Import Price List (Okno ID-53071)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import Price List

Opis: Import Price Lists

Pomocy: The Import Price List Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Import Price List

Opis: Import Price Lists


Pomocy null


Plik:Import Price List - Import Price List - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Import Price List Import Price List null null I_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
ISO Currency Code Kod ISO ISO 4217 Kod waluty Więcej szczegółów - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character varying(3)
String
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Precision Price Precision Precision (number of decimals) for the Price The prices of the price list are rounded to the precision entered. This allows to have prices with below currency precision, e.g. $0.005. Enter the number of decimals or -1 for no rounding. PricePrecision
numeric
Integer
Sales Price list Cennik sprzedaży Cennik sprzedaży Cennik sprzedaży używany przy transakcji sprzedaży IsSOPriceList
character(1)
Yes-No
Price includes Tax Cena brutto Cena brutto Cena zawiera podatek. Zwana ceną brutto. IsTaxIncluded
character(1)
Yes-No
Enforce price limit Poniżej ograniczenia cenowego Nie wolno stosować cen poniżej ograniczenia cenowego. Nie wolno stosować cen poniżej ograniczenia cenowego. EnforcePriceLimit
character(1)
Yes-No
Price List Version Wersja cennika Instancja cennika Każdy cennik może mieć wiele wersji. Najczęściej używana się dat obowiązywania danego cennika. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Ważny od Ważny od daty (łącznie) - pierwszy dzień Wskazuje pierwszy dzień zakresu dat. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Product Key Klucz produktu Twórz listę wyłącznie dla danej wartości produktu (można użyć %) null ProductValue
character varying(40)
String
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Cennik Cennik Oficjalny cennik w dokumencie walutowym. PriceList
numeric
Costs+Prices
Standard Price Cena standardowa Cena standardowa Standardowa lub normalna cena produktu w cenniku. PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Limit ceny Limit ceny dla produktu Najniższa cena produktu w cenniku walutowym. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Business Partner Key Klucz kontrahenta Klucz kontrahenta null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Break Value Break Value Low Value of trade descount break level Starting Quantity or Amount Value for break level BreakValue
numeric
Number
UOM Code Kod EDI Kod EDI The EDI Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement) X12DE355
character varying(4)
String
UOM Jedn. miary Jednostka miary Niepieniężna jednostka miary C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Price Lists Import Price Lists Imports price lists from a file into the application null Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.