentowi przyspieszyć identyfikację wydruków. ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Pozycja opisu Pozycja opisu null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Data pozycji wyciągu Data pozycji wyciągu null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Mający moc prawną data Date when money is available The Effective Date indicates the date that money is available from the bank ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Odwrócenie This is a reversing transaction The Reversal check box indicates if this is a reversal of a prior transaction IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code Kod ISO ISO 4217 Kod waluty Więcej szczegółów - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Kwota transakcji Kwota transakcji Kwota pojedynczej transakcji TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Kwota przelewu Statement Amount The Statement Amount indicates the amount of a single statement line StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Nazwa opłaty Nazwa opłaty null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Oprocentowanie kwoty Interest Amount The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Opłata Opłata Kwota dodatkowej opłaty. ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Memo Tekst memo null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Klucz kontrahenta Klucz kontrahenta null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Numer faktury Numer faktury null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Numer dokumentu płatności Numer dokumentu o płatności null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Typ transkacji Typ transakcji kartą kredytową The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Match Bank Statement Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Import Bank Statement Import Bank Statement The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Create Payment Create Payment Create Payment from Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference EFT Statement Reference Electronic Funds Transfer Statement Reference Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date EFT Statement Date Electronic Funds Transfer Statement Date Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No Numer czeku Numer czeku Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EFT Payee Account Electronic Funds Transfer Payyee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EFT Statement Line Date Electronic Funds Transfer Statement Line Date Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount Kwota EFT Kwota EFT null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.