Formaty plików importu (Okno ID-189)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Formaty plików importu

Opis: Zarządza formatami plików importu

Pomocy: Określa plikiem planu dla importowanej informacji o produkcie.TAB: Format pliku importu

Opis: null


Pomocy null


Plik:Formaty plików importu - Format pliku importu - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Format Format Format danych The Format is a drop down list box for selecting the format type (text, tab delimited, XML, etc) of the file to be imported FormatType
character(1) NOT NULL
List
Separator Character Separator Character null null SeparatorChar
character varying(1)
String
Copy Lines Kopiuj z null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Pola importu

Opis: Utrzymywanie definicji pól w fromacie pliku importu


Pomocy Define the individual field based on the table definition. Please note that you have to make sure that a Costant has the correct SQL datatype (i.e. if it is a 'string', you need to enclose it like 'this').

Product mapping (for details see documentation):

H_Item => Value
H_ItemDesc => Name / Description
H_ItemDefn => Help
H_ItemType => ProductCategory
H_PartnrID => Value of Business Partner
H_Commodity1 => Vendor Product No
H_Commodity2 => SKU
H_ItemClass => Classification (A,B,C..)
V_OperAmt_T_Cur => Currency
V_OperAmt_T => Price 


Plik:Formaty plików importu - Pola importu - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Format Field Format pola null null AD_ImpFormat_Row_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Format Format importu null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Kolumna Kolumna w tabeli Połącz z kolumną bazy danych tabeli AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Data Type Typ danych Typ danych null DataType
character(1) NOT NULL
List
Data Format Format daty Format String in Java Notation, e.g. ddMMyy The Date Format indicates how dates are defined on the record to be imported. It must be in Java Notation DataFormat
character varying(20)
String
Start No Numer rozpoczęcia Numer/pozycja rozpoczęcia Wskazuje numer/pozycja rozpoczęcia pozycji. StartNo
numeric(10)
Integer
End No Nr końcowy null null EndNo
numeric(10)
Integer
Decimal Point Przecinek dziesiętny Przecinek dziesiętny w pliku danych null DecimalPoint
character(1) NOT NULL
String
Divide by 100 Dziel przez 100 Dziel liczbę przez 100, aby uzyskać poprawną kwotę. null DivideBy100
character(1) NOT NULL
Yes-No
Constant Value Stała wartość null null ConstantValue
character varying(60)
String
Callout Procedura Function Calls separated by semicolons; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System/User; 2nd: Enter/Leave; 3rd: _ Unserscore, - then Function Name Function Calls separated by semicolons; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1st: System/User; 2nd: Enter/Leave; 3rd: _ Unserscore, - then Function Name Callout
character varying(60)
String
Script Skrypt Skrypt Javy użyty do obliczenia wyniku Skrypt Javy użyty do obliczenia wyniku Script
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.