Formaty wydruków (Okno ID-240)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Formaty wydruków

Opis: Zarządza formatem wydruku

Pomocy: Określa w jaki sposób dane są ponownie wprowadzone w wydrukuTAB: Format wydruku

Opis: Zmianai formatu wydruku


Pomocy The print format determines how data is rendered for print.


Plik:Formaty wydruków - Format wydruku - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Print Format Format wydruku Format wydruku The print format determines how data is rendered for print AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View Widok wydruku Widok do tworzenia wydruku. Widok do tworzenia wydruku. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Form Formularz If Selected, a Form is printed, if not selected a columnar List report A form has individual elements with layout information (example: invoice, check)


A columnar list report has individual columns (example: list of invoices)

IsForm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Based Na podst tabeli Na podst tabeli Table based columnar list reporting is invoked from the Window Report button IsTableBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Paper Papier Definowanie formatów kartek papieru Definowanie formatów kartek papieru, marginesów etc. AD_PrintPaper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Header/Footer Standardowy header/footer The standard Header and Footer is used If the standard header is not used, it must be explicitly defined IsStandardHeaderFooter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Table Format Format wydruku tabeli Format tabeli w zapisach Format wydruku tabeli określa fonty, kolor wyruku tabeli. AD_PrintTableFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Printer Name Nazwa drukarki Nazwa drukarki Wewnętrzna (Zarządzająca systemem) nazwa drukarki; zauważ, że nazwa drukarki może być inna dla różnych klientów. Włącz nazwę drukarki, gdyż ma zastosowanie do wszystkich firm (np. drukarka na serwerze). Jeśli nie jest włączona, używa się drukarki domyślnej. Przy logowaniu podajesz drukarkę domyślną. Można również zmienić ustawienie drukarki domyślnej w Preferencjach. PrinterName
character varying(40)
String
Header Margin Margines nagłówka Margines nagłówka w 1/72 cala (około 0,352mm) Distance from the top of the printable page to the start of the main content in 1/72 of an inch (point) HeaderMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Footer Margin Margines stopki Margines stopki w 1/72 cala (około 0,352mm). Distance from the bottom of the main content to the end of the printable page in 1/72 of an inch (point) FooterMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Print Font Czcionka wydruku Maintain Print Font Font used for printing AD_PrintFont_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Color Kolor wydruku Kolor wydruku Kolor wydruku AD_PrintColor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
Copy/Create Kopiuj/Twórz Kopiuj istniejącą lub utwórz format wydrukuna podstawie tabeli null CreateCopy
character(1)
Button
Classname Nazwa klasy Java Classname The Classname indentifies the Java classname used by this report or process Classname
character varying(240)
String
Args Args null null Args
character varying(510)
String
TAB: Kolejność wyświetlania

Opis: Sortowanie pozycji na ekranie


Pomocy null


Plik:Formaty wydruków - Kolejność wyświetlania - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
TAB: Kolejność druku

Opis: Sortowanie pozycji na wydruku


Pomocy null


Plik:Formaty wydruków - Kolejność druku - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
TAB: Formatowanie pozycji

Opis: Formatowanie wydruku pozycji


Pomocy Item in the print format maintaining layout information


Plik:Formaty wydruków - Formatowanie pozycji - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Format wydruku Format wydruku The print format determines how data is rendered for print AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Opis na wydruku Opis na wydruku dokumentu Opis na wydruku. Maksymalna długość 2000 znaków PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Print Label Suffix The label text to be printed on a document or correspondence after the field The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence after the field. The max length is 60 characters. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Centralnie utrzymywany Informacja zarządzana przez Element Systemu Wskazuje czy Nazwa, Opis i Pomoc jest zarządzana przez tabelę Elementu Systemu czy tabelę Okna. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Null Nie pokazuj pustych Nie pokazuj pustych kolumn lub elementów. Jeśli wejście jest puste, pole nie jest drukowane (łącznie z etykietą). Jeżeli wszystkie elementy w tabeli są puste, kolumna nie jest drukowana. IsSuppressNull
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Repeats Suppress Repeats Suppress repeated elements in column. Determines whether repeated elements in a column are repeated in a printed table. IsSuppressRepeats
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Type Typ formatu Typ formatu wydruku Typ formatu wydruku określa co będzie drukowane. PrintFormatType
character(1) NOT NULL
List
Column Kolumna Kolumna w tabeli Połącz z kolumną bazy danych tabeli AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Width Szerokość linii Szerokość linii null LineWidth
numeric(10)
Integer
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Included Print Format Zawiera format wydruku Zawiera format wydruku Included Print formats allow to e.g. Lines to Header records. The Column provides the parent link AD_PrintFormatChild_ID
numeric(10)
Table
Image Field Image Field The image is retrieved from the data column The Image URL is retrieved from the data column IsImageField
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image attached Załączony obraz Do wydruku, obraz jest załączony do zapisu Obraz, który ma być wydrukowany, przechowywany jest w bazie danych jako załącznik do zapisu. Obraz może być gif, jpeg lub png. ImageIsAttached
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL obrazu URL of image URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png ImageURL
character varying(120)
URL
Area Obszar Obszar wydruku Obszar wydruku PrintAreaType
character(1) NOT NULL
List
Barcode Type Barcode Type Type of barcode null BarcodeType
character(3)
List
Relative Position Względna pozycja Względna pozycja przedmiotu. Względna pozycja przedmiotu określona jest przez położenie X-Z i następną pozycję. IsRelativePosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set NL Position Ustaw miejsce nowej pozycji Ustaw miejsce nowej pozycji When enabled, the current x (horizontal) Position before printing the item is saved. The next New Line will use the saved x (horizontal) Position, enabling to print data in columns.

The setting is not restricted to an area (header, content, footer), allow

IsSetNLPosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position Pozycja X Pozycja bezwzględna w 1/72 cala (około 0,352mm). Pozycja bezwzględna w 1/72 cala (około 0,352mm). XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position Y pozycji Pozycja bezwzględna w 1/72 cala (około 0,352mm). Pozycja bezwzględna w 1/72 cala (około 0,352mm). YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Next Line Następna linia Drukuj następną pozycję Jeśli nie wybrano, będzie drukował tą samą pozycję. IsNextLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Page Następna strona Kolumna jest drukowana na następnej stronie Zanim wydrukuje kolumnę, nastąpi przerwa na stronie. IsNextPage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Below Column Poniżej kolumny Print this column below the column index entered This column is printed in a second line below the content of the first line identified. Please be aware, that this is depends on the actual sequence. Enter a 1 to add the info below the first column BelowColumn
numeric(10)
Integer
Line Alignment Wyrównywanie Wyrównywanie Wyrównywanie dla względnego pozycjonowania. LineAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
Field Alignment Wyrównywanie pola Field Text Alignment Alignment of field text. The default is determined by the data/display type: Numbers are right alighned, other data is left aligned FieldAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
X Space Odstęp poziomo Względny odstęp poziomy 1/72 cala (około 0,352mm). Względny odstęp poziomy w 1/72 cala (około 0,352mm) w relacji z końcem poprzedniej rzeczy. XSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Space Odstęp pionowy Względny odstęp pionowy 1/72 cala (około 0,352mm). Względny odstęp pionowy w 1/72 cala (około 0,352mm) w relacji z końcem poprzedniej rzeczy. YSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Width Max szerokość Maksymalna szerokość 1/72 cala (około 0,352mm) - 0 = brak ograniczeń. Maksymalna szerokość elementu 1/72 cala (około 0,32mm). Dla 0, nie ma ograniczeń w szerokości. MaxWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fixed Width Stała szerokość Kolumna ma stałą szerokość. Kolumna ma stałą szerokość, niezależnie od zawartości. IsFixedWidth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Shape Type Shape Type Type of the shape to be painted null ShapeType
character(1)
List
Max Height Maksymlana wysokość Maksymalna wysokość 1/72 cala (około 0,352mm) - 0 = brak ograniczeń. Maksymalna wysokość elementu 1/72 cala (około 0,32mm). Dla 0, nie ma ograniczeń w wysokości. MaxHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
One Line Only Tylko jedna Drukuje tylko jedną pozycję If the column has a width restriction, the text is broken into multiple lines. If One Line is selected, only the first line is printed IsHeightOneLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fill Shape Fill Shape Fill the shape with the color selected null IsFilledRectangle
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Kolor wydruku Kolor wydruku Kolor wydruku AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Czcionka wydruku Maintain Print Font Font used for printing AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Arc Diameter Arc Diameter Arc Diameter for rounded Rectangles Width of the horizontal/vertical diameter of the arc at the four corners ArcDiameter
numeric(10)
Integer
Order by Surtuj wg Sortuj według Zapisy są sortowane według wartości kolumny. Jeśli kolumna grupuje, należy załączyć tak samo sortowanie. IsOrderBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Nr do sortowania elementów Określa w jakiej kolejności wydruki są wyświetlane The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Descending Descending Sort your data using a SQL Desc Order By statement null IsDesc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group by Grupuj wg After a group change, totals, etc. are printed Grouping allows to print sub-totals. If a group changes, the totals are printed. Group by columns need to be included in the sort order IsGroupBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Page break Koniec strony Zacznij od nowej strony Zanim zaczniesz drukować, utwórz nową stronę. IsPageBreak
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Sum (Σ) Licz sumę Licz sumę numerycznej zawartości lub długości Licz sumę danych, jeśli pole jest numeryczne. W przeciwnym wypadku licz całkowitą długość pola. IsSummarized
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Suma na stronie Suma na stronie Suma na stronie tworzy sumę na końcu strony i początku następnej wszystkich kolumn z funkcją sumy. Określ tylko raz format. IsRunningTotal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Count (№) Oblicz ilość Licz liczbę nie pustych elementów Licz całkowitą ilość nie pustych elementów (maksymalna liczba to ilość pozycji). IsCounted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Lines Suma na stronie Licz sumę na stronie. Aby wydrukować wszystkie ponumerowane razem pozycje, utwórz sumę na stronie z przerwą, a następnie włącz numerowanie pozycji na stronie. Ilość pozycji na stronie należy określić tylko raz . RunningTotalLines
numeric(10)
Integer
Calculate Minimum (↓) Licz minimum Licz kwotę minimalną Licz minimum (↓) danych dla numerycznego pola, w przeciwnym wypadku minimalną długość pola. IsMinCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Maximum (?) Licz maksymum Licz kwotę maksymalną Licz maksimum (↑) danych dla numerycznego pola, w przeciwnym wypadku maksymalną długość pola. IsMaxCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Mean (μ) Oblicz średnią Licz średnią zawartość lub długość Jeżelipole jest numeryczne, licz średnią danych. W przeciwnym wypadku licz średnią długość pola. IsAveraged
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Variance (σ²) Licz wariancję Licz wariancję Wariancja (σ²) mierzy odchylenie - używana z kombinacją (μ) IsVarianceCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Deviation (σ) Licz odchylenie Licz odchylenie standardowe Odchylenie standardowe (σ) mierzy odchylenie - używane z kombinacją (μ) IsDeviationCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Tłumaczenia pozycji

Opis: Tłuamczenia


Pomocy null


Plik:Formaty wydruków - Tłumaczenia pozycji - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Item Format wydruku pozycji Przedmiot/kolumna w formacie wydruku. Przedmiot/kolumna w formacie wydruku utrzymuje informacje o planie. AD_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Opis na wydruku Opis na wydruku dokumentu Opis na wydruku. Maksymalna długość 2000 znaków PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Print Label Suffix The label text to be printed on a document or correspondence after the field The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence after the field. The max length is 60 characters. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
TAB: Wykres

Opis: Define Graph to be included


Pomocy null


Plik:Formaty wydruków - Wykres - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Graph Wykres Wykres dołączony w raportach. Wykres kołowy/liniowy wydrukowany w raportach. AD_PrintGraph_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Format wydruku Format wydruku The print format determines how data is rendered for print AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Graph Type Typ wykresu Typ wykresu Typ wykresu. GraphType
character(1) NOT NULL
List
Description Column Opis kolumny Opis kolumny do wykresu kołowego/liniowego/słupkowego Opis kolumny do wykresu kołowego/liniowego/słupkowego. Description_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column Dane kolumny Dane kolumny do wykesu kołowego i liniowego Dane kolumny do wykesu kołowego i liniowego Data_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column 2 Dane kolumny 2 Dane kolumny do wykresu liniowego Dodatkowa kolumna danych do wykresu liniowego/słupkowego. Data1_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 3 Dane kolumny 3 Dane kolumny do wykresu liniowego Dodatkowa kolumna danych do wykresu liniowego/słupkowego. Data2_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 4 Dane kolumny 4 Dane kolumny do wykresu liniowego Dodatkowa kolumna danych do wykresu liniowego/słupkowego. Data3_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 5 Dane kolumny 5 Dane kolumny do wykresu liniowego Dodatkowa kolumna danych do wykresu liniowego/słupkowego. Data4_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.