Import kontrahentów (Okno ID-172)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import kontrahentów

Opis: Import kontrahentów

Pomocy: Okno jest wewnętrzną tabelą uzywaną do importowania danych zewnętrznych do systemu. Wybirając Proces, nastąpi raczej dodanie lub modyfikowanie właściwych zapisów.TAB: Import kontrahenta

Opis: null


Pomocy null


Plik:Import kontrahentów - Import kontrahenta - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Import Business Partner Importuj kontrahenta null null I_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40)
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Name 2 Dodatkowa nazwa Dodatkowa nazwa null Name2
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
D-U-N-S Numer D_U_N_S Dun & Bradstreet Number Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
NAICS/SIC Naics/sic Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner NAICS
character(6)
String
Tax ID NIP NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny TaxID
character varying(20)
String
Group Key Klucz grupy kontrahenta Klucz grupy kontrahenta null GroupValue
character varying(40)
String
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address 1 Adres 1 Adres lokalizacji Adres lokalizacji jednostki. Address1
character varying(60)
String
Address 2 Adres 2 Adres lokalizacji Dodatkowy adres jednostki. Używany przy lokalizacji budynków, numerze mieszkania oraz daje inne podobne informacje. Address2
character varying(60)
String
ZIP Kod pocztowy Kod pocztowy Kod pocztowy lub kod adresu jednostki Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
Inny kod pocztowy Inny kod pocztowy Postal_Add
character varying(10)
String
City Miasto Miasto Miasto danego kraju lub region City
character varying(60)
String
Region Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu Nazwa województwa/regionu wydrukowana na dokumencie. RegionName
character varying(60)
String
Region Województwo Województwo, stan lub region kraju Region definuje unikalne obszary dla kraju. Regionami moga być np. województwa lub stany C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code Kod ISO kraju Upper-case two-letter alphanumeric ISO Country code according to ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Szczególy na stronie: http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html or - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Kraj Kraj Wskazuje kraj. Kazdy kraj musi zostać zdefiniowany, zanim będzie możliwe jego użycie. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Tytuł Tytuł jednostki Tutuł jednostki powiązanej. Title
character varying(40)
String
Contact Name Nazwa kontaktu Nazwa kontaktu do kontrahenta null ContactName
character varying(60)
String
Contact Description Opis kontaktu Opis kontaktu null ContactDescription
character varying(255)
String
Comments Komentarze Komentarz lub dodatkowa informacja Wprowadza komentarz lub dodatkową informację Comments
character varying(2000)
Text
Phone Telefon Numer telefonu Numer telefonu Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Inny numer telefonu Inny numer telefonu Phone2
character varying(40)
String
Fax Faks Numer faksu Faks identyfikuje numer faksu dla kontrahenta lub umiejscowienia Fax
character varying(40)
String
Birthday Urodziny Urodziny lub data rocznicy Urodziny lub data rocznicy Birthday
timestamp without time zone
Date
EMail Address Email Adres email The Email indicates the Electronic Mail ID for this User EMail
character varying(60)
String
Password Hasło Hasło każdej długości (przypadek szczególny) Wskazuje hasło dla numeru identyfikacyjnego użytkownika. Wymagane są do zidentyfikowania użytkowników autoryzowanych. Password
character varying(20)
String
Interest Area Interest Area Name of the Interest Area Name of the Interest Area of the user InterestAreaName
character varying(40)
String
Interest Area Obszar zainteresowania Obszar zainteresowania lub temat Obszar zainteresowania wskazuje z czym związany jest dany kontakt. Może zostać użyty np w kampaniach marketingowych R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
BP Contact Greeting Powitanie wstępne kontrahenta Powitanie wstępne kontrahenta null BPContactGreeting
character varying(60)
String
Greeting Pozdrowienie Pozdrowienie drukowane w korespondencji Pozdrowienie drukowane w korespondencji C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Klient Wskazuje, czy kontrahent jest klientem Wskazuje, czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak jest, wybierz dodakowe pole w celu wprowadzenia dalszych informacji o kliencie. IsCustomer
character(1)
Yes-No
Employee Pracownik Czy kontrahent jest pracownikiem Wskazuje, czy kontrahent jest pracownikiem. Jeśli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenia dalszej identyfikacji pracownika. IsEmployee
character(1)
Yes-No
Vendor Dostawca Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą. Jeżeli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenie dalszych informacji o dostawcy. IsVendor
character(1)
Yes-No
Import Business Partners Import kontrahentów Import kontrahentów z pliku do aplikacji Import kontrahentów z pliku do aplikacji Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.