Import kont (Okno ID-248)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import kont

Opis: Import wartości kont

Pomocy: Okno jest wewnętrzną tabelą używaną do importowania danych zewnętrznych do systemu. Wybierając Proces można dodać jak i modyfikować właściwe zapisy.TAB: Import konta

Opis: null


Pomocy null


Plik:Import kont - Import konta - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Account Importuj konto Importuj wartość konta null I_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Nazwa konta Nazwa konta Jest pojedynczym identyfikatorem instancji konta. Na przykład nazwa konta może wynosić 10001, 20020 i 32312. Gdy użytkownik określa nazwy kont dla wydziałów mogą wyglądać następująco PR, Admin albo Sprzedaż. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Name Nazwa elementu Nazwa elementu null ElementName
character varying(60)
String
Element Składowa konta Konto Identyfikuje typ konta. Powszechnie znane jako wykres kont. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40)
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Account Type Typ konta Typ konta Typ kont aktywnych to: A - Aktywa, Ksz - Koszty, Z - Zobowiązania, Kp- Kapitał własny, R -Przychody and M - Memo. Typ kont określa czy są podatki, jeśli są nałożone, płatności potwierdzone i wpływy dla kontrahenta. Konto Memo nie jest brane pod uwagę przy sprawdzaniu stanu kont. AccountType
character(1)
List
Account Sign Strona konta Wskazuje stronę konta jako Debet/Winien (Dt/Wn) lub Credit/Ma (Ct/Ma). Wskazuje stronę konta jako Debet/Winien (Dt/Wn) lub Credit/Ma (Ct/Ma). AccountSign
character(1)
List
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1)
Yes-No
Parent Key Klucz rodzica Klucz rodzica null ParentValue
character varying(40)
String
Parent Account Konto nadrzędne Konto nadrzędne null ParentElementValue_ID
numeric(10)
Table
Post Actual Wyślij rzeczywiste Wartości rzeczywiste mogą być wysłane Wartości rzeczywiste mogą być wysłane do wartości elementu. PostActual
character(1)
Yes-No
Post Budget Wyślij budżet Wartości budżetu mogą być wysłane Wartości budżetu mogą być wysłane do wartości elementu. PostBudget
character(1)
Yes-No
Post Statistical Wyślij statystyki Wyślij ilości statystyki na konto null PostStatistical
character(1)
Yes-No
Post Encumbrance Poczta encumbrance Post commitments to this account null PostEncumbrance
character(1)
Yes-No
Document Controlled Dokument sprawdzony Jeżeli konto jest sprawdzane przez dokument, nie można do niego nic ręcznie przesłać. null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Default Account Konto domyślne Nazwa kolumny domyślnego księgowania null Default_Account
character varying(30)
String
Column Kolumna Kolumna w tabeli Połącz z kolumną bazy danych tabeli AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Import Accounts Importuj plan kont Importuje plan kont Import accounts and their hierarchies and optional update the default accounts.

Updating the Default Accounts changes the natural account segment of the used account, e.g. account 01-240 becomes 01-300). If you create a new combination, the old account (e.g. 01-240) will remain, otherwise replaced. If you select this, make sure that you not multiple default accounts using one natural account and HAVE A BACKUP !!

Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.