Import kursów walut (Okno ID-296)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import kursów walut

Opis: Import kursów walut

Pomocy: Kursy są importowane po walidacje walut, podobnie do typu kursu waluty. Używa się powielenia kursu. Jeżeli jest tworzona wielkość proporcjonalna, używa się dzielnika kursu.TAB: Import kursów walut

Opis: Import kursów walut


Pomocy null


Plik:Import kursów walut - Import kursów walut - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Import Conversion Rate Importuj kurs Importuj kurs walutowy null I_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1)
Yes-No
Conversion Rate Wg kursu Kurs użyty do przeliczenia walut Określa wskaźnik (mnoży lub dzieli) używany przy zamianie waluty źródłowej na walutę księgowania. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code Kod ISO ISO 4217 Kod waluty Więcej szczegółów - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Currency To Code Kod ISO waluty docelowej Trzyliterowy kod ISO waluty docelowej Trzyliterowy kod ISO waluty docelowej. Szczegóły na stronie - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code_To
character(3)
String
Currency To Waluta docel. Waluta docelowa Waluta docelowa, do jakiej odnosi się ten kurs C_Currency_ID_To
numeric(10)
Table
Currency Type Key Kluczowy typ waluty Kluczowa wartość typu kursu wymiany waluty Klucz typu daty wymiany waluty obcej, w której dokonywane są transakcje. ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Typ waluty Typ waluty Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Multiply Rate Mnóż proporcję Rate to multiple the source by to calculate the target To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated MultiplyRate
numeric
Number
Divide Rate Współczynnik podziału Konwertuje liczbę źródłową do docelowej. Źródłowa jest dzielona Konwertuje liczbę źródłową do docelowej. Źródłowa jest dzielona. Jeżeli włączymy współczynnik podziału, współczynnik mnożeni będzie zastosowany automatycznie. DivideRate
numeric
Number
Valid from Ważny od Ważny od daty (łącznie) - pierwszy dzień Wskazuje pierwszy dzień zakresu dat. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Ważny do Ważny do daty (łącznie) - ostatni dzień Wskazuje ostatni dzień zakresu dat. ValidTo
timestamp without time zone
Date
Create Reciprocal Rate Utwórz wskaźnik odwrotności Utwórz wskaźnik odwrotności z bieżących informacji Jeżeli został wybrany. Dla każdego kursu tworzony jest rónież kurs odwrotny. Np na podstawie kursu USD do EUR toworzony jest również kuesr EUR do USD. CreateReciprocalRate
character(1)
Yes-No
Import Conversion Rate Import Conversion Rate Import Currency Conversion Rate null Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.